معبد گارنی ارمنستان

معبد گارنی ارمنستان در دورهٔ حکومت دودمان اروندی بنا شده است. در سال 301 میلادی مسیحیت به عنوان دین رسمی اعلام شد و تمامی معابد ویران و یا تبدیل به کلیسا شدند اما معبد گارنی تنها معبدی بود که دست نخورده باقی ماند. رودخانه گارنی در فاصله 28 کیلومتری ایروان قرار دارد که این محدوده آب و هوای مطبوعی دارد و پادشاهان ارمنستان برای شکار به این مناطق می رفتند. در بخشی از معبد گارنی ارمنستان حمامی اختصاصی شامل حمام بخار و حوضچه های اب گرم و سرد، متعلق به دختر خسرو پرویز وجود دارد. کف حمام کاشی کاری های زیبایی دارد که از 15 رنگ طبیعی و با طرح ماهی های دریا تشکیل شده است.

 

معبد گارنی ارمنستان

تصویر معبد گارنی ارمنستان

معبد گارنی ارمنستان 

تصویر معبد گارنی ارمنستان

 معبد گارنی ارمنستان 

تصویر معبد گارنی ارمنستان