تور اصفهان


 

 

مشخصات پكيج تور اصفهان 2 شب و 3 روز مرداد 97

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور برای 2 شب 

قیمت یک شب اقامت بیشتر

سرای اردیبهشت اصفهان

 درجه هتلدرجه هتل 550.000  75.000 

صبا

درجه هتلدرجه هتل 500000 94.000

توریست

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 650.000 75.000

صفوی

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 655.000 98.000

ملل

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 670.000 117.000

پیروزی

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 765.000 138.000

زنده رود

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 640.000 88.000

پردیس

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 635.000 105.000

شیخ بهایی

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 830.000 127.000

پیروزی

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 805.000 151.000

آسمان

 درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 800.000   190.000

 عالی قاپو

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  810.000  155.000 

عباسی

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 870.000 185.000

کوثر

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 970.000 187.000
خدمات تور

 

 بلیط رفت و برگشت - 2 شب و 3 روز اقامت در هتل همراه با صبحانه 

 

توضیحات

 تعداد شبهای اقامت به دلخواه مسافران قابل تغییر است. 

 

تلفن هاي رزرو تور : 42632   و  88530609