تور ارمنستان

 


  


مشخصات پكيج تور ارمنستان ویژه اسفند 95

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال

           

سیلاچی

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1390000

1500000

---

---

هرازدان

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1400000

1650000

---

---

متروپل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1490000

1650000

---

---

آرارات

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1550000

1700000 --- ---

دایموند هوس

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1550000

1700000

---

---

آنی پلازا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1600000

1820000

---

---

ریپابلیکا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1800000

2080000

---

---

پاریس

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1600000

1770000

---

---

هیلتون

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1820000

2100000 --- ---

نشنال

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1990000

2450000

--- ---

ماریوت

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

2100000

2700000

--- ---
           

خدمات تور

 

بلیط رفت و برگشت - اقامت 3 شب و 4 روز اقامت در هتل همراه با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی - گشت شهری - سیم کارت - راهنما - حداقل شش ماه اعتبار گذرنامه

 

توضیحات

امكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به ارمنستان پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.

تلفن هاي رزرو تور : 42632 و 88530609

 

تور ارمنستان ویژه نوروز 95

 


 

 


مشخصات پكيج تور ارمنستان ویژه نوروز 95

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال

           

سیلاچی

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

---

---

هرازدان

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

---

---

متروپل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

---

---

آرارات

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

--- --- ---

دایموند هوس

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

---

---

آنی پلازا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

---

---

ریپابلیکا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

---

---

پاریس

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

---

---

هیلتون

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- ---

نشنال

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- ---

ماریوت

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- ---
           

خدمات تور

 

بلیط رفت و برگشت - اقامت 3 شب و 4 روز اقامت در هتل همراه با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی - گشت شهری - سیم کارت - راهنما - حداقل شش ماه اعتبار گذرنامه

 

توضیحات

امكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به ارمنستان پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.

تلفن هاي رزرو تور : 42632 و 88530609

 

 

 

تور ارمنستان ویژه آذر 94

 


 

 


مشخصات پكيج تور ارمنستان ویژه آذر 94

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال

           

سیلاچی

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1050000

1190000

---

---

هرازدان

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1050000

1190000

---

---

متروپل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1140000

1440000

---

---

آرورات

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1140000

1370000

---

---

دیاموند هاوس

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1150000

1360000

---

---

آنی پلازا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1170000

1460000

---

---

ریپابلیکا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1200000

1480000

---

---

پاریس

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1300000

1770000

--- ---

هیلتون

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1340000

1730000

--- ---

نشنال

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  1430000 1870000  --- ---

ماریوت

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 1550000  2160000  --- ---

 

         

خدمات تور

 

بلیط رفت و برگشت - اقامت 3 شب و 4 روز اقامت در هتل همراه با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی - گشت شهری - سیم کارت - راهنما - حداقل شش ماه اعتبار گذرنامه

 

توضیحات

امكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به ارمنستان پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.

تلفن هاي رزرو تور : 42632 و 88530609

 

 

 

تور ارمنستان ویژه مهر 94

 


 

 


مشخصات پكيج تور ارمنستان ویژه مهر 94

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال

           

رجینه

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1100000

1230000

---

725000

سیلاچی

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1140000 

1320000

---

725000

آکواتک

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1200000

1430000

---

725000

آرورات

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1300000

1645000

---

725000

ایمپریال پالاس

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1300000

1620000

---

725000

آنی پلازا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1340000

1630000

---

725000

ریپابلیکا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1395000

1810000

---

725000

گلدن تولیپ

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1600000

2100000

--- 725000

ماریوت

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1730000

2420000

--- 725000

 

         

خدمات تور

 

بلیط رفت و برگشت - اقامت 3 شب و 4 روز اقامت در هتل همراه با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی - گشت شهری - سیم کارت - راهنما - حداقل شش ماه اعتبار گذرنامه

 

توضیحات

امكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به ارمنستان پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.

تلفن هاي رزرو تور : 42632 و 88530609

 

 

 

تور ارمنستان ویژه آبان 94

 


 

 


مشخصات پكيج تور ارمنستان ویژه آبان 94

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال

           

DDD

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1000000

---

---

---

سیلاچی

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1035000

---

---

---

رجینه

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1080000

---

---

---

آویاترانس

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1107000

--- --- ---

متروپل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1107000

---

---

---

ایروان دلوکس

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1160000

---

---

---

آنی پلازا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1143000

---

---

---

گلدن پالاس

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1395000

---

---

---

ماریوت

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1485000

---

--- ---
           

خدمات تور

 

بلیط رفت و برگشت - اقامت 3 شب و 4 روز اقامت در هتل همراه با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی - گشت شهری - سیم کارت - راهنما - حداقل شش ماه اعتبار گذرنامه

 

توضیحات

امكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به ارمنستان پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.

تلفن هاي رزرو تور : 42632 و 88530609