آشنایی با دیوارنگاره های پلکان اصلی تخت جمشید - 5.0 out of 5 based on 1 vote

آشنایی با دیوارنگاره های پلکان اصلی تخت جمشید

از حیاط روباز جنوبی که هم رویه تالار اصلی ساختمان است یک پلکان آراسته به نگاره های برجسته و سنگ تراشی های زیبا و خوش ریخت آمیخته از شش پله وسيله پیوند ساختمان شورا با راهرو ۱۵ که ۹۰ سانتی متر بالاتر از رویه حیاط است و کاخهای نشیمن سوی دیگر می باشد. نگاره دو تن از نژادگان درباری که عصای دربانان را به دست دارند برد و پایانه جان پناه، سنگ تراشی شده اند و آن گونه که از تن پوش ایشان بر می آید، پارسی هستند. کلاه شان عبارت است از بند ساده ای است که فرق سر را نمی پوشاند. گوشواره در گوش ایشان دیده می شود. نگاره نه تن نگهبان پارسی که بر چهار اشکوب جبهه بیرونی جان پناه، سنگ تراشی شده رو به حیاط یعنی به سوی شمال قرار دارد و تن پوش آنها همانند دربانان مزبور است و گوشواره به گوش دارند، ولی به جای سربند کلاه راه راه بلند پارسی بر سر دارند. نگهبانان مزبور تیر و کمان و نیزه دارند. سخن شایان نگرش این که بخشی از نگاره دو تن از نگهبانان بر جبهه خاوری پلکان به وسیله دو بست آهنی که برای استواری سنگ در جاهایی بایسته به کار بسته اند آراسته و بازسازی شده است.

آشنایی با دیوارنگاره های پلکان اصلی تخت جمشید

بر جبهه درونی جان پناه، نگاره دو ردیف ۱۲ تنی خدمتگزاران پارسی و مادی به صورت یک در میان قرار دارد که برای سفره پادشاه، خوراک و ابزار سفره می برند. بر ناهمسانی نگاره های خدمتگزاران در پلکان های دیگر که مردم در حال جنبش و بالا رفتن از پله نموده شده است، در این جا یک پارسی و یک مادی را پهلوی هم روی یک پله نشان داده اند، ولی جهت صف خدمتگزاران، روش می سازد که از پله بالا می روند تا خوراک و ابزار سفره را به بناهای پذیرایی برسانند.

آشنایی با دیوارنگاره های پلکان اصلی تخت جمشید

سنگ تراش این پلکان نمی خواسته، پهلوی راست و چپ هر خدمتگزاری را در جای خود، در دو سوی روبه روی هم هر پله نشان دهد و دیدی هم به نگاره ها نشان می دهد. خوراک و ابزار سفره که هر خدمتگزار می برد، در دو سوی پله با یکدیگر ناهمگون است، ولی سازوکار قرار گرفتن، پارسیان و مادی ها بر دو جان پناه با یکدیگر همانند هستند. همه خدمتگزاران، باشلق (کلاه بارانی) به سر دارند. پارسیان که از دیدگاه تن پوش و کفش با نگهبانان و دربانان همسان هستند، شال دستار مانندی دور سر بسته اند. مادی ها که قبای کمردار برساخته و شلواری دراز پوشیده اند، دو گونه با شلق دارند: یکی کلاه گنبدی مانند برساخته مادی است و دیگری در بالای سر و دارای سه گنبد یا کمتر است. هر دو گونه کلاه، برگه هایی دارد که روی گوش و چانه را می گیرد و در بخش پشت کلاه هم پشت گردن را پوشانیده است. همه پارسی ها و مادی ها دارای سبیل هستند که ریش ایشان در بسیاری جاها بر بالای چانه که پوشیده است نمایان می باشد. این گونه کاشی ها در سه بار پیدا شده است، چند شماری در بخش شمالی اتاق های انبار و درگاهی بین آنها، یعنی در باختر بخش مرکزی جبهه شرقی برج جنوب غربی آپادانا شیراز ریخته شده است.

آشنایی با دیوارنگاره های پلکان اصلی تخت جمشید

نبودن کاشی های آراستنی در دور و بر شمال و جنوب، توده انباشته کاشی در اتاق های مزبور انگیزه شگفتی است، در حالی که بخش بالای بیرون برج را با کناره ای از این کاشی ها آراسته بودند، بایستی شماری از کاشی های گل و بوته دار در نزدیکی نمای برج پراکنده باشد. باید دانست که اتاق های انبار بی تردید پایین تر از برج های دو پهلوی آپادانا و دیوار جنوبی تالار اصلی کاخ مزبور بوده است.

آشنایی با دیوارنگاره های پلکان اصلی تخت جمشید

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

مطالب مشابه

تماس با ما

همکاری با ما

تور کیش با پرواز ماهان

تور دبی با پرواز ماهان

تور آنتالیا با پرواز ماهان

تور دبی ویژه شهریور 94 با پرواز ماهان

امتیاز کلی این مطلب (0)

0 از 5 ستاره
افزودن نظر