ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

آیا چین الگوی خوبی برای ایران است؟

در میانه ی جنگ سرد، یک بررسی انجام می شود که تعیین کند بین شوروی و آمریکا کدام یک آینده را در اختیار خواهند داشت. پس از پایان بررسی ها پیروزی قطعی آمریکا نه به مناسبت قدرت نظامی یا اقتصادی که به مناسبت پیش تر بودن در علم به مدت چهار سال بود.

عده ای فکر می کنند روند توسعه و خروج ایران از بحران های کنونی برگزیدن سیاست های جامع یک کشور یا در حالت محدودتر و ضعیف تر، برگزیدن بخشی از سیاست های آن به خصوص سیاست های اقتصادی است و دافعه ای که در میان سیاست مداران ما نسبت به آمریکا وجود دارد، آن ها را همیشه به سیاست های کشورهای دیگری سوق داده است.

آیا چین الگوی خوبی برای ایران است؟

بخش بزرگی از انقلابیون سال پنجاه و هفت عقیده بر تمایل ایران به سمت سیاست های کمونیستی داشتند. شاید بتوان ملی شدن بانک ها، ملی شدن صنایع، ملی شدن منابع زیرزمینی و... را به جهت همین تمایل تحلیل کرد. با گذر از سال های اول انقلاب و پایان جنگ، اروپای جدید یا همان ژاپن مد نظر قرار گرفت و می توان گفت آن سیاست هم شکست خورد. تمایل به اروپا در دوران اصلاحات و تمایل به کره ی شمالی شدن در دوران اصول گرایان گرایشاتی دیگر برای ایران بوده است. امروزه هم در ادامه ی برگزیدن سیاستی غیر بومی، رو به شرق کرده و چین خود را در قامت یک الگو برای ایران معرفی کرده است. اما آیا به راستی چین الگوی مناسبی برای ایران است؟

آیا چین الگوی خوبی برای ایران است؟

چین در زمینه های تولیدی، کشور بسیار پر قدرتی است. GDP بسیار قابل قبولی دارد و رشد صنعت آن در دو دهه ی گذشته سرسام آور بوده است. چین بزرگ ترین بازار صادرات را به خود اختصاص داده است و در زمینه های متعدد اعم از کشاورزی، تولید و صنعت، الکترونیک و ... نام و نمادش همه جا می درخشد. اما بیایید از بیرون به چین نگاه نکنیم. آیا میزان رفاه، شادابی، خود شکوفایی، آزادی و پیشرفت در چین هم قابل قبول است؟

کاهش ارزش پول ملی چین در قرن اخیر اگر چه راه صادرات و جذب توریست را باز کرده اما به سختی توانسته است حداقل های رفاه را هم فراهم کند. مردم چین در هیچ رده بندی ای مردمی شاد طبقه بندی نمی شوند و امکان تلاش برای رسیدن به آرزوهایشان خودش یک رویا است. آزادی در چین در کم ترین میزان ممکن وجود دارد و بهترین دانشگاه چین حتی در صد دانشگاه برتر جهان نیز حضور ندارد.

آیا چین الگوی خوبی برای ایران است؟

مشکل اساسی الگو قرار دادن چین فرض این است که چون چین در زمینه هایی مثل اقتصاد حرفی برای گفتن دارد، پس به معنی این است که وضعیت اقتصادی مردم چین هم خوب است. وقتی موسولینی مردم ایتالیا را به خاک سیاه نشاند اما نام ایتالیا را بزرگ کرد از او پرسیدند چرا علی رغم وعده هایت مردم ایتالیا در وضع بدی هستند. موسولینی پاسخ داد من به دنبال شکوه ایتالیا بودم نه مردم ایتالیا.

جدا از ایراد الگو قرار دادن چین که مسائلی چون فرهنگ، علم، آزادی سیاسی و... را به کلی نابود می کند باید توجه کرد اقتصاد چین به هیچ وجه موجبات رفاه مردم چین نبوده، بلکه شکوهی برای چین در سطح جهان فراهم کرده است. شکوهی که مانند شکوه شوروی اگر چه شگفت انگیز اما نهایتا موجب فروپاشی و حتی خروج روسیه از 20 کشور برتر اقتصادی جهان شد.

آیا چین الگوی خوبی برای ایران است؟

برای انتخاب سیاست های توسعه یکی از اشتباه ترین راهبردها سیاست های تک بعدی است. در مثال فوق تنها سیاست اقتصادی مد نظر است. اما چه بر سر سیاست علمی و افول روز افزون اعتبار دانشگاه های ایران و بیشتر شدن فاصله ی علمی ایران و جهان می آید؟ چه بر سر اعتماد جامعه به حکومت و شکاف موسوم به دولت و ملت می آید؟ آیا مواردی چون آزادی، حقوق اساسی انسان و عدالت اجتماعی هم رعایت می شود؟ بی شک بحران کنونی ایران که از فرد تا اجتماع و از انسان تا محیط زیست و از اختلافات قومی مذهبی تا اختلافات بین المللی گسترده شده به راه حلی عاجل نیازمند است. اما آیا این راه حل چین است؟ آن هم در شرایطی که اگر چه اقتصادی قوی دارد اما صنعتی مولد ندارد، اگر چه GDP بالایی دارد اما رفاه اجتماعی ندارد، اگر چه صادر کننده ای مهم است اما کافی است تکنولوژی غربی از او دریغ شود. مانور بر کاهش ارزش پول ملی چین و ایجاد فرصت برای صادرات توریست تقلیل دادن بحران ایران به بحران اقتصادی و آن هم پیدا کردن راه حلی غلط است. راه حلی که اگر چه ممکن است ایران را ارتقا دهد اما به سود مردم ایران نیست.

آیا چین الگوی خوبی برای ایران است؟

کلیک ها: 17
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

پولشویی چیست

پولشویی چیست
پولشویی به چرخه‌ای گفته می‌شود که در آن پول‌هایی که از طریق نامشروع و غیر قانونی به‌دست می‌آید را وارد چرخه رسمی اقتصاد کنند و به این ترتیب ماهیت رسمی به این پول‌ها می‌دهند.
 نمونه این فعالیت‌ها مانند درآمدهای حاصل از فروش مواد مخدر، انواع قاچاق و مشاغل زیرزمینی است. حال اگر این درآمدها وارد فعالیت‌های اقتصادی کشور شوند به ‌طوری‌ که منشأ آنها قابل پیگیری نباشد، مفهوم پولشویی معنا پیدا می‌کند، به طور کلی به فرآیند گم کردن منشأ پول‌های ناسالم، پولشویی گفته می‌شود.
 این پول‌ها با منشأ کثیف و ناسالم پس از ورود به چرخه رسمی اقتصادی کشورها، تبدیل به ثروت گروه زیادی از مردم می‌شود که خواسته یا ناخواسته در خلق این درآمدها سهم داشتند، برای مثال می‌توان به درآمد بسیاری از باشگاه‌های ورزشی خصوصی در سراسر دنیا اشاره کرد به هر حال نکته مورد توجه این است که این درآمدها پس از ورود به فرهنگ و ورزش، نوعی مشروعیت برای صاحبانشان ایجاد می‌کند در حالی که منشأ اصلی پیدایش گم شده است. در دنیا این فعالیت‌ها بستگی به نظام‌های مثلثی دارند که به صادرات اعضای بدن، درآمدهای حاصل از فروش مواد مخدر و درآمدهایی از این دست می پردازد.
انواع پولشویی :

پولشویی چیست
پولشویی درونی : شامل پولهای کثیفی است که از فعالیت های مجرمانه، وارد خاک یک کشور میشوند و در همان کشور شسته میشود.
پولشویی مهار شونده : شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیت های مجرمانه که در داخل خاک یک کشور کسب و خارج از آن کشور پاک می شود.
پولشویی بیرونی : شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیت مجرمانه انجام شده در سایر کشورها که در خارج نیز شسته می شود.
پولشویی  وارد شونده : شامل پولهایی که از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط بدست آمده و در داخل خاک کشور مورد نظر شسته می شود.
مراحل پولشویی:
•    مرحله جای گذاری
•    مرحله خواباندن
•     مرحله ادغام
 مرحله جای گذاری
این مرحله زمانی است که پول نقد وارد سیستم مالی می شود. در این مرحله پول کثیف به دست آمده از فعالیت های غیرقانونی که مقدار زیادی وجه نقد است، در ابعاد کوچک جای گذاری یا از کشور خارج می شود.
 مرحله خواباندن(لایه گذاری)

پولشویی چیست
لایه گذاری شامل اقدامی برای پنهان کردن منشا مالکیت پول است. به نحوی که با ایجاد لایه های پیچیده از طریق معاملات چندگانه از هر گونه حسابرسی در امان باشد. در این مرحله پول نامشروع در درون موسسه مالی که در ابتدا به آنجا سپرده شده است، به چندین شاخه منشعب می شود یا به نحوی دستکاری می شود که تنها یک چهره حقیقی از مبدا و ماخذ ایجاد  پول برجای نماند. راهکار های که توسط پولشویان انجام می شود شامل: اعلام قیمت های گران برای کالاها جهت حمل از کشوری به کشور دیگر یا استفاده از کارت های اعتباری با ارزش زیاد جهت پرداخت برای خرید کالا و خدمات و نیز پرداخت صورتحساب کالا از طریق کارت اعتباری با پول های سپرده شده در بانک های امن می باشد.
 مرحله ادغام
آخرین مرحله فرایند پولشویی، ادغام یا یکپارچه سازی است. در این مرحله پول غیرقانونی و کثیف دوباره وارد سیستم مالی رسمی و قانونی می شود به گونه ای که به نظر می رسد از راه قانونی  بدست آمده است. این مرحله ممکن است از طریق خرید اموال غیرمنقول، اتومبیل، فلزات گرانبها، جواهرات و عتیقه انجام گیرد. یکی از روش هایی که پولشویان حرفه ای از آن استفاده می کنند، استفاده از پول های نامشروع جهت تامین سرمایه یک شرکت سهامی عام می باشد.
این مراحل سه گانه به این معنی نیست که پولشویان حتما باید این مراحل را طی کنند ولی بررسی فعالیت های مجرمانه پولشویان نشان داده که شامل این مراحل می شود.
مجازات‌ جرم پولشویی

پولشویی چیست
يكی از مجازاتی كه در خصوص جرم پولشویی بر آن تاكيد كرده‌اند، مصادره‌ی اموال حاصل از جرم است. از آنجا كه هدف از پولشویی، قانونی جلوه‌ دادن درآمدهای مجرمانه و نامشروع و در نهايت استفاده‌ی آزادانه از این درآمدهاست، محروم كردن مجرمين از اين درآمدها، انگيزه‌ی ارتكاب به پولشويی  را كاهش می‌دهد.

کلیک ها: 20
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

سرمایه گذاری ۱۱۵ میلیون دلاری شرکت بریتانیایی برای بازیافت زباله در ایران

یک شرکت بریتانیایی 115 میلیون دلار در پروژه بازیافت زباله در استان شمال غربی ایران، زنجان سرمایه گذاری کرده است. اسدالله درویش امیری، فرماندار استان زنجان، گفت که سرمایه گذاری شرکت Global Green بریتانیا باعث افزایش آگاهی عمومی در زمینه بازیافت زباله در سراسر جهان شده است.

 

سرمایه گذاری شرکت بریتانیایی برای بازیافت زباله در ایران

"این تصمیم بسیار قابل ستایش است."وی گفت که با سرمایه گذاری Global Green در استان زنجان، مسئله بازیافت زباله حل خواهد شد. وی افزود: "این شرکت همچنین اقدام به حفاظت از محیط زیست استان در برابر زباله ها خواهد کرد. "درویش امیری همچنین گفت که مقامات استان بیشترین تلاش خود را برای ارائه تجهیزات لازم به شرکت های خارجی انجام خواهند داد. وی گفت: "ما امیدواریم که شرکت بتواند عملیات خود را به زودی آغاز کند"، به گفته گزارش فارسی از ایرنا، وی خاطرنشان کرد: قرارداد ساخت- اجرا- انتقال ( BOT) بین استاندار زنجان و Global Green راه را برای جذب سرمایه گذاری های داخلی در این کشور هموار کرده است. درویش امیری از اعضای جدید شورای شهرداری استان خواست تا تدابیر لازم را برای عملیات فوری شرکت ایجاد کند. جواد رحمتی، یکی دیگر از مقامات ایرانی، گفت که مدیریت زباله در استان به 30 سال پیش بر می گردد.

 

سرمایه گذاری شرکت بریتانیایی برای بازیافت زباله در ایران

"اما امروز ما قصد داریم یک پروژه جدید و متفاوت در این زمینه تاسیس کنیم."به گفته رحمانی، پروژه های مختلفی برای مقامات استان برای بازیافت زباله ارائه شده بود، اما "Global Green تنها شرکتی بود که پروژه جدیدی برای بازیافت زباله ارائه داد."او گفت: "این شرکت همچنین توانایی بازیافت ضایعات تولید شده در شهرهای همسایه را دارد."سپس مدیر عامل شرکت Global Green اعلام کرد که این شرکت همیشه به دنبال راه های جدید برای بازیافت زباله با استفاده از آخرین فن آوری ها است. او گفت که این شرکت موفق به پذیرش آخرین فن آوری ها برای تبدیل زباله به سوخت و سپس برق شده است. وی ادامه داد که سرمایه گذاری در استان زنجان برای شرکت اوسودمند است و از طریق سرمایه گذاری، Global Green کارگران محلی را استخدام می کند و از محیط زیست ایران محافظت می کند. این شرکت قرار است تا سه ماه آینده در زمینی وسیع فعالیت کند. استان زنجان روزانه بیش از 300 تن زباله تولید می کند.

 

سرمایه گذاری شرکت بریتانیایی برای بازیافت زباله در ایران

کلیک ها: 22
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

ایران پیشرفته ترین کشور خاورمیانه در انرژی تجدیدپذیر

یک گزارش از سوی فوربس می گوید شرکت های اروپایی پول خود را در پروژه های انرژی تجدید پذیر در ایران، که پیشرفته ترین کشور در منطقه از نظر توسعه انرژی تجدید پذیر است، سرمایه گذاری کرده اند."هنگامی که صحبت از منابع انرژی به میان می آید، خاور میانه ممکن است مترادف با نفت باشد، این روزها دولت ها در سراسر منطقه در حال تلاش برای ایجاد منابع انرژی بیشتری هستند.

 

ایران پیشرفته ترین کشور خاورمیانه در انرژی تجدیدپذیر

"ایران پیشرفته ترین کشور در توسعه انرژی های تجدید پذیر است که عمدتا به دلیل سرمایه گذاری های گذشته در طرح های برق آبی بوده است."با این حال، اخیرا، گام های بزرگی از نظر انرژی بادی و خورشیدی برداشته شده است و پیشرفت های فراوان در چند ماه اخیر، صورت گرفته است."بزرگترین آن تا به امروز در تاریخ 17 اکتبر اعلام شد که شرکت Saga Energy نروژی قرارداد 2.5 میلیارد یورو (2.9 میلیارد دلار) با شرکت Amin Energy Developers برای ساخت نیروگاه خورشیدی با ظرفیت تولید تا 2GW طی پنج سال آینده امضا کرد ه است،"این معامله نمونه ای از بسیاری از معاملات انرژی تجدید پذیر در ایران است که در آن یک شرکت اروپایی سرمایه گذار است.

 

ایران پیشرفته ترین کشور خاورمیانه در انرژی تجدیدپذیر

شرکت Scatec Solar نروژ در میان دیگر نمونه های اخیر است که در حال ساخت یک نیروگاه خورشیدی 110 مگاواتی با ارزش حدود 132 میلیون دلار است. که آن را می توان تا 500 مگاوات گسترش داد."هاشم اورایی، رئیس انجمن انرژی باد ایران (IRWEA)اخیرا به رسانه های محلی گفت که شرکت های دانمارکی آماده هستند تا در پروژه های انرژی تجدید پذیر در ایران سرمایه گذاری کنند."این فقط کشورهای شمال اروپا نیست که درگیر هستند. در 20 سپتامبر، Quercus بریتانیا اعلام کرد که برای تامین 600 مگاوات انرژی خورشیدی در ایران با هزینه ای بالغ بر 500 میلیون یورو برنامه ریزی شده است. رسانه های محلی، شرکت Solarwatt آلمان و شرکت Finergy ایتالیا را به طرح های دیگر مرتبط کرده اند. در ماه ژوئن، یک هیئت از هفت شرکت آلمانی انرژی تجدید پذیر، به استان خراسان شمالی سفر کردند تا سایت های بالقوه پروژه های انرژی خورشیدی و باد را بررسی کنند."برخی از پروژه های کوچکتر در حال تکمیل شدن یا به زودی تکمیل می شوند. در اواخر ماه جولای کار بر روی نیروگاه خورشیدی موکران۲۰ مگاوات در استان کرمان تکمیل شد، که توسط سرمایه گذاری مشترک از Adore آلمان و Durion سوئیس حمایت شد. شرکت ها در حال برنامه ریزی نیروگاه خورشیدی 100 مگاواتی برای سایت مجاور هستند. در ماه آوریل، شرکت برق و انرژی غدیر ایران و Durion یونان اعلام کردند که یک نیروگاه 10 مگاواتی نزدیک اصفهان را به اتمام رسانده اند. در ماه فوریه یک نیروگاه انرژی خورشیدی 14 مگاواتی در همدان در غرب کشور به نمایش گذاشته شد. "

 

ایران پیشرفته ترین کشور خاورمیانه در انرژی تجدیدپذیر
"در مجموع، این معاملات به میلیاردها دلار سرمایه گذاری در اقتصاد ایران افزوده است. محمد خضاعی، معاون وزیر اقتصاد ایران، در ماه آوریل گفت که کشورهای عضو اتحادیه اروپا از ژانویه 2016 در بخش انرژی ایران 3.6 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده اند. خزائی به نخستین انجمن تجاری ایران در زمینه انرژی پایدار در تهران گفت:"تا کنون 48 پروژه برای تولید برق از طریق انرژی های تجدید پذیرتایید شده است.
"چند دلیل برای هجوم این سرمایه گذاری وجود دارد، از جمله شرایط سرمایه گذاری مطلوب پیشنهاد شده توسط دولت ایران. وزارت انرژی کشور معمولا از طریق سازمان انرژی تجدید پذیر ایران(SUNA) قرارداد هایی را امضا می کند که تضمین خرید 20 سال تولید انرژی های تجدید پذیر را می دهد. این نیروگا ه ها بین 5 تا 13 سال نیز معاف از مالیات هستند. "

 

ایران پیشرفته ترین کشور خاورمیانه در انرژی تجدیدپذیر

کلیک ها: 40
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بزرگ ترین بورس اوراق بهادار در دنیا

بورس اوراق بهادار یک مرکز است که در آن مردم می توانند از طریق کارگزاران و معامله گرها، سهام و اوراق قرضه و اوراق بهادار را خریداری کنند ویا بفروشند. اغلب سنت اوراق بهادار سنت فروش و خرید است. با این حال، تجارت مدرن نیزدر حال حاضر از طریق شبکه های الکترونیکی برای سرعت بیشتر و هزینه های کمتر انجام می شود. این بدان معنی است که شبکه های ارتباطی الکترونیکی و سیستم های تجاری جایگزین نیز به عنوان مکان هایی برای تجاری مورد استفاده قرار می گیرند. خریداران و فروشندگان به نام سهامداران نامیده می شوند که ممکن است بسته به اینکه بازار گاوی یا خرسی باشد، سرمایه ای به دست آورده یا از دست بدهد. بورس اوراق بهادار معمولا توسط سرمایه گذاران برای شفافیت ترجیح داده می شود.

 

بزرگ ترین بورس اوراق بهادار در دنیا

بورس های اوراق بهادار بزرگ از نظر منطقه

وال استریت سرمایه مالی ایالات متحده است. وال استریت بر بازارهای اصلی در سراسر جهان مالی و اقتصاد جهانی تاثیر می گذارد. دو تا بزرگترین مبادلات سهام در جهان، در نیویورک، ایالات متحده قرار دارد. بورس اوراق بهادار نیویورک که در 17 ماه می 1792 تأسیس شد، بزرگترین بورس اوراق بهادار در جهان است و ارزش سرمایه گذاری آن 19.223 تریلون دلار است. این یکی از دو بورس سهام و متعلق به Intercontinental Exchange است. حوادث قابل توجه بازار عبارتند از: سقوط وال استریت در سال 1929و سه شنبه سیاه 1987. دومین رتبه از لیست، NASDAQ با تکنولوژی سنگین است که در تاریخ 4 فوریه سال 1971، در نیویورک تاسیس شد، با سرمایه گذاری 6.831 میلیارد دلار که متعلق به NASDAQ است، و اولین مبادله با استفاده از سیستم الکترونیکی در تجارت است. رتبه نهم گروه TMX در کانادا است که در 1 ماه می سال 2008 با ارزش بازار 1.939 تریلیون دلار تاسیس شد. همچنین دارای بورس مونترال، NGX، بورس آکسفورد TSX و چند بورس دیگر است. رویدادهای بازار قابل توجه گروه TMX 2008 است که پس از مالکیت بورس اوراق بهادار مونترال توسط گروه TSX تاسیس شد.

قطب های مبادلات سهام در آسیا

چهارمین رتبه، گروه معاملات ژاپن است که در تاریخ 1 ژانویه 2013 با سرمایه گذاری 4.485 تريليون دلار آغاز شده است. این گروه با اوراق بهادار اوزاکا و بورس اوراق بهادار توکیو ترکیب شده است. رویدادهای بازار قابل توجه : JPX که در سال 2013 راه اندازی شد.رتبه پنجم در فهرست بورس اوراق بهادار شانگهای در چین مجددا در تاریخ 26 نوامبر 1990 پس از یک وقفه 41 ساله تاسیس شد. با یک بازار سرمایه 3.986 تریلیون دلاری. رویدادهای بازار قابل توجه شامل تاسیس اولین بورس اوراق بهادار چین در سال 1891 بود، در سال 1904 ثبت نام آن به عنوان بورس اوراق بهادار شانگهای، در سال 1941 هنگامی که عملیات به دلیل اشغال ژاپن متوقف شد و بسته شدن آن در سال 1949 در طول انقلاب چین. ششمین رتبه مربوط به بورس اوراق بهادار هنگ کنگ در هنگ کنگ SAR China، در سال 1891 با سرمایه گذاری 3.325 تریلیون دلار، متعلق به مبادلات هنگ کنگ است. رویدادهای بازار قابل توجه شامل تغییر نام آن به عنوان بورس اوراق بهادار هنگ کنگ. هشتمین بورس اوراق بهادار شنژن در چین است که در 1 دسامبر سال 1990 با سرمایه گذاری 2.285 تریلیون دلار سرمایه گذاری شده است. همچنین دارای مبادات تکنولوژی، ChiNext است که در تاریخ 23 اکتبر2009 تأسیس شد. 

 

بزرگ ترین بورس اوراق بهادار در دنیا

مراکز مبادلات سهام اروپا

سومین رتبه این فهرست بورس اوراق بهادار لندن در بریتانیا و ایتالیا است که در سال 1801 تأسیس شده و دارای سرمایه 6.187 تریلیون دلار است. رویدادهای بازار قابل توجه شامل مالکیت 2007 Borsa ایتالیا، سال 2009 مالکیت فناوری اطلاعات هزاره، و سال 2011 ادغام باTMX Group می باشد. هفتمین رتبه، انگلستان، بلژیک، پرتغال، فرانسه و هلند که در تاریخ 22 سپتامبر 2000 تاسیس شد و با سرمایه بازار 3.321 تریلون دلار بود. رویدادهای قابل توجه بازار شامل ادغام با NYSE در سال ۲۰۰۷ و مالکیت بورس اوراق بهادار بین المللی NYSE Euronex 2013 می باشد. رتبه دهم Deutsche Borse AG در آلمان است که در سال 1992 با سرمایه بازار 1،762 ترلیون دلار تاسیس شد که بورس اوراق بهادار فرانکفورت و Scoach را تاسیس کرد و در فرانکفورت واقع شده است.

مبادلات سهام در کشورهای توسعه یافته و همچنین مراکز مبادلات در کشورهای در حال توسعه، به عنوان فشارسنج هایی از اقتصاد ملی آن کشورهاست. علاوه بر این، بزرگترین بورس های سهام نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا می کنند. بورس اوراق بهادار منبع تامین مالی برای پروژه های ملی و بین المللی است که برای توسعه اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه مورد نیاز است. در کشورهای در حال توسعه، بورس اوراق بهادار نیز در مراحل توسعه است، اما بورس اوراق بهادار در کشورهای توسعه یافته به تکامل رسیده است و حامیان اصلی اقتصاد کشور است. رشد بازار مالی برابر با استانداردهای بالاتر برای زندگی و همچنین ایجاد شغل های بیشتر برای جمعیت کشور است. بازارهای مالی رشدیافته در تامین مالی پروژه های بین المللی کمک می کند که این به نفع بسیاری از کشورها به طور کلی است. این کمک مالی همچنین فقر و بیسوادی را کاهش می دهد.

 

بزرگ ترین بورس اوراق بهادار در دنیا

کلیک ها: 43

زیر مجموعه ها