تور اصفهان


 

 

مشخصات پكيج تور اصفهان 2 شب و 3 روز تیر 97

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور برای 2 شب 

قیمت یک شب اقامت بیشتر

نقش جهان اصفهان

 درجه هتلدرجه هتل 625.000  75.000 

صبا

درجه هتلدرجه هتل 595.0000 94.000

جمشید

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 640000 75.000

سپاهان

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 733.000 98.000

ملل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 730.000 117.000

سنتی

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 730.000 138.000

پارسیان

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 775.000 88.000

زهره

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 675.000 105.000

ستاره

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 695.000 127.000

پیروزی

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 745.000 151.000

آسمان

 درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 795.000   190.000

 عالی قاپو

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  820.000  155.000 

عباسی

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 970.000 185.000

کوثر

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 885.000 187.000
خدمات تور

 

 بلیط رفت و برگشت - 2 شب و 3 روز اقامت در هتل همراه با صبحانه 

 

توضیحات

 تعداد شبهای اقامت به دلخواه مسافران قابل تغییر است. 

 

تلفن هاي رزرو تور : 42632   و  88530609