آشنایی با هدایای آورده شده به تخت جمشید - 5.0 out of 5 based on 1 vote

آشنایی با هدایای آورده شده به تخت جمشید

از جمله چیزهای دیگری که از کشورهای بیگانه برای پادشاهان هخامنشی به تخت جمشید شیراز آورده بودند می توان تندیس زیبای مرمری کار یونان را نام برد که در راهرو ۳۱ پیدا شد. جای اصلی تندیس مزبور در تالار ۳۸ بوده است و این جستار بر نشانه پیدا شدن پاره ای از دست تندیس آشکار می گردد. دسته های مفرغی با طرح های برجسته یونانی همانند برخی پاره های پیدا شده در تالار ۴۱ در یک گوشه جنوب خاوری تالار ۳۸ و (پاره ای با طرح ناروشن) پیدا شد.

آشنایی با هدایای آورده شده به تخت جمشید

بین نشانه های پدیدار در دو تالار بزرگ یک ناهمگونی پدیدار است. در تالار ۳۸ شمار زیادی چیزهای سنگی سبز رنگ پیدا شده که روی بسیاری از آن ها سنگ نبشته آرامی با مرکب نوشته شده است. این چیزها شامل هاون و دسته هاون و بشقاب و چند سینی بود. نزدیک به همه این چیزها مانند باردان های سفره خانه شاهی خرد گردیده و در همان کرانه ای که باردانهای یاد شده را پیدا کرده بودند پراکنده گشته بود. در میان خاک آوار تالار ۴۱ و دیگر بخش های خزانه تنها نمونه های بسیار کمی از این باردانها به دست آمد. بدین مناسبت شاید بتوان این گونه نتیجه گرفت که پس از برپایی تالار ۳۸ افزوده شدن آب به بنای خزانه یعنی شاید پس از مرگ داریوش یکم چیزهای یاد شده را ساخته و مورد سودجویی قرار داده باشند، و نیز ممکن است گمان رود که چیزهای مزبور از بخش های دیگر بنای خزانه که به شرح پیش از میان رفت به تالار مزبور جابه جا شده باشد.

آشنایی با هدایای آورده شده به تخت جمشید

گواهی مبنی بر این که هاون و دسته هاون برای اجرای مراسم و بایستگی مذهبی هوم  به کار می رفته است پیدا شد و بدون تردید چیزهای دیگری هم که از همان گونه سنگ ساخته شده و در همان جا به دست آمده و دارای همان گونه نبشته و سنگ نبشته می باشد برای همان گونه آهنگ دینی به کار رفته است. این نبشته ها را هنوز به درستی نخوانده اند، ولی آن اندازه می دانیم که نام برخی از خزانه دارها را در بردارد که در متون پلمه های گلی دوران پادشاهی داریوش یکم و خشایارشا یادی از آن ها نشده است. این جستار روشن می نماید چیزهایی که از سنگ سبز ساخته شده و در تالار ۳۸ به دست آمده است مربوط به دوران پس از زمان خشایارشا می باشد و شاید از آن زمان پادشاهی اردشیر یکم و داریوش دوم باشد.

آشنایی با هدایای آورده شده به تخت جمشید

در مورد بازمانده های تندیس ها و چیزهای سنگ تراشی شده (افزون بر آنچه از بیرون کشور به تخت جمشید آورده بودند) باید گفت این گونه چیزها در تالار ۳۸ بیش از تالار ۴۱ پدیدار بوده است. یک پایه مفرغی زیبا ساخته شده از سه شیر بر روی کف اتاق ۴۶، نزدیک دیوار شمالی آن در مرز چهار متری خاور درگاه اتاق مزبور قرار داشت. پاره ای از پنجه مفرغی که به جدایی نزدیک به شش متری جنوب پایه مزبور به دست آمده روشن می کند که دست کم یک پایه تندیس دیگر همانند آنچه گذشت نیز در اتاق مزبور نگاه داری می شده است. یک پاره تندیس حالت نبرد شخصی را می نماید که در آن دست انسانی سر شیری را که چشمان مرصع دارد، گرفته است.

آشنایی با هدایای آورده شده به تخت جمشید

پاره ای از ماده آبی رنگ همانند بخش هایی از تندیس های شیری است که در دیگر کرانه های ایوان تخت جمشید به دست آورده اند. پاره ورقه مفرغی دارای نگاره برجسته بال جانوران و نشان اهورامزدا نیز پیدا شده است. برای نمونه های کارهای آراستنی و مانند آن می توان به چیزهای زرین پیدا شده مانند یک تاج گل زیبا و یک باریکه کوچک با خط های هم بریده و یک چیز مانند تراز و یک سنجاق زینتی نگاه کرد. پیدا شدن نگاره دستی که کمی بزرگتر از اندازه دست طبیعی است و همانند دست برخی از نگهبانان نیزه دار نگاره راه پله است گواهی بسنده بر آن نیست که نگاره های همانند برخی در تالار ۳۸ پدیدار است. افزون بر این ها پاره کوچکی نگاره برجسته آجری به دست آورده اند که شکل موی فرفری بر آن نموده شده است. این تنها نمونه بازمانده از نگاره برجسته آجری است که در تخت جمشید به دست آمده در صورتی که نمونه های زیادی از این گونه ها در شوش پیدا شده است.

آشنایی با هدایای آورده شده به تخت جمشید

درباره زیورهای شخصی باید دانست که این گونه چیزها در اتاق کوچک ۳۳ بیش از تالارهای ۴۱ و ۳۸ پدیدار بوده است. در میان خاک آوار تالار ۳۸ سه تکمه طلا و یک تکمه مفرغی و یک استوانه کوچک طلا پیدا شد. چیزهای دیگری که در همین تالار پیدا شد عبارت است از شش سنگ چشم و چند نگاره گل مفرغی کوچک و چنبره کوچک نقره و دو سنجاق مفرغی دو سر سنجاق و شماری مهره و آویز که در میان آن ها آویز، مارپیچ کوچکی به صورت باز نیز هست.

آشنایی با هدایای آورده شده به تخت جمشید

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

مطالب مشابه

تماس با ما

همکاری با ما

تور کیش با پرواز ماهان

تور دبی با پرواز ماهان

تور آنتالیا با پرواز ماهان

تور دبی ویژه شهریور 94 با پرواز ماهان

امتیاز کلی این مطلب (0)

0 از 5 ستاره
افزودن نظر