مسجد شاکرین استانبول

مسجد شاکرین استانبول (Sakirin Mosque Istanbul) یک مسجد به سبک معماری مدرن در بخش آسیایی استانبول است که در طی سال های 2005 تا 2009 بنا شده است. معمار مسجد یک بانوی مسلمان بوده و به سفارش خانم سمیحه شاکرین، یکی از خیرین ترکیه، بنا شده است. مسجد شاکرین استانبول در زمینی به وسعت 10 هزار متر مربع بنا شده که مسحات زیربنای آن 3 هزار متر مربع می باشد. مسجد دارای دو مناره 35 متری بوده و سه طرف آن شیشه ای بوده که طراحی و نمای آن را با سایر مساجد استانبول متمایز کرده است. 

 

 مسجد شاکرین استانبول

تصویر مسجد شاکرین استانبول

مسجد شاکرین استانبول

تصویر مسجد شاکرین استانبول

مسجد شاکرین استانبول

تصویر مسجد شاکرین استانبول

مسجد شاکرین استانبول

تصویر مسجد شاکرین استانبول

مسجد شاکرین استانبول

تصویر مسجد شاکرین استانبول

مسجد شاکرین استانبول

تصویر مسجد شاکرین استانبول