آدولف هیتلر (4)

هیتلر از نظر دیگران و هم گروهایش فردی شجاع و در عین حال غیر عادی خوانده می شد. زیرا آنهایی که اوقاتی را که صرف زنان می کردند، هیتلر به کشیدن نقاشی مشغول بود. ولی هیچگاه نتوانست از درجه سرجوخه گی بالاتر بیاید زیرا به گفته یکی از فرمانده هانش توانایی های که یک فرد برای رهبری باید داشته باشد را او نداشت.

 

آدولف هیتلر (4)
بی علاقه گی او نسبت به زنان سبب سردی در روابط او با آنها بود. به طوریکه یکی از معشوقه های هیتلر به نام اوا که در سالهای 1930 تا 1945 با هیتلر بود با توجه به گفته مستخدمی که هر روز ملحفه های آنها را در ویلای شخصی اش تمیز می کرد . نشان از یک بی میلی جنسی و سردی در روابط آن دو بود. بنابراین بر طبق این استناداتی که یکی از مورخان آلمانی می گوید او یک همجنس گرا محسوب می شد.
آیا هیتلر یک هم جنس گرا بود؟
مهمترین دلیل قطعی مبنی بر همجنس گرایی هیتلر سخنان هانس منت همقطاری او در جنگ جهانی اول است. به طوریکه او در خاطراتش این چنین می گوید که:
هیتلر هیچگاه به زنان نگاه نمی کرد و از آنها فاصله می گرفت. همیشه او در کنار همخوابه مردش اشمیدل می خوابید. حتی در شبی صدای خزخزعلفی باعث شد تا سربازان چراغ قوه خود را روشن کرده و بگویند این دو همجنس باز را ببینید.

 

آدولف هیتلر (4)
تمام شواهد در سند مند نشان ازآن می داد که رفتار هیتلر غیر طبیعی بوده و برای همین او را همجنس باز می دانستند. اما حتی اکر گفته های مند درست باشد نشان از این باید باشد که این موضوع برای اخاذی از هیتلر در بقیه زندگی به کار برده شده است.
طبق سندی که آنتون بواخیمشتالر تاریخ نویس آلمانی ارائه داد. مند در دوازده مورد مرتکب سرقت و جنایت وغیره شده که همکاران هیتلر نیز او را تایید کرده اند ولی حرفی از همجنس گرایی او به میان نیامده است. حتی گفته شده او همواره فاصله نزدیک خود را با وزرا و مشاوران خود حفظ می کرده و فقط صحبت از بی میلی و سردی او نسبت به زنان در این نوشته ها عنوان شده است.

 

آدولف هیتلر (4)
در تایید حرفهای آنها گفته شده که همواره هیتلر در نشان دادن تمایلات جنسی خود مشکل داشت. او ناتوانی جنسسی اش را از طریق سیاست ارضا می کرد. میزان انرژی و شور و هیجانی که او در سخنرانی هایش ابراز می کرد. به گفته هم دورانی هایش بسیار تعجب آور است. به طوریکه توانایی او در سخنرانی ها و خستگی هایش در حین صحبت باعث می شد تا در توده ها نفوذ کند. حتی احساس ترحمی که او به سگش فاکسل داشت بیشتر از هزاران مردمی بود که در این جنگها کشته می شدند.

 

آدولف هیتلر (4)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

مطالب مشابه

قصه های من و خواهرم (4)

جاذبه های گردشگری مونیخ آلمان (4)

جاذبه های گردشگری صربستان (4)

میوه درمانی (4)

مشهد اردهال (4)

ترکمن های ایران (۴)

امتیاز کلی این مطلب (0)

0 از 5 ستاره
افزودن نظر