آشنایی با ایوان جنوبی کاخ تچر - 5.0 out of 5 based on 1 vote

آشنایی با ایوان جنوبی کاخ تچر

در راستای جنوبی تالار مرکزی کاخ تچرا شیراز، ایوانی وجود دارد که به شکل راست گوشه است و به اندازه 45 / 159 متر مربع و شماره ستون های این ایوان ۸ تا و در دو ردیف کار گذاشته شده و تنه ستون های مزبور از چوب و ته آنها سنگی بوده است. سوای درب جنوبی سالن مرکزی که در میان ایران قرار دارد. در گوشه های خاوری و باختری آن نیز دو درگاه هم هست که از آنها به ساختمان های دو سو رفته می شود. چهار پنجره سنگی از تالار مرکزی به ایوان جنوبی باز می شود و دو تاقچه در خاور و باختر این ایوان پدیدار است. ایوان نام برده، تا دو تاقچه خاوری و باختری آن، بنا بر سنگ نبشته ای که به سه زبان مانند سنگ نبشته های دور پنجره و تاقچه های خود تالار دور آنها کنده شده و افزون بر این برابر گفته خشایارشا در بخش پایین سنگ نبشته روی پایه های سنگی دو گوشه ایوان، از دیستک های خود داریوش می باشد. سپس خشایارشا پسر داریوش در مرز سال ۴۸۰ پیش از میلاد، دو پایه سنگی به شکل مکعب راست گوشه، با بلندی ۷/ ۵ متر که یکی از آنها برپاست و بیشتر از دو بخش دیگری شکسته و به زمین افتاده، بر دو گوشه جنوب خاوری و جنوب باختری ایران افزوده است.

آشنایی با ایوان جنوبی کاخ تچر

روی هر دو پایه سنگی نام برده در بخش بالایی آن ها، به فرمان خشایارشا، سنگ نبشته ای به سه زبان: میخی پارسی - ایلامی - بابلی و هم چنین در دیوار پیش بست همین ایوان نوشته شده که پچواک آن به قرار زیر است: خدای بزرگی است اهورامزدا، که این زمین را آفریده، که این آسمان را آفریده، که انسان را آفریده، که شادی را برای مردم آفریده، که خشایارشا را شاه کرد، یگانه شاهی را از بسیاری یگانه فرمانداری را از بسیاری. منم خشایارشا، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشورهایی که دارای نژادهای بی شماری است، شاه این زمین بزرگ و پهناور، پسر داریوش شاه هخامنشی.

خشایارشا گوید: «به اراده اهورامزدا، این بنا را داریوش شاه که پدر من است، ساخت. مرا اهورامزدا با خدایان، پاینده بدارند، با آن چه که من کرده ام و آن چه را که پدر من داریوش شاه کرده است، همه این چیزها را اهورامزدا با خدایان نگاه دارند.»

آشنایی با ایوان جنوبی کاخ تچر

در سوی بیرونی نرده های سنگی جلوی ایوان جنوبی ساختمان تچرا، در بالای سر نیزه داران، چهره ای از نقش فروهر بوده و با گذشت زمان دراز، شکسته و افتاده است. در دو سوی نگاره فروهر دو تندیس شیر بالدار با سر انسان با افزایش گل و بوته هایی در دو سوی شیرها پدیدار بوده است. که گمان می رود، شیرها نگهبان فروهر باشند.

یک بخش از نرده سنگی نامبرده که بهتر مانده است به موزه ایران باستان در تهران آورده شده و در اشکوبه یکم تالار نمایش جزو نشانه های هخامنشی در سوی شمال تالار، روی پایه کوتاهی گذاشته شده است.

آشنایی با ایوان جنوبی کاخ تچر

سنگ نبشته هایی بسیار به خط های پهلوی، کوفی و پارسی نیز روی پایه های درب و پنجره ساختمان تچرا و ایوان جنوبی آن به چشم می خورد، مانند دو سنگ نبشته ای که به خط پهلوی است که روی پایه خاوری در میان ایران، در روزگار شاپور دوم بین سال های ۳۰۹ تا ۳۷۹ میلادی نوشته شده و پچواک سنگ نبشته پهلوی این است: «در ماه اسفند اورمزد، در سال دوم خداپرستی، مزدای، شاپور شاه، شاهان ایران و امیران، دارای نژاد آسمانی از دودمان خدایان پسر خداپرست مزدا هر مزدشاه شاهان ایران.»

در تاریخ ۸۲۶ هجری، اشعار که به خط ثلث می باشد به فرمان شاه ابراهیم پسر شاهرخ و نوه تیمور لنگ گورکانی، در بخش پایین تر پایه سنگی که در جنوب باختری ایوان قرار دارد، کنده شده است.

در زیر آن سنگ نبشته چنین آورده:کتیبه ابراهیم بن شاهرخ في سنته ست و عشرین و ثمانمائة (سال ۸۲۶).

آشنایی با ایوان جنوبی کاخ تچر

چند بیت شعر هم به خط ثلث در پایه باختری درگاه جنوبی ساختمان آئینه در تاریخ ۸۸۱ هجری به فرمان سلطان علی پسر سلطان خلیل نوه حسن آق قویونلو کنده شده است. برابر شعری که در زیر تاریخ آن نوشته شده روشن می شود که خط روی سنگ را خود سلطان علی، در سن ۹ سالگی نوشته است و سنگ تراشی روی آن را کنده است.

آشنایی با ایوان جنوبی کاخ تچر

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

مطالب مشابه

تماس با ما

همکاری با ما

تور کیش با پرواز ماهان

تور دبی با پرواز ماهان

تور آنتالیا با پرواز ماهان

تور دبی ویژه شهریور 94 با پرواز ماهان

امتیاز کلی این مطلب (0)

0 از 5 ستاره
افزودن نظر