آشنایی با واهانا، خدایای سرزمین هند - 5.0 out of 5 based on 1 vote

آشنایی با واهانا، خدایای سرزمین هند

واهاناهای این دنیایی

در نگاه اول، بسیاری از واهاناها در هیئت حیواناتی چون مار، قوچ، بز، گاو، یا اسب، شیر، فیل، طاووس و موش ظاهر می شود؛ حیواناتی که نقوش عین به عین آنها در معابد نیز دیده می شود. اما در نگاه دقیق تر، به طور چشم گیری بزرگ تر از حد معمول اند و خدایی کوچک اندام را بر پشت خود حمل می کنند، همانند قوچ بزرگ و طلایی که حامل موروگان(پسر شیوا) است یا گاو بسیار درشت و نقره ای رنگی که شیوای مقدس را بر پشت خود دارد. علاوه بر این، المان های آناتومی خاصی در این مجسمه ها وجود دارد که اجزای خود اثر را در نسبتی نامتجانس قرار می دهد، مانند موشی که با دندان های بسیار بزرگش می غرد. در عین حال، المان های تزیینی با تصویر ، واهان اندام های حیوان به طرز عجیبی همراه است؛ برای مثال، می توان اندام هایی پی را در بدن این موش دید که منقوش و قلم خورده است. چنین به نظر می رسد که این واهاناها، از نظر اندازه و مواد به گونه ای طراحی شده است - که دریچه دید طبیعی و زودباور ما را در هم شکند.

آشنایی با واهانا، خدایای سرزمین هند

می توان گفت که این واهاناها نمونه کاملی از دوگانگی روح و جسم است او و برای تجلی این دوگانگی از حیوانات خاص مراسم قربانی استفاده می کنند تا تجسمی از روح و جسم را در یک جا به نمایش گذارند. بدان معنا که خدایان ارابه هایی را می رانند که مجسمه، اما نماینده روح است؛ پوشیده از طلا و نقره، اما در اصل از چوب است و این همان دوگانگی است. قانون معبد پیروانش را مجاز می کند که بدن خدایان را از سنگ، فلز، چوب و گل بسازند، اما در برخورد با هر یک از این مواد تفاوت هایی وجود دارد.

آشنایی با واهانا، خدایای سرزمین هند

برای مثال، شمایل های دائمی جایگاه مقدس معبد باید همواره از سنگ باشد و از چوب و گل فقط برای ساخت اشیای مذهبی ای استفاده می شود که در مراسم قربانی به کار می رود. در قانون معبد، چوب ماده ای است که یک بار زندگی انسان را حفظ کرده است و بیش از هر چیز می تواند بار دیگر حافظ زندگی باشد؛ برخلاف خدایان تمام فلزی که بر پشت واهاناها قرار دارد و فقط بدنه چوبی شان با لایه ای از فلز پوشیده می شود. به همین علت، برای همیشه در دنیایی میانی جای می گیرد؛ جایی بین فلز و چوب، روح و جسم، زندگی و مرگ، بهشت و زمین.

آشنایی با واهانا، خدایای سرزمین هند

واهاناهای شفاعت کننده

واهاناهای شفاعت کننده در مقایسه با واهاناهای این دنیایی بسیار مقدس تر است؛ چرا که بر خلاف واهاناهای این دنیایی که حامل حيوانات این دنیایی برای مراسم قربانی است، مجموعه ای از حیوانات اساطیری است که بر پشت خود خدایی را حمل می کنند. این نوع واهاناها، در واقع، عهده دار امری خاص و بسیار مهم برای چندین تن از مهم ترین و محبوب ترین خدایان هندو است. از این رو، در فرهنگ هندو آن ها را خدمت گزاران نامیده اند، که عبارت است از : ١. هانومان: میمونی که برای رساندن پیغام سیتا به سوی سرزمین لامكا میتازد؛ ۲. گارودا: عقاب بی باک ویشنو؛ ٣- کامادرو: گاو مشعر الهه گان.

آشنایی با واهانا، خدایای سرزمین هند

بر خلاف دیگر واهاناها، این سه واهانا به نام های خودشان خوانده می شود و به نحو بسیار نزدیکی به خدایان اعظم خودشان مربوط است. تقدس این حیوانات به قدری است که همانند خدایانی که بر پشت خود حمل می کنند، در معابد، تصاویر سنگ نگاشت دائمی دارند. پیچیدگی دین شناختی این خدمت گزاران را بیش از هر چیز می توان از هیئت شمایل نگارانه آنها دریافت. ناندی (گاو مقدس شیوا) و هانومان (میمون مقدس راما) و گارودا (عقاب مقدس ویشنو) همواره در حالی ظاهر می شوند که بر روی یک پا زانو زده اند و اعضای بدنشان به شکلی سنتی و شاهانه به جلو متمایل آن در عین حال، بزرگی ابعاد بدن ایشان در مقایسه با خدایان برنزی بسیار کوچکی که بر پشتشان دارند، این خدایا که مراقبان سالخورده مواردی است که خدمتی دین شناختی شایو این بر پشتشان دارند، این خدایان را به شکل شاهزادگان کوچکی جلوه می دهد که مراقبان سالخورده و محبوبشان آن ها را حمل می کنند. این از معدود مواردی است که خدمتگزار در جلوهای برتر از خدای خود ظاهر می شود. در دین شناختی شایوا این رابطه را پاشو - پاتی که می خوانند.

آشنایی با واهانا، خدایای سرزمین هند

واهاناهای سلطنتی

بر خلاف متون ودایی که واهانا را ارابه ای می داند که امور انسانی را به سوی دنیای مقدس و خدایی سوق دهد، در متون سلطنتی هندو، واهانا جریانی از وتابیان و خدمت گزاران آنهاست که وسایل نقلیه پادشاه را حمل می کند، پیش گاه سلطنتی او را از خفای کاخ به در می آورد و به خیابان های شهر می برد، تا نشانه های وجودی شاه و قدرت او را به نمایش گذارد. خدا نیز در مقام شاه شاهان جایگاه مقدس و تاریک خود را ترک می کند، در بلندای ارابه سلطنتی خویش می ایستد، مرحمت خود را بر مریدانی که چشم انتظار در خیابانها به صف ایستاده اند ارزانی می دارد.

آشنایی با واهانا، خدایای سرزمین هند

مطابق با چنین متنی، واهانا طی این مراسم، قدرت خدایی را بیش از پیش بر دنیای انسانی می گستراند و به دستگاه سلطنتی نیز تقدس و خدایی می بخشد و بدین ترتیب، هر یک از مجسمه ها همچون، نشان سلطنتی به کار می رود. به همین دلیل، پادشاهان همواره و طی قرون از این واهاناها حمایت کرده و خواسته اند که فقط به عنوان نشان قدرت آن ها عمل کنند.

آشنایی با واهانا، خدایای سرزمین هند

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

مطالب مشابه

تور هند

تماس با ما

تور هند نوروز 94

همکاری با ما

تور کیش با پرواز ماهان

تور دبی با پرواز ماهان

امتیاز کلی این مطلب (0)

0 از 5 ستاره
افزودن نظر