آشنایی با تالار تخت پاسارگاد - 5.0 out of 5 based on 1 vote

آشنایی با تالار تخت پاسارگاد

آقایان ایلی نویز واریش . ف. اشمیت از گروه علمی مؤسسه شرقی شیکاگو که در تخت جمشید کاوش هایی شایان نگرش نموده اند، می گویند: پس از پیدایش یک تالار سدستونی دیگر در خزانه به ناچار برای دومین بنای بزرگ تشریفاتی و رسمی تخت جمشید به جای نام تالار سد ستون، واژه تالار تخت به کار برده شد. این نام و نام همانند به آن که شارل تکسیر به کار برده به انگیزه آن است که دورنمای تخت بر درگاه های شمالی و جنوبی تالار بزرگ بنای مزبور، سنگ تراشی گردیده است. اکنون به درستی دانسته می شود که بنای دوازده نیمه کاره در شمال کرانه شمالی تالار تخت بخشی از گرد آمده ساختمان مورد بحث به شمار می آید. دروازه مزبور، رو به حیاط گسترده ای می شد که در سوی شرق آن اتاق های باریک و در سوی غرب آن بنای بزرگی پدیدار بود. بهره اصلی بنای تالار دارای ایوانی بزرگ است که در دو سوی آن اتاق نگهبانان قرار دارد و پس از ایوان تالار بزرگ و اصلی کاخ قرار گرفته و در پیرامون تالار راهروها و اتاق ها ساخته شده است.

آشنایی با تالار تخت پاسارگاد

در تالار تخت سنگ نبشته ای نیست، ولی خوشبختانه پروفسور هرتسفلد دست آویز (سند) پی بنا را بر روی یک پلمه سنگی در میان خاکهای گوشه جنوب غرب تالار بزرگ بنا پیدا کرد. نوشته این سند که تنها به زبان بابلی است، ساختمان را از خشایارشا و اردشیر یکم می داند و این فرضیه را که بنای مزبور و سنگ تراشی های آن از آن روزگار داریوش یکم است از بین می برد. متن سند در یازده خط نگارده شده است و بر دو سوی سنگ و یک سو از لبه نادیدنی پلمه، سنگ آهک هموار چهار گوشه که اندازه آن بنا به گفته پروفسور هرتسفلد ۳۵*۳۵* ۷ / ۵ سانتی متر می باشد، نگارده شده و از این قرار است :

اردشیر شاه می گوید: این خانه را خشایارشا، پادشاه، پدرم شالوده آن را در پرتو پشتیبانی اهورامزدا ریخت. من اردشیرشاه آن را ساختم و رسا کردم.

آشنایی با تالار تخت پاسارگاد

بنابر آنچه گذشت به این بهر می رسیم که نگاره ساختمان تالار تخت به وسیله خشایارشا و رازی گارانش کشیده و پی افکنده شده است. بی تردید، کارهای پیش درآمدی دارای کارهای کندن و هموار نمودن سنگ در راستای جنوبی بنا که بیش از دو متر با رویه حرمسرا و خزانه ناهمسانی دارد و تراز کردن کرانه ساختمان اصلی بوده است.

آشنایی با تالار تخت پاسارگاد

شالوده بنا که عبارت است از پی سنگی دیوارها باشد و بخش بزرگ کارهای پیش درآمدی استادان سنگ بر و سنگ تراش و رازی گاران که سرگرم آماده کردن بخش های سنگی ساختمان بودند، شاید در روزگار پادشاهی خشایارشا انجام گرفته باشد، سنگ نبشته سند که پیش از این گفته شد، آشکار می کند که چه اندازه ای کار در روزگار هر یک از دو پادشاه انجام یافته است. شاید همه بخش های بالای بنا و همه نگاره های برجسته در روزگار اردشیر، انجام گرفته باشد، ولی به گمانی بسیار، نگاره و پی افکنی کارها به وسیله رازی گاران و سنگ تراشان زمان خشایارشا فراهم شده باشد که پس از مرگ وی بی تردید، همان کار را ادامه داده اند.

پس از به پایان رسیدن آپادانا شیراز یا کمی پس از آن، خشایارشا ساختمان گسترده دیگری را که تالار تخت باشد، آغاز کرد از دیدگاه ما درست نمی باشد.

آشنایی با تالار تخت پاسارگاد

تالار دومی برای همان آهنگ ساختمان یکمی که بزرگ تر و با شکوه تر بوده ساخته شده باشد. با این حال پروژه دروازه با شکوهی که نیمه کاره مانده است و حیاط پهن جلو ساختمان و تالار بسیار بزرگ در دید نخست، چنین می نماید که ساختمان تالار تخت را برای گرد آمدن شماری بسیار از مردم در برابر پادشاه هنگام بر تخت نشینی بر اورنگ شهر پاری ساخته بودند و همین پرورده (معنی) نیز بر نگاره های درگاه های شمالی و جنوبی نمایانده اند، ولی خاطر نشان شد (نگاه شود به رازی گاران شاهی، نخستین شهریاران هخامنشی، داریوش یکم.... تخت جمشید، خشایارشا ) که پیدایش گنجینه را در باره آهنگ از ساختن تالار تخت دگرگون کرد. پس از بررسی نقشه و تاریخچه ساختمان گنجینه های شاهی و پس از باریک بینی در گسترش آن و با دید آوردن نشانگزاری خراب کردن بخش باختری آن به این بهره می رسیم که تالار تخت به درستی واپسین جای گسترده و ادامه گنجینه های شاهی یعنی تالار گنجینه ای می باشد که به صورت یک کاخ، ساخته شده است.

آشنایی با تالار تخت پاسارگاد

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

مطالب مشابه

تماس با ما

همکاری با ما

هتل تالار شیراز

تور کیش با پرواز ماهان

تور دبی با پرواز ماهان

تور آنتالیا با پرواز ماهان

امتیاز کلی این مطلب (0)

0 از 5 ستاره
افزودن نظر