تاج عرب دبی

تاج عرب دبی (Taj Mahal Replica In Dubai) یکی از مکان های دیدنی دبی است که بنایی مشابه با تاج محل هند است و از آن کمی بزرگتر ساخته شده است. این بنا در سال 2015 افتتاح شد. تاج عرب دبی را باغ هایی به سبک مغول احاطه کرده و زیبایی چشم نوازی را به آن بخشیده اند. تاج عرب در خیابان عجایب قرار گرفته که ساختمان ها و مراکز خرید زیادی در آنجا به چشم می خورند. 

 

 تاج عرب دبی

تصویر تاج عرب دبی

تاج عرب دبی

تصویر تاج عرب دبی

تاج عرب دبی

تصویر تاج عرب دبی