آثار باستانی تازه پیدا شده در محوطه تاریخی تخت جمشید - 5.0 out of 5 based on 1 vote

آثار باستانی تازه پیدا شده در محوطه تاریخی تخت جمشید

در سال ۱۳۱۴ خورشیدی در جنوب خاوری ایوان تخت جمشید شیراز که در بخش خاوری حرم سرای خشایارشا قرار گرفته است، از سوی آقای دکتر اریک اشمیت نماینده دانشگاه شیکاگو، کاوش و خاک برداری انجام شد و بر اساس  کوشش های آن کاوشگر ارجمند، ساختمان هایی بسیار که کف آنها برابر با کف حرم سرا است با دیوارهای خشتی و پای ستون های سنگی هموار و کنده کاری شده بسیار زیبا و برجسته پیدا شده و به نام ساختمان های گنجینه نام گذاری شده است. از آن جمله حیاطی است که در پیرامون آن تالارهایی بسیار و بزرگ و کوچک و راهروهایی دیده می شود که در همه آنها نشانه هایی از آتش سوزی های مکرر پدیدار است.

آثار باستانی تازه پیدا شده در محوطه تاریخی تخت جمشید

حیاط نو پیدایش

این حیاط در میان ساختمان ها قرار گرفته و مانند چهار گوشه ای است که درازی هر پهلوی آن 75 / 22 متر است. در چهار سوی این حیاط چهار ایوان ساخته شده که هر یک دارای ۴ ستون بوده و پاسنگ های آنها هنوز برجاست. تنه و سر ستون های آنها از چوب بوده که در هنگام آتش سوزی اسکندر گجسته، همگی سوخته است. کف ایوانها از گونه ای شفته برساخته (معمول) دوره و روزگار هخامنشی پوشیده و روی آن را با رنگ سرخ طبیعی اندود کرده اند.

در دو ایوان خاوری و جنوب حياط مزبور و انجمن کنده کاری برجسته با شکوهی به درازای 29 / 6 متر و بلندی 7 / 2 متر، به دیوارهای جنوبی و خاوری ایوانها چسبانیده شده است. در هر یک از کنده کاری ها، در میان، داریوش بزرگ هخامنشی روی تخت گوهر نشان نشسته، عصای بلند شاهانه در دست راست و دسته گل مانندی که در روزگار هخامنشیان برساخته بوده در دست چپ دارد.

آثار باستانی تازه پیدا شده در محوطه تاریخی تخت جمشید

در پشت سر داریوش، پسرش خشایارشا که جانشين داریوش بود. پشت تخت شاهانه ایستاده، با دست راست پادشاه را نشان می دهد. در پشت خشایارشا دو تن از بزرگان کشور هخامنشی ایستاده اند، نخستین مرد، سرپرست کیش و آیین آن روزگار و دومی جنگ ابزاردار شخص پادشاه می باشد، همان سو در پایان انجمن سنگ تراشی شده نیز، دو تن از افسران یا نگهبانان پارسی با ابزار جنگی در آنجا هستند. در جلو تخت داریوش دو دانه عودسوز پایه دار بلند که درب آنها به وسیله زنجیری نازک به عودسوز پیوست می باشد، با پایانه زیبایی کنده کاری شده است.

آثار باستانی تازه پیدا شده در محوطه تاریخی تخت جمشید

پس از آن یک تن از بزرگان کشور که تن پوش مادی در بر دارد و گویا سپه سالاریا گنجینه دار بزرگ می باشد به پیشگاه داریوش بزرگ باز یافته و با فروتنی سرگرم دادن گزارش می باشد. در پایان این سری نگاره ها، باز دو تن از گارد ویژه با تن پوش پارسی و ساز و برگ ایستاده اند.

آثار باستانی تازه پیدا شده در محوطه تاریخی تخت جمشید

اسلحه دار باشی شاه که سومین نگاره پشت سر داریوش است خنجری به کمر دارد که با زیبایی درست کنده کاری شده و روی آویزه آن آراسته به چند گل قشنگ است و دسته آن دارای یک رشته نگاره های لوزی می باشد، نیام (غلاف تازی) خنجر در بالا، دو جانور بالدار که پشت به پشت داده و تنه آنها به شیر و پاهایشان به پنجه شاهین همانندی دارد، آراسته شده است. این دو جانور یک دست خود را روی گلی گذاشته و دست دیگرشان را بلند نموده و سر خود را به سوی یکدیگر برگردانیده اند. در میان نیام خنجر نامبرده، آراستگی هایی بسیار زیبایی به گونه، ۹ بز کوهی که هر کدام با دو دست به پشت دیگری پشت داده، به چشم می خورند و در پایین نیام خنجر نیز یک شیر و سه بز کوهی کنده کاری شده است. از زیبایی نگاره های قشنگ روی نیام خنجر و بخش های دیگر کنده کاری نامبرده بالا می توان بهترها و شاهکارهای هنری روزگار هخامنشیان به ویژه داریوش بزرگ پی برد.

آثار باستانی تازه پیدا شده در محوطه تاریخی تخت جمشید

یکی از کنده کاری های نگاره دار نامبرده که راست تر و درست تر است برای نشان دادن شاهکارهای هنری و نشان های پر شکوه و با فر دوران هخامنشیان، به موزه ایران باستان در تهران برده شده و در تالار بزرگ نمایش در اشکوبه یک به دیوار شمالی نزدیک به دیوار خاوری تالار چسبانیده شده است و لنگه دیگرش که نزدیک به همانند آن است، در تخت جمشید در جای خود جا گذاشته شده است. پس از برداشتن بخشی از خاک های زیادی حیاط نو پیدایش، هفت دانه پلمه سنگی بزرگ که در روزگار خشایارشا آماده شده، پیدا شده است. دو تای از آنها دارای سنگ نبشته بابلی و پنج تا خط میخی پارسی است. جستار سه پلمه از خط پارسی مانند جستار پلمه ای است که از حرمسرای خشایارشا پیدا شده و پچواک آن در بالا در جای خود نوشته شده. سنگ نبشته دو پلمه دیگر از خط پارسی که به یک جستار و چنین است. این پلمه ها نمونه ای است از نوشته هایی که در روزگار خشایارشا در گوشه کاخها زیر دیوار می گذاشته اند.

آثار باستانی تازه پیدا شده در محوطه تاریخی تخت جمشید

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

مطالب مشابه

مالزی در یک نگاه

رفت و آمد در مالزی

تعطیلات در مالزی

هتل آپادانا تخت جمشید شیراز

هتل جهانگردی تخت جمشید شیراز

موزه آثار خطی ارمنستان

امتیاز کلی این مطلب (0)

0 از 5 ستاره
افزودن نظر