تور استانبول


  

 

مشخصات پكيج تور استانبول 2 شب و 3 روز ویژه زمستان 95

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال 

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال 

           
توپکاپی

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

895000

998000

--- 

--- 

گرند لیزا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

996000

988000

---  --- 
کریستال استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

954000

1010000

--- 

--- 

لیون استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

100000

1200000

--- 

--- 

دورا استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1100000

1200000

 --- 

---  

گلدن ایج 1 استانبول درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1100000

1300000

--- 

---  

گلدن پارک استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

895000

999000

--- 

--- 

سرملی استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1400000

1460000

--- 

---  

گرند سواهیر استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1555000

1600000

--- 

---  

بیز سواهیر استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

1700000

1750000

--- 

---  

توضیحات

 

بلیط رفت و برگشت - اقامت 2 شب و 3 روز اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی

 

توضیحات

مكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به ترکیه پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.

تلفن هاي رزرو تور : 42632   و 88530609 

     
کلیک ها: 2220

تور استانبول


 

 

 

مشخصات  پكيج تور استانبول 2 شب و 3 روز ویژه تعطیلات بهار 95

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال 

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال 

           
توپکاپی

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

گرند لیزا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

---  --- 
کریستال استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

لیون استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

دورا استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

 --- 

---  

گلدن ایج 1 استانبول درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

گلدن پارک استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

سرملی استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

گرند سواهیر استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

بیز سواهیر استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

توضیحات

 

بلیط رفت و برگشت - اقامت 2 شب و 3 روز اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی

 

توضیحات

مكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به ترکیه پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.

تلفن هاي رزرو تور : 42632   و 88530609 

     

 

کلیک ها: 1749

تور استانبول


 

 

 

مشخصات  پكيج تور استانبول 2 شب و 3 روز ویژه تعطیلات اردیبهشت 95

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال 

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال 

           
توپکاپی

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

گرند لیزا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

---  --- 
کریستال استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

لیون استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

دورا استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

 --- 

---  

گلدن ایج 1 استانبول درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

گلدن پارک استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

سرملی استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

گرند سواهیر استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

بیز سواهیر استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

توضیحات

 

بلیط رفت و برگشت - اقامت 2 شب و 3 روز اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی

 

توضیحات

مكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به ترکیه پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.

تلفن هاي رزرو تور : 42632   و 88530609 

     

 

کلیک ها: 1583

تور استانبول


 

 

 

مشخصات  پكيج تور استانبول 2 شب و 3 روز ویژه بهار 95

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال 

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال 

           
توپکاپی

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

گرند لیزا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

---  --- 
کریستال استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

لیون استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

دورا استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

 --- 

---  

گلدن ایج 1 استانبول درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

گلدن پارک استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

سرملی استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

گرند سواهیر استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

بیز سواهیر استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

توضیحات

 

بلیط رفت و برگشت - اقامت 2 شب و 3 روز اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی

 

توضیحات

مكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به ترکیه پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.

تلفن هاي رزرو تور : 42632   و 88530609 

     

 

کلیک ها: 1876

تور استانبول


 

 

 

مشخصات  پكيج تور استانبول 2 شب و 3 روز ویژه اردیبهشت 95

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال 

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال 

           
توپکاپی

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

گرند لیزا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

---  --- 
کریستال استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

لیون استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

دورا استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

 --- 

---  

گلدن ایج 1 استانبول درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

گلدن پارک استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

سرملی استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

گرند سواهیر استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

بیز سواهیر استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

توضیحات

 

بلیط رفت و برگشت - اقامت 2 شب و 3 روز اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی

 

توضیحات

مكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به ترکیه پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.

تلفن هاي رزرو تور : 42632   و 88530609 

     

 

کلیک ها: 1971

زیر مجموعه ها

تور استانبول آبان,تور استانبول پاییز,تور لحظه آخری استانبول آبان

تور استانبول ویژه آبان,تور استانبول ویژه پاییز,تور لحظه آخری استانبول پاییز

تور استانبول ویژه تعطیلات آبان,تور استانبول ویژه تعطیلات پاییز,تور استانبول پاييز

تور استانبول ویژه عید غدیر,قیمت تور استانبول عید غدیر خم

رزرو تور استانبول عید غدیر,تور استانبول در تعطیلات عید غدیر

بهترین تورهای استانبول در عید غدیر,آفر تور استانبول ويژه عيد غدير

تور استانبول آذر,تور استانبول,نرخ ویژه تورهای استانبول آذر

تور استانبول پاییز,تور استانبول ویژه پاییز

تور استانبول ویژه تعطیلات آذر,تور استانبول تعطیلات پاییز

تور استانبول زمستان,قیمت تور استانبول زمستان

تورهای ارزان استانبول زمستان,آفر تور استانبول دی بهمن اسفند

رزرو تور استانبول دی بهمن اسفند,تور استانبول,نرخ ویژه تور استانبول دی بهمن اسفند

تور استانبول بهار,تور استانبول فروردین,تورهای خوب استانبول بهار

تور استانبول نوروز,تور استانبول عید نوروز,تور استانبول تعطیلات عید

آفر تور استانبول بهار,قیمت تور استانبول بهار,تور استانبول خرداد,رزرو تور استانبول بهار,تور استانبول اردیبهشت

تور استانبول تابستان,برترین تورهای استانبول تابستان,تور استانبول ویژه تابستان

رزرو تور استانبول تابستان,بهترین تورهای استانبول تابستان,تورهای لحظه آخری استانبول تابستان

تور استانبول تیر مرداد شهریور,نرخ مناسب تور استانبول,تور استانبول تعطیلات تابستان

تور استانبول شهریور,تورهای ارزان استانبول شهریور

نرخ تور استانبول شهریور,تورهای خوب استانبول شهریور

نرخ ویژه تور استانبول شهریور,بهترین قیمت تور استانبول شهریور

تور استانبول پاییز,نرخ تور استانبول پاييز,آفر تور استانبول آبان ماه

قیمت تور استانبول مهر ماه,رزرو تور استانبول آذر ماه,تور استانبول مهر,تور استانبول آذر

بهترین تورهای استانبول فصل پاییز,نرخ ارزان تور استانبول پاییز,تورهای خوب استانبول پاییز,تور استانبول آبان

تور استانبول تعطیلات عید فطر,بهترین تورهای استانبول عید فطر

قیمت مناسب تور استانبول عید فطر,برترین تورهای استانبول عید فطر

نرخ ویژه تور استانبول عید فطر,تورهای خوب استانبول عید فطر

تور استانبول مهر,تور استانبول پاییز,تور استانبول مهر ماه,ارزان ترین قیمت تور استانبول مهر

بهترین قیمت تور استانبول مهر,قیمت ارزان تور استانبول مهر,نرخ ارزان تور استانبول مهر

نرخ ویژه تور استانبول مهر,بهترین تورهای استانبول مهر,نرخ مناسب تور استانبول مهر

سایر تورهای استانبول,بهترین تورهای استانبول

معرفی تورهای استانبول

تورهای خوب استانبول