معبد سوتات بانکوک تایلند

معبد سوتات بانکوک تایلند (Wat Suthat Bangkok Thailand) در دوران پادشاهی رامای اول تا سوم و در طی 27 سال بنا شده است. در حیاط معبد آونگ بزرگی وجود دارد که در جشن های برهمایی از آن استفاده می شود. مجسمه بزرگی از جنس برنز و به طول 8 متر در تالار اصلی معبد سوتات بانکوک تایلند قرار دارد. همچنین 156 مجسمه طلایی رنگ در اطراف آن به چشم می خورند. 

 

معبد سوتات بانکوک تایلند

تصویر معبد سوتات بانکوک تایلند

معبد سوتات بانکوک تایلند 

تصویر معبد سوتات بانکوک تایلند

معبد سوتات بانکوک تایلند 

تصویر معبد سوتات بانکوک تایلند

معبد سوتات بانکوک تایلند 

تصویر معبد سوتات بانکوک تایلند