آشنایی با مساجد تاریخی مشهد (مساجد فرعی) - 5.0 out of 5 based on 1 vote

آشنایی با مساجد تاریخی مشهد (مساجد فرعی)

۷- مسجد میرزا جعفر خان: در کوچه نایب التولیه، که به بازارچه حاج آقا جان منتهی می شود واقع است. اشعاری بر سنگ سر در مسجد نوشته شده که معلوم می شود در عهد شاهرخ میرزای نادری جعفر خان کرد» بانی آن بوده است.

۸- مسجد میر حیدر: واقع در کوچه میرزا شهاب و اکنون مخروبه است. 4 قطعه سنگ هرکاره تقربيا به عرض نیم ذرع و طول یک ذرع و نیم وہ گره، با اختلاف مختصری در طول آنها، که شامل کتیبه واشعاری راجع به مسجد مزبور می باشد به کتابخانه معارف انتقال داده شده است. در قسمت بالای کتیبه با خط ثلث احادیث ذیل نوشته شده: : «قال النبي صلى الله علیه و آله وسلم من بنى مسجدا لله و تعالى بني الله بيتا في الجنه وقال عليه السلام من بنى مسجدا كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة و قال عليه السلام من بنى مسجدا لله تعالی اعطاه الله تعالى بكل ذرع اربعین قصرة في الجنة صدق رسول الله صلى الله عليه وآله». «كتبه رضا حسن بن حاجی محمود الخادم سنه ۹۸۸».

آشنایی با مساجد تاریخی مشهد (مساجد فرعی)

۹- مسجد مقبره (شاه): در خیابان نادری، اول کوچه مقبره واقع است. از کتیبه های آن که بر ازاره ایران نوشته شده معلوم می شود که در زمان شاه عباس ساخته شده است. کتیبه مزبور ابتدا روی کاشی معرق بوده و هنوز هم فقط چند گره آخر آن باقی مانده است. ولی بعدها آن را روی گچ نوشته اند و اکنون قسمت عمده کتیبه محو شده است. تاریخ بنا در قسمت آخر کتیبه چنین خوانده می شود : ۱۰۳۲

این همان مسجدی است که مسیو خانیکوف درباره آن می نویسد: «تاریخ مسجد شاه واقع در خیابان، که شاه عباس بزرگ ساخته است ۱۰۳۲ می باشد. مقابل همین مسجد مقبره نادر شاه بوده و از آبنيه عاليه محسوب می شده». از اینجاست که مرحوم بدایع نگار این مسجد را جزو ابنیه فانیه مشهد شمرده می نویسد: «مسجد شاه عباس، مقابل مقبرة نادری به بیت المعمور ملحق شده». این اشتباه از این ناشی شده که خانیکوف می نویسد: «مقابل همین مسجد مقبره نادر شاه بوده. البته یا باید قائل شد که خانیکوف به جای «پهلو و جنب همین مسجد» اشتباها «مقابل» نوشته، یا باید معتقد شد که مسجد مزبور سابق وسیع تر بوده و شامل دو دکان و تیمچه وصل به کوچه مقبره نیز بوده است، دری هم از کوچه داشته.

آشنایی با مساجد تاریخی مشهد (مساجد فرعی)

خانیکوف به اعتبار آن «در» نوشته است: «مقابل همین مسجد مقبره نادرشاه است». در هر حال، مسجد مزبور از بین نرفته و اگر از وسعت آن احتمالا کاسته است اساس آن به حال خود باقی است.

10- مسجد محراب خان: در راسته بازار نوغان واقع است. این مسجد که زمان تولیت میرزا فضل الله وزير نظام در سال ۱۲۷۰ به کلی مخروبه بوده، مجددة تعمیر شده است، کتیبه تاریخی ندارد. فقط دو سنگ، یکی هرکاره و دیگری مرمر بر سردر آن نصب است. اولی به تاریخ ۱۲۸۳ قمری و دومی به تاریخ ۱۲۷۰ نوشته شده است. مضمون سنگ ها لعنت نامه و وقف نامه چند باب دكان و حوالی (حویلی - حیاط - منزل) است.

 آشنایی با مساجد تاریخی مشهد (مساجد فرعی)

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

مطالب مشابه

تور مشهد

هتل اترک مشهد

هتل اطلس مشهد

هتل اعیان مشهد

هتل الغدیر مشهد

تماس با ما

امتیاز کلی این مطلب (0)

0 از 5 ستاره
افزودن نظر