آشنایی با کاخ آپادانا تخت جمشید - 5.0 out of 5 based on 1 vote

آشنایی با کاخ آپادانا تخت جمشید

آپادان ( آپادانا) یا بارگاه

و در جنوب یا سوی راست سر درب بزرگ به جدایی ۵۰ متر، ساختمان ستون داری آشکار و نمایان است که نامش کاخ آپادان به چم کاخ بار همگانی می باشد همه دیستک کاخ بار همگان نامبرده، اکنون دارای ۱۳ ستون می باشد و به اندازه چهار متر از رویه سر درب بزرگ یا درب ورودی بلندتر ساخته شده و به وسیله دو پلکان دو سویی شمالی و خاوری، و در کاخ آپادان یا کاخ بار همگان داریوش می شوند.

آشنایی با کاخ آپادانا تخت جمشید

دو پلکان نامبرده یکی کهنه است که به سوی شمال نگرش دارد و همیشه نمایان بوده است و پس از بالا آمدن از پلکان های بزرگ تخت و رسیدن روی ایوان، یکی پلکانی است که در جلوی کاخ آپادان دیده می شود و دیگری پلکان نو پیدایش است که در سوی خاوری، دیستک (ساختمان) آپادانا قرار گرفته و به تازگی از زیر خاک های آوار و زیر ستون های ایوان خاوری تالار بار همگان نامبرده پیدا شده است که شرح آن در دستار پلکان نو پیدایش خواهد آمد. دیوار پیش بست پلکان کهنه که رو به شمال است دارای نگاره های نمایندگان تیره ها و توده های گوناگون می باشد و نیز سنگ نبشته ای که دو بخش پایین آن بازمانده و بالای آن در گذشت زمان و بر نشان باران و آفتاب و رویدادهای دیگر از بین رفته و نابود شده است. به فرمان خشایارشا در دیوار پیش بست نامبرده کنده شده است و جستار آن همان جستار سنگ نبشته ای است که در دیوار پیش بست پلکان نو پیدایش پدیدار است که پچواک آن در جای خود خواهد آمد.

آشنایی با کاخ آپادانا تخت جمشید

ساختمان آپادانا شیراز

ساختمان بزرگ یا سالن آپادانا ساخته شده از یک تالار (سالن) چهار گوشه مرکزی و چهار ایوان راست گوشه، در شمال و خاور و باختر و جنوب آن. هر یک از ایوان ها ۱۲ستون در دو ردیف و خود سالن ۳۶ ستون در شش ردیف داشته که اکنون یکی از ستون هی ایوان شمالی و چهار تا از ایوان شری و 5 تا از ایوان غربی و سه ستون از تالار مرکزی به جای مانده، یکی از ستون های سالن مرکزی بر نشان آتش سوزی سال 331 پیش از میلاد به دست اسکندر مقدونی بوده بیشتر به آهک برگشته و بخشی از سوی بالای آن ریخته است، به گمان بسیار فرو خواهد ریخت.

از سالن مرکزی دو درب به ایوان شمالی و به هر یک از ایوان های خاوری و باختری یک درب از میان باز می شده است. و از سنگ های دو سوی دو درگاه شمالی تنها به اندازه یک متر و نیم هنوز به جای مانده و نمایان است پهنای هر یک از این درگاه ها 28 / 5 متر می باشد و خود تالار دارای دیواری بوده، ولی ایوان ها تنها آسمانه داشته اند.

دیوار جنوبی بارگاه آپادانا که بیشتر از یک متر پهنا داشته نیز دارای دو درب همانند درب های دیوار شمالی بوده است، از درب جنوب باختری آن به یک بخشی از ساختمان های جنوبی بارگاه و کاخ تچر یا تچرا و از درب جنوب خاوری به ساختمان های برابر و کاخ سه دربی می رفته اند.

آشنایی با کاخ آپادانا تخت جمشید

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

مطالب مشابه

تماس با ما

هتل آپادانا مشهد

همکاری با ما

تور کیش با پرواز ماهان

تور دبی با پرواز ماهان

تور آنتالیا با پرواز ماهان