آمفی تئاتر آسپندوس آنتالیا

آمفی تئاتر آسپندوس آنتالیا (Roman Theater Of Aspendos) در دوره پادشاهی امپراتور رومی "مارکوس اورلیوس" که حدود هزارسال پیش از میلاد مسیح بوده، بنا شده است. این آمفی تئاتر گنجایش 15000 تا 20000 تماشاگر را دارد. مدتی از این آمفی تئاتر به عنوان کاروانسرا اسفاده شده است. آمفی تئاتر آسپندوس آنتالیا در فاصله 40 کیلومتری آنتالیا قرار دارد. 

 

آمفی تئاتر آسپندوس آنتالیا

تصویر آمفی تئاتر آسپندوس آنتالیا

آمفی تئاتر آسپندوس آنتالیا

تصویر آمفی تئاتر آسپندوس آنتالیا

آمفی تئاتر آسپندوس آنتالیا

تصویر آمفی تئاتر آسپندوس آنتالیا

آمفی تئاتر آسپندوس آنتالیا

تصویر آمفی تئاتر آسپندوس آنتالیا