تور کیش


 

 

مشخصات  پكيج تور کیش 2 شب و 3 روز مهر 96

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 3 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال 

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال 

           
سیمرغ

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

335000

320000

--- 

--- 

سارا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

395000

375000

---  --- 
گراند

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

395000

375000

--- 

--- 

آریان

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

410000

380000

--- 

--- 

شایلی

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

395000

385000

 --- 

---  

صدف

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

480000

495000

--- 

--- 

شایگان

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

520000

460000

--- 

---  

سورینت مریم

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

585000

635000

--- 

---  

پارمیس(ناهار)

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

 6450000

610000

--- 

---  

 مارینا پارک(ناهار)    760000  790000    
           
خدمات تور

 

بلیط رفت و برگشت - 2 شب و 3 روز اقامت در هتل همراه با صبحانه  - ترانسفر فرودگاهی

ارقام فوق نرخهای پایه بوده و بسته به تاریخ و ساعت پرواز و نوع ایرلاین ممکن است تغییر داشته باشد

تعداد شبهای اقامت بسته به سلیقه مسافران قابل تغییر است 

توضیحات

مكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به ترکیه پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.

تلفن هاي رزرو تور : 42632   و 88530609 

     

 

 

تور کیش


 

 

مشخصات  پكيج تور کیش 2 شب و 3 روز پاییز 96

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 3 تخته

       
سیمرغ

درجه هتلدرجه هتل

430000

405000

سارا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

500000

460000

گراند

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

490000

440000

آریان

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

490000

450000

شایلی

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

470000

450000
صدف

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

650000

635000

شایگان

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

595000

520000

سورینت مریم

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

615000

565000

پارمیس(ناهار)

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

769000

710000

 مارینا پارک(ناهار)   980000 1000000
       
خدمات تور

 

بلیط رفت و برگشت - 2 شب و 3 روز اقامت در هتل همراه با صبحانه  - ترانسفر فرودگاهی

ارقام فوق نرخهای پایه بوده و بسته به تاریخ و ساعت پرواز و نوع ایرلاین ممکن است تغییر داشته باشد

تعداد شبهای اقامت بسته به سلیقه مسافران قابل تغییر است 

توضیحات

مكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به کیش پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.

تلفن هاي رزرو تور : 42632 و 88530609 

     

 

تور کیش


 

 

مشخصات  پكيج تور کیش 2 شب و 3 روز مرداد 96

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 3 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال 

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال 

           
سیمرغ

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

540000

520000

--- 

--- 

سارا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

690000

650000

---  --- 
گراند

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

680000

660000

--- 

--- 

آریان

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

740000

710000

--- 

--- 

آرامیس

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

690000

670000

 --- 

---  

صدف

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

840000

810000

--- 

--- 

شایگان

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

920000

895000

--- 

---  

داریوش

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

930000

895000

--- 

---  

مارینا پارک

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

 1150000

1130000

--- 

---  

           
           
خدمات تور

 

بلیط رفت و برگشت - 2 شب و 3 روز اقامت در هتل همراه با صبحانه  - ترانسفر فرودگاهی

 

توضیحات

مكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به ترکیه پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.

تلفن هاي رزرو تور : 42632   و 88530609 

     

 

 

تور کیش


 

 

مشخصات  پكيج تور کیش 2 شب و 3 روز شهریور 96

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 3 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال 

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال 

           
سیمرغ

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

360000

330000

--- 

--- 

سارا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

450000

420000

---  --- 
گراند

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

440000

410000

--- 

--- 

آریان

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

455000

430000

--- 

--- 

آرامیس

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

465000

455000

 --- 

---  

صدف

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

590000

550000

--- 

--- 

شایگان

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

550000

490000

--- 

---  

سورینت مریم

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

695000

685000

--- 

---  

پارمیس(ناهار)

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

 7250000

685000

--- 

---  

 مارینا پارک(ناهار)    770000  790000    
           
خدمات تور

 

بلیط رفت و برگشت - 2 شب و 3 روز اقامت در هتل همراه با صبحانه  - ترانسفر فرودگاهی

ارقام فوق نرخهای پایه بوده و بسته به تاریخ و ساعت پرواز و نوع ایرلاین ممکن است تغییر داشته باشد

تعداد شبهای اقامت بسته به سلیقه مسافران قابل تغییر است 

توضیحات

مكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به ترکیه پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.

تلفن هاي رزرو تور : 42632   و 88530609 

     

 

 

تور کیش


 

 

مشخصات  پكيج تور کیش 2 شب و 3 روز تیر 96

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 3 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال 

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال 

           
سیمرغ

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

540000

520000

--- 

--- 

سارا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

690000

650000

---  --- 
گراند

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

680000

660000

--- 

--- 

آریان

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

740000

710000

--- 

--- 

آرامیس

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

690000

670000

 --- 

---  

صدف

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

840000

810000

--- 

--- 

شایگان

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

920000

895000

--- 

---  

داریوش

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

930000

895000

--- 

---  

مارینا پارک

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

 1150000

1130000

--- 

---  

           
           
خدمات تور

 

بلیط رفت و برگشت - 2 شب و 3 روز اقامت در هتل همراه با صبحانه  - ترانسفر فرودگاهی

 

توضیحات

مكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به ترکیه پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.

تلفن هاي رزرو تور : 42632   و 88530609