Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/chaharfa/public_html/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php on line 178

بقایای شهر کهن نیشابور مشهد

بقایای شهر کهن نیشابور مشهد یکی دیگر از مکان های تاریخی و ارزشمند مشهد است که در بخش جنوب شرقی نیشابور امروزی قرار دارد. این شهر در گذشته شهر بزرگی بوده اما دیگر اثری جز چندین تپه کوچک و بزرگ چیز دیگری از آن باقی نمانده است. تپه هایی که آنها را به نام های سبزپوشان، مدرسه، شادیاخ، تپه بازار، آهنگران طرب آباد و تپه قنات می شناسند. اینها بقایایی از ارگ، کهن دژ و عمارات نیشابور در قرون گذشته هستند. در طی سال های 1315 و 1318 هجری شمسی  سبزپوشان، طرب‌ آباد و تپه قنات توسط تیم باستان شناسی موزه متروپولیتن حفاری و بررسی شده اند. هرساله گردشگران تور مشهد از این منطقه بازدید می کنند. 

 

 بقایای شهر کهن نیشابور مشهد

تصویر بقایای شهر کهن نیشابور مشهد

بقایای شهر کهن نیشابور مشهد

تصویر بقایای شهر کهن نیشابور مشهد

بقایای شهر کهن نیشابور مشهد

تصویر بقایای شهر کهن نیشابور مشهد

بقایای شهر کهن نیشابور مشهد

تصویر بقایای شهر کهن نیشابور مشهد