آدرس آی پی (IP ADDRESS)

IP عددی است که برای آدرس دهی شبکه هایی استفاده می شود که از پروتکل TCP/IP استفاده می کنند.
IP از چهار قسمت تشکیل شده است که این قسمت ها با Dot یا . از هم جدا می شوند. هر کدام از این قسمت ها می توانند اعدادی بین 0 تا 255 باشند.
در اینترنت نیز تمامی کامپیوترها با Ip Address شناخته می شوند.

آدرس آی پی (IP ADDRESS)

برای اینکه IPها دارای نظم باشند و برای نیازهای مختلف از آنها استفاده نمایند به کلاسهای مختلف تقسیم بندی می شوند.
کلاس A، کلاس B، کلاس C، کلاس D و کلاس E
در یک IP Address عدد اول نشان دهنده کلاس آن می باشد.
کلاس A : عدد اول این کلاس عددی بین 1 تا 126 می باشد.
در کلاس A عدد اول نشان دهنده آدرس شبکه و سه بخش دیگر نشان دهنده آدرس میزبان می باشد.
کلاس B : عدد اول این کلاس عددی بین 128 تا 191 می باشد.
در کلاس B دو عدد اول نشان دهنده آدرس شبکه و دو عدد دوم نشان دهنده آدرس میزبان می باشد.
کلاس C : عدد اول بین این کلاس عددی بین 192 تا 223 می باشد.
در کلاس C سه عدد اول نشان دهنده آدرس شبکه و عدد چهارم نشان دهنده آدرس میزبان می باشد.
کلاس D : عدد اول این کلاس عددی بین 224 تا 239 می باشد.
کلاس D برای Multicasting استفاده می شود و رزرو شده است.
کلاس E : عدد اول این کلاس عددی بین 240 تا 254 می باشد.
کلاس E برای اینترنت استفاده نمی شود برای کارهای نظامی و تحقیقاتی به کار می رود.
در بین IP ها آنهایی که با 127 شروع می شوند را نمی توانیم استفاده کنیم و برای آزمایش TCP/IP رزرو شده اند.


آدرس آی پی (IP ADDRESS)SUBNETMASK
این عدد نیز همانند IP ADDRESS از 4 قسمت تشکیل شده است. اعداد Subnetmask را یا صفر و یا 255 درنظر می گیریم.
کلاس A : 255.0.0.0
کلاس B : 255.255.0.0
کلاس C : 255.255.255.0
اگر IP Address را با Subnetmask آن ترکیب کنیم عدد حاصل را Net Id گویند.
Net ID
در شبکه هایی که کامپیوترها بدون استفاده از Router با هم ارتباط برقرار می نمایند باید دارای Net ID یکسان باشند.


آدرس آی پی (IP ADDRESS)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

امتیاز کلی این مطلب (0)

0 از 5 ستاره
افزودن نظر