کاخ پادشاهی بانکوک تایلند

کاخ پادشاهی بانکوک تایلند (Royal Grand Palace Thailand) در شهر بانکوک شهرت زیادی دارد و به نوعی نماد شهر محسوب می شود. ساخت این کاخ عظیم در سال 1782 آغاز شد و در زمان  تاج گذاری رامای اول به پایان رسید. کاخ پادشاهی بانکوک تایلند مجموعه ای از ساختمان های مختلف است که از قرن 18 تا ام تا اواسط قرن 20 پادشاهان تایلند در آن زندگی و حکومت کرده اند. 

 

 کاخ پادشاهی بانکوک تایلند

تصویر کاخ پادشاهی بانکوک تایلند

 کاخ پادشاهی بانکوک تایلند 

تصویر کاخ پادشاهی بانکوک تایلند

 کاخ پادشاهی بانکوک تایلند 

تصویر کاخ پادشاهی بانکوک تایلند