تور ترکیه ویژه 22 بهمن زمستان 94


 

 

 

مشخصات  پكيج تور استانبول 2 شب و 3 روز ویژه بهمن زمستان 94

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال 

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال 

           
توپکاپی

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

گرند لیزا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

---  --- 
کریستال استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

لیون استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

دورا استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

 --- 

---  

گلدن ایج 1 استانبول درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

گلدن پارک استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

سرملی استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

گرند سواهیر استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

بیز سواهیر استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

توضیحات

 

بلیط رفت و برگشت - اقامت 2 شب و 3 روز اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی

 

توضیحات

مكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به ترکیه پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.

تلفن هاي رزرو تور : 42632   و 88530609 

     

 

تور ترکیه ویژه بهمن زمستان 94


 

 

 

مشخصات  پكيج تور استانبول 2 شب و 3 روز ویژه بهمن زمستان 94

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال 

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال 

           
توپکاپی

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

گرند لیزا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

---  --- 
کریستال استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

لیون استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

دورا استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

 --- 

---  

گلدن ایج 1 استانبول درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

گلدن پارک استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

سرملی استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

گرند سواهیر استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

بیز سواهیر استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

توضیحات

 

بلیط رفت و برگشت - اقامت 2 شب و 3 روز اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی

 

توضیحات

مكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به ترکیه پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.

تلفن هاي رزرو تور : 42632   و 88530609 

     

 

تور ترکیه ویژه نوروز 95


 

 

 

مشخصات  پكيج تور استانبول 2 شب و 3 روز ویژه نوروز 95

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال 

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال 

           
توپکاپی

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

--- 

--- 

--- 

--- 

گرند لیزا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

--- 

--- 

---  --- 
دورا استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

--- 

--- 

--- 

--- 

لیون استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

--- 

--- 

--- 

--- 

کریستال استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

--- 

--- 

 --- 

---  

گلدن پارک استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

--- 

--- 

--- 

--- 

سرملی استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

--- 

--- 

--- 

---  

گلدن ایج 1 استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

--- 

--- 

--- 

---  

گرند سواهیر استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

--- 

--- 

--- 

---  

بیز سواهیر استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

--- 

--- 

--- 

---  

توضیحات

 

بلیط رفت و برگشت - اقامت 2 شب و 3 روز اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی

 

توضیحات

مكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به ترکیه پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.

تلفن هاي رزرو تور : 42632   و 88530609 

     

 

تور ترکیه ویژه دی زمستان 94


 

 

 

مشخصات  پكيج تور استانبول 2 شب و 3 روز دی زمستان 94

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال 

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال 

           
توپکاپی

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

گرند لیزا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

---  --- 
کریستال استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

لیون استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

دورا استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

 --- 

---  

گلدن ایج 1 استانبول درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

گلدن پارک استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

سرملی استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

گرند سواهیر استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

بیز سواهیر استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

توضیحات

 

بلیط رفت و برگشت - اقامت 2 شب و 3 روز اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی

 

توضیحات

مكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به ترکیه پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.

تلفن هاي رزرو تور : 42632   و 88530609 

     

 

تور ترکیه ویژه آذر 94


 

 

 

مشخصات  پكيج تور استانبول 2 شب و 3 روز آذر 94

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال 

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال 

           
توپکاپی

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

586000

682000

--- 

--- 

گرند لیزا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

594000

666000

---  --- 
کریستال استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

674000

958000

--- 

--- 

لیون استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

678000

838000

--- 

--- 

دورا استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

678000

838000

 --- 

---  

گلدن ایج 1 استانبول درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

722000

898000

--- 

---  

گلدن پارک استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

738000

938000

--- 

--- 

سرملی استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

838000

921000

--- 

---  

گرند سواهیر استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

874000

923000

--- 

---  

بیز سواهیر استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

874000

927000

--- 

---  

توضیحات

 

بلیط رفت و برگشت - اقامت 2 شب و 3 روز اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی

 

توضیحات

مكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به ترکیه پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.

تلفن هاي رزرو تور : 42632   و 88530609 

     

 

زیر مجموعه ها

سایر تورهای ترکیه,بهترین تورهای ترکیه

تورهای خوب ترکیه,تور مناسب ترکیه

تور لحظه آخری ترکیه

تور ترکیه آبان,تور ترکیه پاییز,تور لحظه آخری ترکیه آبان

تور ترکیه ویژه آبان,تور ترکیه ویژه پاییز,تور لحظه آخری ترکیه پاییز

تور ترکیه ویژه تعطیلات آبان,تور ترکیه ویژه تعطیلات پاییز,تور تركيه پاييز

تور ترکیه ویژه عید غدیر,قیمت تور ترکیه عید غدیر خم,

رزرو تور ترکیه عید غدیر,تور ترکیه در تعطیلات عید غدیر,

بهترین تورهای ترکیه در عید غدیر,آفر تور ترکیه ويژه عيد غدير

تور ترکیه نوروز,تور ترکیه تعطیلات فروردین,ترکیه

نرخ ویژه تور ترکیه,تور ترکیه فروردین,تور ترکیه تعطیلات عید

تور ترکیه,تور ترکیه تعطیلات نوروز,تور ترکیه تعطیلات عید نوروز

تور ترکیه آذر,تور ترکیه,تور ترکیه پاییز,تور ترکیه تعطیلات پاییز

قیمت تور ترکیه پاییز,نرخ ویژه تورهای ترکیه آذر

تور ترکیه آذر,تور ترکیه,تور ترکیه پاییز,تور ترکیه تعطیلات پاییز

تور ترکیه زمستان,تور ترکیه دی بهمن اسفند,نرخ تور ترکیه زمستان

آفر تور ترکیهدی بهمن اسفند,رزرو تور ترکیه زمستان

تور ترکیه ویژه تعطیلات زمستان,تور ترکیه دی بهمن اسفند

تور ترکیه دی,تور ترکیه زمستان

قیمت تور ترکیه ویژه زمستان,رزرو تور ترکیه ویژه دی

تور ترکیه ویژه تعطیلات دی,آفر تور ترکیه دی,تور ترکیه ویژه تعطیلات زمستان

تور ترکیه بهمن,تورهای ارزان ترکیه بهمن,قیمت تور ترکیه بهمن

رزرو تور ترکیه بهمن,آفر تور ترکیه بهمن,تور ترکیه تعطیلات بهمن ماه

بهترین تورهای ترکیه بهمن,تورهای خوب ترکیه بهمن,نرخ ویژه تور ترکیه بهمن