معرفی کتاب نظریه ی عمومی جادو

اطلاعات کتاب:

نام کتاب: نظریه ی عمومی جادو

نویسنده: مارسل موس

مترجم: حسین ترکمن نژاد

انتشارات: نشر مرکز

تعداد صفحات: 196

قیمت: 29500 تومان

معرفی کتاب نظریه ی عمومی جادو

جادو را می توان گفت عمری نه تنها به اندازه ی انسان خردمند یا هموساپینس دارد، که حتی در اجداد ما انسان های خردمند هم وجود داشته است. یافته های متعدد در اروپا، استرالیا و آمریکای شمالی نشان می دهد انسان ها حتی پیش از ورود به عصر خردمند شدن و آخرین مرحله ی تکامل شناخته شده، به جادو اعتقاد داشته اند. آن ها وسایلی می ساختند و در مکان هایی قرار می دادند که تاکنون معلوم نشده است چه استفاده ای از آن ها داشته اند. به مرور معلوم شد انسان های ابزارساز، برخلاف نظر عمومی تنها ابزار برای نیازهای خود نمی سازند، بلکه گاهی ابزارهایی می سازند که اتفاقا نه تنها به آن نیاز ندارند، که نمی توانند به آن نیاز داشته باشند. پس از تحقیقات بیشتر مشخص شد، نوعی احترام و اعتقاد میان چنین ابزارهایی با انسان ها وجود داشته است. عقیده ی بسیاری این است که چنین اعتقادی وقتی به وجود آمد که در حضور یک تکه سنگ با شکلی خاص، به طور شانسی شکارها موفق تر بوده اند. پس از آن این تکه سنگ را الگوی ساخت چیزهای جدید قرار دادند و در کنار خود نگه داشتند تا این شانس همواره نزد آن ها باشد. این را شاید بتوان اولین رویکرد انسان برای تمایل به چیزهای متافیزیکی دانست، عقیده ای که می گوید تنها تلاش برای شکار اهمیت ندارد، بلکه باید سنگی مثلا مثلثی شکل هم همراه ما باشد تا شکار موفقی داشته باشیم. به مرور چنین عقایدی پیچیده تر شدند و اشکال جدیدی به خود گرفتند. در جادوهای انسان متمدن نه تنها زندگی ما تحت تاثیر چیزهایی بود، که می شد ما هم بر آن ها تاثیر گذاریم و از آن ها استفاده کنیم و به این شکل جادوگری فعال به وجود آمد. به درستی معلوم نیست ادیان منشا جادوها هستند یا جادوها منشا ادیان اما می توان گفت عدم گسترش علم در هزاره های نخستین تمدن انسانی علت گستردگی جادو و دین بوده است. انسان ها برای سوالاتی که نمی دانستند یا رسیدن به هدف هایی که در توانشان نبود، مداوم به درگاه ادیان یا دخمه های جادوگران مراجعه می کردند. گستردگی جادو اما با علم تجربی هم که در سده های پیشین گسترش یافته از بین نرفت. هنوز هم به آن اعتقاد راسخی وجود دارد و البته درآمد زیادی هم برای جادوگران فراهم می کند.

معرفی کتاب نظریه ی عمومی جادو

کتاب نظریه ی عمومی جادو یکی از بهترین آثاری است که با استفاده از اسناد و مدارک و تحقیقات گسترده ی جامعه ی روز مسئله ی جادو را واکاوی می کند. نگاه مارسل موس به جادو که ترکیبی از باستان شناسی، تاریخ، انسان شناسی و روان شناسی است، ایده ی جامعی از تحولات این پدیده در طی تاریخ و نقش ان در جهان امروز به ما می دهد. مارسل موس که از امیل دورکیم تاثیر زیادی گرفته و بر لوی اشتراوس تاثیر زیادی گذاشته است، کتاب پر اهمیت دیگری با عنوان هدیه و طبقه بندی ابتدایی تالیف کرده است. نظریه ی عمومی جادو در در پنج فصل با عناوین منابع و زمینه ی تاریخی، تعریف جادو، عناصر جادو، تحلیل و تبیین جادو و نتیجه گیری به نگارش درآمده است. برای نوشتن این کتاب منابع بسیار کم یاب مورد استفاده قرار گرفته است و چاپ آن در دوران مدرن به نوعی بازیابی اسنادی گم شده یا فراموش شده محسوب می شود.

معرفی کتاب نظریه ی عمومی جادو

کلیک ها: 3

معرفی کتاب فلسفه ی عشق

اطلاعات کتاب:

نام کتاب: فلسفه ی عشق

نویسنده: اروینگ سینگر

مترجم: میثم محمد امینی

انتشارات: نشر نو

تعداد صفحات: 136

قیمت: 16000 تومان

معرفی کتاب فلسفه ی عشق

پس از مرگ یا شاید به همان میزان مرگ، مهم ترین مسئله ای که توجه فلاسفه را در طول تاریخ به خود جلب کرده است، مسئله ی عشق بوده است. شیفتگی شدید یک فرد به دیگری که به مناسبت آن حاضر است از بسیاری داشته های خود گذر کند تا به وصال برسد. اگر مقام عشق در فلسفه دوم باشد، در هنر و ادبیات بی شک مقام اول را دارد. انواع عشق در ادبیات بارها مورد توجه قرار گرفته و کمتر نویسنده ای را می توان یافت که مسئله ی اصلی یکی از نوشته هایش، رویکرد خاص او به عشق نباشد. از زمان افلاطون عشق مورد توجه فکری و فراتر از زیبایی هنری قرار می گیرد اما همین توجه فلسفی هم با خود یک زیبایی ادبی را حمل می کند که بسیار جذاب است. افلاطون عقیده داشت در جهان مثال تنها یک انسان کامل و بدون جنسیت وجود دارد و از روی این انسان کامل، انسن های روی زمین ساخته و پرداخته شده اند؛ درست در لحظه ی این ساخته شدن، تیغ سرنوشت میان انسان کامل قرار می گیرد و موجب می شود از این انسان زن و مرد به وجود بیایند. افلاطون عقیده داشت یکی از راه های به کمال رسیدن هر انسان یافتن همان جفتی است که در جهان مثال از انسان کامل برای او ساخته شده و در واقع آن ها را در ازل از هم جدا کرده اند. این تعبیر افلاطون به عشق افلاطونی شهرت یافت که عقیده داشت هرکس تنها و تنها برای یک شخص دیگر ساخته شده و تنها و تنها با او به سعادت و کمال خواهد رسید. اما مفهوم عشق در آن زمان متوقف نماند و در دهه ها و قرن ها و هزاره های بعد بارها و بارها مورد دقت قرار گرفت. از یک موهبت الهی تا واقعه ای در اثر هورمون های بدن آن را بررسی کردند و هنوز کسی نمی تواند بگوید ماهیت اصلی این پدیده چیست. برای همین هم همچنان صحبت در باب فلسفه ی عشق موضوعیت و اهمیت دارد.

معرفی کتاب فلسفه ی عشق

کتاب فلسفه ی عشق نوشته ی اروینگ سینگر تلاش دارد تا در میان آثار باقی مانده از فلاسفه ی بزرگ پیشین، از افلاطون و زمانتیک ها گرفته یا نیچه و شوپنهاور و فروید، معنای اصیل فلسفه ی عشق را دریابد. این کتاب در پس از یک مقدمه ی کوتاه در هفده فصل به نگارش درآمده است و روندی تاریخی برای فلسفه ی عشق دارد و تا زمان حال پیش می آید و در فصل آخر آینده ی پژوهش در مورد عشق را یش روی خواننده قرار می دهد. نثر شیوای نویسنده و ترجمه ی خوب، از خصوصیات این کتاب در کنار استفاده از مثال های متعدد برای فهم بهتر مطلب است.

معرفی کتاب فلسفه ی عشق

کلیک ها: 3

معرفی کتاب شواهد الربوبیه

اطلاعات کتاب:

نام کتاب: شواهد الربوبیه

نویسنده: ملاصدرا

مترجم: علی بابایی

انتشارات: مولی

تعداد صفحات: 790

قیمت: 75000 تومان

معرفی کتاب شواهد الربوبیه

در زمان صفویه فقه بر صدر نشست و جای را برای دیگر علوم، چه علوم تجربی و چه علوم ریاضی و اسلامی تنگ کرد. کسانی که علاقه یا عقیده ای به فقهای شیعه نداشتند در این دوران مورد ظلم های زیادی قرار گرفتند و شرح کشتار حکمای صفوی با تکیه بر علمای شیعه خود مجالی دیگر می طلبد. در همین دوران ملاصدرای شیرازی علاقه مند به علوم عقلی می شود و فلسفه را می آموزد، اما او هم کمکی به فلسفه نمی کند، بلکه نوع جدیدی از کلام را به وجود می آورد که به جای آزادی اندیشه، چهارچوب های تفکر را بیش از پیش تنگ می کند و با نظریات خود موجب مرگ بنیان فلسفه در جهان اسلام می شود. نکته ای که در مورد ملاصدرا وجود دارد این است که حتی رویکرد بسته و ضد فلسفه ی او به فلسفه موجب رضایت فقها نمی شود و موجبات تبعید و نهایتا مرگ او فراهم می شود. حتی پس از مرگ ملاصدرا هم مطالعه ی عقاید او تا سال ها ممنوع می شود و در حوزه های علمیه با افرادی که فلسفه درس می دادند به طور اعم و با کسانی که ملاصدرا درس می دادند به طور اخص برخورد می شد.

ملاصدرا متولد سال 950 شمسی در شیراز است. او پس از آموزش های کودکی خود به قزوین که در آن زمان پایتخت صفوی بوده است مهاجرت می کند و نزد اساتیدی چون میرداماد، میرفندرسکی و شیخ بهائی آموزش می بیند. پس از انتقال پایتخت صفوی به اصفهان در زمان شاه عباس اول، ملاصدرا هم عقاید خود را مکتوب می کند که مورد پسند شیوخ و فقها نمی افتد و موجبات تبعیدش برخلاف میل شاه عباس و با فشار این افراد فراهم می شود. ملاصدرا طی دوران تحصیل در قزوین، تدریس در اصفهان و تبعید به مورچه خورت و سپس کهک قم نزدیک به 500 عنوان کتاب به رشته ی تحریر در می آورد. از میان کتب مهم ملاصدرا می توان به اسفار اربعه، التصور و التصدیق، التنقیح فی المنطق، رساله فی الحشر، شواهد الربوبیه و... اشاره کرد. نهایتا ملاصدرا پس از تبعید و سال ها سختی کشیدن به شیراز دعوت می شود و مدتی هم در آن جا تدریس می کند، اما در فاصله ای کوتاه پس از آن و در شصت و شش سالگی فوت می کند و در نجف به خاک سپرده می شود.

معرفی کتاب شواهد الربوبیه

شواهد الربوبیه یکی از کتب بسیار مهم ملاصدرا است که شرح عقاید او نسبت به فیلسوفان پیش از خود و نظراتش در مورد مسائل مشابه را بیان می کند. این کتاب به شیوه ای بسیار منظم و ریاضی وار در پنج مشهد نوشته شده است. هر مشهد از کتاب دارای چند شاهد است و هر شاهد دارای چند اشراق. مشهد اول با موضوع معانی عامه شامل شاهدهای وجود، مراتب وجود، واجب الوجود، سایر امور عامه و احوال ماهیت و اعتبار آن ها می باشد. مشهد دوم با موضوع وجود خدا، ایجاد عالم آخرت و عالم دنیا شامل شاهدهای صنع و ابداع خداوند و صور مفارقه و اصول افلاطونی می باشد. در مشهد سوم با موضوع مباحث مختص به علم معاد، شاهدهای اموری که نشئه اخروی بر آن مترتب است، وجود نفس انسانی و تجرد و اثبات معاد نفوس وجود دارند. در مشهد چهارم که به اثبات حشر جسمانی پرداخته می شود، شاهدهای اثبات نشئه ی آخرت، بحث تفصیلی احوال آخرت و عالم های سه گانه مورد بررسی قرار می گیرند. نهایتا در مشهد آخر با موضوع نبوت و ولایت دو شاهد اوصاف و ویژگی های نبی و اثبات نبی مورد بررسی قرار گرفته است. در این چاپ از شواهد والربوبیه که از ترجمه ی بسیار خوبی برخوردار است، حواشی ملاهادی سبزواری بر مشهدهای پنج گانه ی کتاب در پایان اضافه شده است که نه تنها به فهم دشواری های نوشته ی ملاصدرا کمک می کند، خود دارای مفاهیم و استدلال های جدید و پر اهمیتی است.

معرفی کتاب شواهد الربوبیه

کلیک ها: 3

بررسی اسطوره های هری پاتر و یادگاران مرگ

نام کتاب: هری پاتر و یادگاران مرگ

نویسنده: جی کی رولینگ

مترجم: ویدا اسلامیه

مجموعه ی هری پاتر یکی از تاریخ سازترین دوره های رمان نوجوانان در تاریخ بوده است. شاید بتوان گفت مشهورترین و پرطرفدارترین مجموعه از این حیث همان هری پاتر رولینگ باشد که قریب به دو دهه بازار رمان نوجوان را در اختیار خود داشت. رولینگ توانست با این مجموعه یک نسل از افراد را برجای بگذارد که در دوران نوجوانی شروع به خواندن هری پاتر کردند و تا آمدن آخرین جلد آن در سنین جوانی همچنان به مطالعه می پرداختند.

در جلد هفتم هری پاتر، هرمیون گرنجر و رون ویزلی به ماموریتی خطرناک می روند. یافتن و نابود کردن جان پیچ ها که حالا پنج تا از آن ها باقی مانده است. پیشتر هری پاتر دفتر خاطرات تام ریدل و دامبلدور انگشتر خانواده ی گونت را نابود کرده بود. حالا باقی مانده است گردن بند سالازار اسلیترین، جام هافلپاف، تاج رووینا رونکلا، مار لرد ولدومورت و البته خود هری پاتر که ناخواسته در زمان مرگ پدر و مادرش بخشی از روح ولدومورت را درون خود دارد. آن ها همچنین در راه با یادگاران مرگ آشنا می شوند و به جاهای زیادی سرک می کشند تا بالاخره موفق می شوند جان پیچ ها را نابود کنند و سپس هری پاتر و ولدومورت به جنگ نهایی بروند. در این جلد پایانی شاهکار اسطوره ها به نهایت خود می رسد که مهم ترین آن ها از این قرار است:

بررسی اسطوره های هری پاتر و یادگاران مرگ

 • گردنبند اسلیترین نمادی شیطانی است که از لوسیفر به پیروانش می رسد. لوسیفر نشان خود را در گردنبندی تاج نشان به پادشاهانی تقدیم می کرده است که از فرامین او اطاعت کنند. این اسطوره ی بین المللی چنین می گوید که این گردنبند ابتدا به فرعون های مصر رسید و پس از افول آن ها به قیصرهای روم و سپس به ملکه ی انگلیس. افسانه های فراماسونری می گویند این گردنبند پس از انگلیس به آمریکا رفته است و در آخرالزمان به جایی که ساخته شد، یعنی اورشلیم باز می گردد.
 • جام هافلپاف نشانی از چند ملیتی بودن است که ابتدا در ایران رواج یافت. شکل ظاهری این جام همانند جام پادشاهی است که در ایران و در جشن های مختلف از آن استفاده می شد و شاهنشاه در آن مشروب از مخلوط مشرب های ملل مختلف زیر فرمانش را می نوشید. در هری پاتر هم هافلپاف گروهی است که معیاری برای دانش آموزانش ندارد و هر کس را که بخواهد به شاگردی قبول می کند.
 • تاج روینکلا مشابهت زیادی به تاج ملکه ی سبا دارد. نیم تاجی که موجب دقت نظر و حواس قدرتمند ملکه سبا می شده است، همان تاج روینکلا است که هر کس آن را بر سر بنهد هوش زیادی پیدا خواهد کرد و هر چیزی را در کم ترین زمان ممکن خواهد فهمید.
 • انگشتر خانواده ی گونت، یکی از یادگاران مرگ است که سنگ این انگشتر می تواند مردگان را از گور بازگرداند. در افسانه های گوناگون، چنین خاصیتی برای اشیا یا مراسمات مختلف ذکر شده است. احضار ارواح در مسیحیت شباهت زیادی به خاصیت این سنگ دارد. همچنین در افسانه های فلکلور اعراب مکه چنین خاصیتی را برای حجرالاسود قائل بودند.

بررسی اسطوره های هری پاتر و یادگاران مرگ

 • مرگ در این قسمت به طور کامل مجسم می شود. او سه یادگار از خود به جای می گذارد که دوتای آن ها موجب مرگ صاحبانش شدند و دیگری او را از مرگ حفاظت کرد. مرگ نهادی بسیار مهم است که در اکثر اسطوره ها مقامی برابر با خدا دارد و آفریده ی خدا نیست. البته در ادیان سامی مرگ یک فرشته است که به دستورات خدا عمل می کند. نهاد مرگ ازلی و ابدی است و نمی توان او را سردرگم کرد. نهاد مرگ در افسانه های اروپایی و خاورمیانه به شکل مردی شنل پوش و تاریک با داسی بلند تصویر شده است که به وسیله ی این داس ریسمان زندگی را می برد. در هری پاتر هم دقیقا مرگ به همین صورت تصویر شده است.
 • شمشیر گریفیندور در هری پاتر را می توان به افسانه های متعددی نسبت داد. یکی از این افسانه ها شمشیر مایکل است که به وسیله ی آن لوسیفر از جهنم رانده شد. از آن جایی که ولدومورت شباهت زیادی به لوسیفر دارد، بعید نیست منشا شمشیر گریفیندور هم از شمشیر مایکل باشد. همچنین زمانی که هادس بر علیه زئوس وارد جنگ می شود، زئوس شمشیری ساخته و به یکی از فرزندان دو رگه اش می دهد تا به وسیله ی آن بتواند کراکن (هیولای دریایی هادس) و خود هادس را شکست دهد. با توجه به دو رگه بودن پاتر و کشته شدن مار ولدومورت و باسیلیسک به وسیله ی شمشیر گریفیندور، می توان نتیجه گرفت منشا این شمشیر اسطوره های یونانی باشد.

بررسی اسطوره های هری پاتر و یادگاران مرگ

 • اجنه در اساطیر سامی معمولا در زیر زمین ها زندگی می کنند و صاحبان و سازندگان گنج های عظیمی هستند. اجنه در هری پاتر هم چنین کاری انجام می دهند. آن ها اداره کنندگان بانک جادوگران هستند که در این بانک تعداد زیادی گنجینه های ارزشمند و ناشناخته وجود دارد. همچنین وسایل قدرتمند زیادی، از جمله شمشیر گریفیندور، توسط اجنه ساخته شده است. شباهت ظاهری اجنه ی هری پاتر به اجنه ی سامی باعث می شود چنین برداشت شود که منشا آن ها اسطوره های سامی است، نه اجنه های اسطوره های اسکاندیناوی.

بررسی اسطوره های هری پاتر و یادگاران مرگ

کلیک ها: 3

بررسی اسطوره های هری پاتر و شاهزاده ی دورگه

نام کتاب: هری پاتر و شاهزاده ی دورگه

نویسنده: جی کی رولینگ

مترجم: ویدا اسلامیه

مجموعه هری پاتر یکی از تاریخ سازترین دوره های رمان نوجوانان در تاریخ بوده است. شاید بتوان گفت مشهورترین و پرطرفدارترین مجموعه از این حیث همان هری پاتر رولینگ باشد که قریب به دو دهه بازار رمان نوجوان را در اختیار خود داشت. رولینگ توانست با این مجموعه یک نسل از افراد را برجای بگذارد که در دوران نوجوانی شروع به خواندن هری پاتر کردند و تا آمدن آخرین جلد آن در سنین جوانی همچنان به مطالعه می پرداختند.

در جلد ششم هری پاتر او با دامبلدور به دنبال رازهایی در مورد ولدومورت می روند تا کشف کنند چگونه باید او را شکست داد. در این قسمت دامبلدور بارها مورد سو قصد قرار می گیرد و هری پاتر به کمک کتاب معجون سازی ای که از کسی به نام شاهزاده ی دورگه حاشیه نویسی شده است، پیشرفت زیادی می کند. هری پاتر و دامبلدور متوجه می شوند ولدومورت هفت جان پیچ ساخته است که دو عدد از آن ها یعنی کتاب خاطرات تام ریدل و انگشتر خانواده ی گونت نابود شده اند و حالا باید پنج جان پیچ دیگر پیدا شوند. آن ها جان پیچ سوم یعنی گردنبند اسلیترین را پیدا می کنند اما در پایان نه تنها دامبلدور کشته می شود، که معلوم می شود این گردنبند تقلبی است. در این جلد هم مانند مجلدات پیشین از اسطوره های بسیار قابل توجهی استفاده شده است که در ادامه می آید:

بررسی اسطوره های هری پاتر و شاهزده ی دورگه

 • جان پیچ ها با تغییرات زیاد در هری پاتر آمده اند. چنین اجسامی که قابلیت نگه داری روح درون خود را دارند در فرهنگ های مختلف به اشکال گوناگونی وجود دارند. در ژاپن روح انسان هایی که با شمشیرهای سامورایی کشته می شدند، درون تیغه ی شمشیر گیر می کرد و موجب قدرت بیشتر شمشیر می شد. در مصر برخی مجسمه ها که قالبا مجسمه های آمون بودند، روح فرعون ها را طی قرون در خود نگه می داشتند. در بابل هم روح ها در کتیبه ها نگه داری می شدند. اما این اسطوره در هری پاتر به شکل نوینی درآمده است که می تواند حامل بخشی از روح فردی زنده باشد و موجب تداوم حیات ضمیر او بشود.

بررسی اسطوره های هری پاتر و شاهزده ی دورگه

 • خان های مختلف در اسطوره های مختلف توسط قهرمانان آن ها انجام می شود تا این افراد بتوانند خود را ثابت کنند یا به چیزی برسند یا مقامی خاص را کسب کنند. در مورد اسفندیار هفت خان وجود دارد که اسفندیار به وسیله ی آن ها خود را به پدرش گشتاسب اثبات کند. رستم هم هفت خان در پیش دارد تا از سیستان به سوی شمال ایران رود و شاه را از دست دیو سفید نجات دهد و در راه باید با دشواری های مختلفی رو به رو شود. در اسطوره های هندو هم کسانی هستند که باید هفت خان مختلف را به پایان برسانند. هرکول هم در اسطوره های یونانی دارای دوازده خان است که ب موجودات گوناگونی رو به رو می شود. در داستان هری پاتر و نابودی هفت جان پیچ هم به نوعی خان ها تکرار می شوند.

بررسی اسطوره های هری پاتر و شاهزده ی دورگه

 • خون اصیل جزو اسطوره های مهم در تمام فرهنگ ها می باشد، چرا که تقریبا همه ی فرهنگ ها دورانی از پادشاهی موروثی را تجربه کرده اند و از خلال آن پدیده ی اشراف زادگی و خون اصیل پدید آمده است. در ایران خون اصیل در خاندان زرتشت و به وسیله ی فره اهورایی نسل به نسل جا به جا می شود. در ژاپن اصالت در خانواده ی شگون ها است. در مصر فرعون ها از نسل اوزیرس هستند و خون الهی خدای خورشید در بین آن ها جریان دارد. یونانیان پادشاهان و قهرمانان خود را از نسل خدایان المپ می دانستند و در مورد افرادی چون آشیل، اودیسه و... داستان های زیادی از این دست وجود دارد. همین رسم در فرقه های مخفی مسیحیت وجود دارد که عقیده دارند خون پادشاهی مسیح از طریق مریم مجدلیه که از مسیح باردار بود نسل به نسل منتقل می شود. همچنین در ادیان سامی عقیده بر این است که از آدم تا حضرت محمد خون اصیل نسل به نسل منتقل شده و تمام پدران پیامبران افرادی نیکوکار یا پیامبر بودند. در انگلیس، فرانسه، آلمان و دیگر کشورهای جهان هم چنین پدیده ای موجود و دارای اهمیت است. در صورتی گسترده تر، اهمیت خون اصیل به شکل نژاد پرستی درآمده است که رگه های آن در گذشته ضعیف تر بود، اما در ابتدای قرن بیستم و با دو جنگ جهانی به اوج اهمیت خود رسید و اگرچه قدرت آن کم شد، هنوز هم اهمیت بسیار زیادی دارد. در داستان های هری پاتر خون اصیل متعلق به جادوگران است. برخی جادوگران عقیده دارند تنها نسل آن ها حق جادوگری دارند و اگر کسی بیرون از نسل جادوگرها چنین کاری کرد باید مجازات شود. در مقابل این افراد به سردستگی ولدومورت، کسانی چون دامبلدور و هری پاتر قرار دارند که عقیده ی آن ها بر این است که جادوگر یک ارث نیست، بلکه اکتساب است. در این قسمت که با نام شاهزاده ی دو رگه شناخته می شود، تقابلی میان سوروس اسنیپ و هری پاتر رخ می دهد (هرچند بعدها معلوم می شود نقشه بوده است) که در آن این دو نفر با عقاید مخالف برابر هم قرار می گیرند.

بررسی اسطوره های هری پاتر و شاهزده ی دورگه

 • معجون ها در این قسمت با ورود پروفسوری جدید اهمیت بیشتری پیدا می کند. از ایام گذشته از معجون های مختلف استفاده های مختلف پزشکی یا خرافی می شده است. در کتب جادوگری معجون ها جایگاه ویژه و استفاده های خاصی دارند. از آن ها برای خوش شانسی، دور شدن چشم بد، درمان نازایی، قدرت زیاد پیدا کردن و... استفاده می شده است. نگاهی به ترکیب معجون ها نشان می دهد معمولا چیزهای خلق الساعه ای بودند که در طعم بد مشترک بوده اند. چیزی که دقیقا در هری پاتر رعایت شده و به جز چند استثنا، همه ی آن ها نفرت انگیز و بد مزه هستند.

بررسی اسطوره های هری پاتر و شاهزده ی دورگه

کلیک ها: 5

زیر مجموعه ها