آشنایی با کلیات دهستان گرمسیر اردستان اصفهان - 5.0 out of 5 based on 1 vote

آشنایی با کلیات دهستان گرمسیر اردستان اصفهان

برای اولین بار در زمان حکومت معتمد خلیفه عباسی (۲۵۶ - ۲۷۹ ه. ق) یکی از مقربان او به نام ابوالقاسم عبدالله بن أحمد بن خردا به (م. ۳۰۰ ه. ق)، که سمت ریاست بریده ولایت جبال (عراق عجم) را داشت، در نیمه دوم قرن سوم هجری قمری کتابی موسوم به مسالك الممالک نوشت که در آن کتاب کوره اصفهان هشتاد فرسخ در هشتاد فرسخ مساحت و هفده رستاق تابع داشته و هر رستاق شامل ۳۶۵ قريه قدیمی به جز قریه های نوبنیاد بوده است. کوره اصفهان سالی هفت میلیون درهم خراج می پرداخته و در این تقسیم بندی، اردستان، یکی از هفده رستاق اصفهان بوده و از لحاظ نظامات اداری از اصفهان تبعیت می کرده است. از آن تاریخ به بعد جغرافیانویسان و مورخان درباره تقسیم بندی اردستان به بلوک و غیره تا دوره قاجاریه در آثارشان مطلبی ذکر نکرده اند یا من ندیده ام.

آشنایی با کلیات دهستان گرمسیر اردستان اصفهان

در دوره سلطنت ناصرالدین شاه قاجار (۱۲۴۶-۱۳۱۳ ه. ق) به دستور میرزا سلیمان خان ركن الملک شیرازی منشی و نایب الحكومه اصفهان برای شناسایی مناطق تابع اصفهان (نام منطقه، موقعیت، تقسیم بندی، نوع محصول، شغل، مردم، مساجد و تکایا ...) کتابی به رقم سیاق به نام جغرافیای دارالسلطنه اصفهان در رجب ۱۲۹۹ ه. ق، تهیه شد که در آن برای نخستین بار اردستان به چهار بلوک ۱) میرزاوند ۲) سفلی 3) عليا، ۴) گرمسیر تقسیم شده است . سپس در کتاب نصف جهان في تعريف الاصفهان، که بین سال های ۱۳۰۰ - ۱۳۰۳ ه. ق، تألیف و تکمیل شده است، اصفهان به یک شهر و نه بلوک و هشت محل و دو قصبه و پنج ناحیه تقسیم گردیده که، از هشت محل آن چهار محل از هم جدا و یکی از آن محل های مجزا اردستان بوده است در این تقسیم بندی اردستان به چهار بلوک (برزاوند، سفلی، علیا و گرمسیر) تقسیم شده است، به این صورت که:

آشنایی با کلیات دهستان گرمسیر اردستان اصفهان

«این اسماء و وضع من حيث التقرير است و اصطلاحی است که نموده اند و معلوم نشده است که این قرارداد در چه زمانی داده اند، به طول زمان و تدریج قرار نهاده نشده و اختلاف هم به هر زمان نموده و الحال این قرار مقرر است.» میر سید علی جناب در کتاب الاصفهان، تالیف ۱۳۴۲ ه. ق، اردستان و زواره را یک از بلوکات بیست گانه اصفهان ثبت و اردستان را مشتمل بر چهار بلوک (برزاوند، سفلی، علیا و گرمسیر) ذکر کرده است در تقسیمات کشوری سال ۱۳۱۶ ش، اردستان یکی از بخش های تابع اصفهان بوده و به چهار بلوک برزاوند، سفلی، علیا و گرمسیر مانند گذشته تقسیم شده و این تقسیم بندی تا سال ۱۳۴۵ برقرار بوده است.

آشنایی با کلیات دهستان گرمسیر اردستان اصفهان

در سرشماری آبان ماه ۱۳۴۵ زواره جزء نقاط روستایی سرشماری شده، ولی پس از استخراج نتایج سرشماری معلوم شده که جمعیت آن جا ۵۰۳۱ نفر است و باید جزو نقاط شهری محسوب شود. به این علت وزارت کشور با تصویب هیئت وزیران در تقسیمات شهرستان اردستان تغییراتی داد و شهرستان اردستان را به دو شهر: ۱) شهر اردستان مرکز شهرستان ۲) شهر زواره، و یک بخش و پنج دهستان به نام های ۱) میرزاوند، ۲) ریگستان زواره، ۳) علیا، ۴) سفلی، ۵) گرمسیر تقسیم کرده است. در این تقسیمات محدودة بلوک های چهارگانه قبلی تغییر یافت ولی با وجود تقسیم بندی تقسیمات قدیمی اردستان به چهار بلوک همچنان میان مردم آنجا معروف و مشهور بوده، چنانچه هنوز هم هست.

پس از سرشماری نفوس و مسکن در مهر ۱۳۶۵ به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران در دهم اردیبهشت ۱۳۶۶ شهرستان اردستان به دو شهر و یک بخش و پنج دهستان و دو دهستان استثنایی به شرح زیر تقسیم گردید:

آشنایی با کلیات دهستان گرمسیر اردستان اصفهان

۱) شهر اردستان مرکز شهرستان، ۲) شهر زواره، ۳) بخش مرکزی، ۴) دهستان برزاوند به مرکزیت قریه نیسیان یا «نی»، ۵) دهستان ریگستان به مرکزیت قریه تلک آباد، ۶) دهستان سفلی به مرکزیت قریه شهراب (استثنایی)، ۷) دهستان علیا به مرکزیت قریه قم، ۸) دهستان کچویه مرکزیت قریه کچومثقال، ۹) دهستان گرمسیر به مرکزیت قرية مهاباد، ۱۰) دهستان همیرات به مرکزیت قریه کچوسنگ (استثنایی) ۳. با این تقسیم بندی محدوده دهستان های پنجگانه کوچک تر شد و تعدادی از مزارع و روستاهای شهرستان اردستان از آنجا منتزع گردید و به شهرستان های نایین و نطنز افزوده شد. در سال ۱۳۷۳ از دهستان های هفت گانه اردستان مناطقی به نام مناطق محروم در نظر گرفته شد و تا با اعطای اعتبارات مخصوص نسبت به رفع محرومیت آنها اقدام گردد.

آشنایی با کلیات دهستان گرمسیر اردستان اصفهان

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

مطالب مشابه

تماس با ما

همکاری با ما

تور کیش با پرواز ماهان

تور دبی با پرواز ماهان

تور آنتالیا با پرواز ماهان

تور دبی ویژه شهریور 94 با پرواز ماهان

امتیاز کلی این مطلب (0)

0 از 5 ستاره
افزودن نظر