آشنایی با تالار شورا تخت جمشید - 5.0 out of 5 based on 1 vote

آشنایی با تالار شورا تخت جمشید

پیش از آن که خاک برداری بخش های مرکزی تخت جمشید از سوی گروه پروفسور هرتسفلد انجام گیرد، تنها نشانه های دیده شدنی این ساختمان دارای سه درگاه سنگ تراشی شده با نگاره های برجسته و برخی سنگ های پایه دیوار و پاره هایی از ستون های سنگی بود که بیرون از خاک دیده می شد. از دیدگاه سازوکار بنا، آن را ساختمان مرکزی نامیده بودند. پروفسور هرتسفلد به این بنا، نام تری پیلون یا سه دروازه  داد و این واژه را به انگیزه شمار درگاه های بزرگ آن برگزید، ولی گروه اریش.ف. اشمیت، نام این ساختمان را ساختمان رایزنی (شورا) نامید و این نام پس از پیدایش نگاره های برجسته بزرگان دربار که از راه پله اصلی آن بالا می روند نام بهتری است.

ساختمان شورا افزون بر این که جای گرد آمدن بزرگان کشور در پیشگاه شاهنشاه بود، وسیله بزرگ پیوند بین حیاطهای بخش شمالی تخت جمشید و ساختمانهای بزرگ همگانی با بخش هایی که کاخهای جای زندگی شهریاران در آن قرار داشت به شمار می رفت.

آشنایی با تالار شورا تخت جمشید

نگاره همه ایران، نشان می دهد که ساختمان رایزنی در پایانه جنوبی حیاطی که بین دیوار تالار تخت و پلکان شرقی آپادانا قرار دارد، قرار گرفته است. این بنا که بر فراز ایوانی به بلندی نزدیک به 6 / 2 متر نسبت به رویه حیاط ساخته شده از تالار تحت بالاتر است، ولی دیستک با شکوه آپادانا نسبت به آن، بلندتر می باشد، پیوستگی بین دیستک رایزنی و آپادانا از سازوکار هر دو دیستک و ایوان های پیوست آن دو و دانستگی انباز بودن نگاره های جبهه پلکان های بناهای مزبور به خوبی پیداست. این ویژگی ها هم زمان بودن این دو بنا را می رساند و نسبت دادن ساختمان شورا به داریوش یکم آشکار می کند. تالار اصلی ساختمان رایزنی، نگاره ساختمان شورا بنا شده بر پژوهش ها و بررسی های آقای (برگ نر) می باشد که با ساختن گمانه های بعدی در بخش جنوبی و باختری ساختمان، درست شد و با خاک برداری راهروها و اتاق های شمال شرقی، کامل شد.

آشنایی با تالار شورا تخت جمشید

ایوان شمالی ساختمان رایزنی (شورا)

در سوی درونی (جنوبی) جان پناه ایران که بالای آن کنگره های پله پله همانند کنگره هایی که بالای جان پناه پلكان است، ساخته اند. نگاره /۸۰ نگهبان پارسی در دو صف روبه روی هم تراشیده شده است، هر صف /۴۰ سرباز دارد که / ۲۰ تن پشت آنان تنها نیزه دارند و/۲۰ تن سرباز نگهبان جلو، افزون بر نیزه، سپر هم دارند و سپر بیضی شکل آنها به اندازهای بزرگ است که بخش بالای بدن را نگهداری می کند و از دیدگاه شکل با سپر نگهبانان بخش میانی پلکان و جاهای دیگر تخت جمشید همانند است. و بر میانه سپر، گیره یا بست آن به شکل چلیپا که تیره های منحنی دارد که در میان یک دایره ساخته شده است و بر دو سوی بست مزبور دو سوراخ بزرگ هست.

آشنایی با تالار شورا تخت جمشید

پروفسور هرتسفلد در میان خاک های ساختمان شورا، پاره هایی از یک سر ستون آمیخته که بالای آن تندیس بسیار زیبای دو گاه پشت به هم داده با سرهای انسان قرار داشت، پیدا کرد، ولی آشکار نیست که هر بخش این پاره های پیدا شده از آن کجا بوده است، ولی می توان حدس زد که دو جفت ستون بزرگ در ایوان های شمالی و جنوبی و چهار ستون تالار اصلی ساختمان همانند یک دیگر بوده است، همه آنها دارای پایه ستون به شکل زنگ است.

آشنایی با تالار شورا تخت جمشید

در ایوان های شمالی و جنوبی (نگاه کنید به ایوان تخت جمشید شیراز، تالار شورا، ایوان جنوبی و حیاط) نشانه های نیمکت های سنگی که پیش از آن در درازنای دیوارهای خشتی و پیوست به آنها قرار داشته است، دیده می شود. روشن نیست رویه ایوانها و تالار اصلی ساختمان چگونه بوده است، به قرار مزبور، بخش هایی که با آجر فرش کرده اند به وسیله کارکنان گروه علمی پروفسور هرتسفلد ساخته شده است.

در دیوار خاوری درگاهی نبوده تا با درگاهی که در سوی باختر همان ایران به اتاق نگهبان پیوست می شود، همگون باشد، آستانه درگاهی پسین را سنگ هموار و یک پارچه ای سازمان می دهد و اتاق شماره ۱۳ با هفت پله سنگی به راهرو پیوست می شده است. راهرو مزبور که پس از پیوست به راهرویی دیگر به ایوان جنوبی آپادانا راه می یابد که در پایین از آن گفت وگو خواهد شد.

آشنایی با تالار شورا تخت جمشید

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

مطالب مشابه

تماس با ما

همکاری با ما

هتل تالار شیراز

تور کیش با پرواز ماهان

تور دبی با پرواز ماهان

تور آنتالیا با پرواز ماهان

امتیاز کلی این مطلب (0)

0 از 5 ستاره
افزودن نظر