حمام رومی سیده آنتالیا

حمام رومی سیده آنتالیا (Side Museum Antalya) (یا موزه باستان‌ شناسی سیده) یکی از جاذبه های گردشگری ترکیه بوده و در زمان امپراتور Caracalla و به افتخار پدر طب بنا شده است. این حمام که در حال حاضر به موزه تبدیل گشته، دارای بخش ها و قسمت های متنوعی از جمله اتاق سرد، اتاق خنک، اتاق گرم، سیستم گرمایش قدیمی و اتاق مخصوص پوشیدن لباس ها می باشد. همچنین یک مجموعه آثار باستانی مانند مجسمه و تابوت در اکتشافات به دست آمده که مربوط به قرن پنجم میلادی بوده و در حمام رومی سیده آنتالیا می‌ شوند.

  

حمام رومی سیده آنتالیا

تصویر حمام رومی سیده آنتالیا

حمام رومی سیده آنتالیا

تصویر حمام رومی سیده آنتالیا

حمام رومی سیده آنتالیا

تصویر حمام رومی سیده آنتالیا

حمام رومی سیده آنتالیا

تصویر حمام رومی سیده آنتالیا

حمام رومی سیده آنتالیا

تصویر حمام رومی سیده آنتالیا