تور ترکیه آذر 98 - 3.7 out of 5 based on 3 votes

تور ترکیه

  عکس عنوان خدمات هتل درجه هتل شروع قیمت موقعیت سایر مشخصات
عنوان تور استانبول هتل دورا خدمات هتل BB درجه هتل ★★★★ شروع قیمت 3550000تومان موقعیت مرکز شهر آخرین تغییرات : 1398/09/16
تعداد تخت
کودک با تخت 6 تا 12 سال - اتاق 1 تخته - کودک بدون تخت 2 تا 6 سال - اتاق 2 تخته
خدمات تور
بلیط رفت و برگشت - لیدر فارسی زبان - ترانسفر فرودگاهی - گشت شهری - بیمه مسافرتی - اقامت با صبحانه
مدت اقامت
چهار روز - سه شب

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
3,550,000
تومان
نرخ تور در اتاق 1 تخته
4,850,000
تومان
نرخ تخت اضافه
3,550,000
تومان
کودک 2 تا 6 سال بدون تخت
2,260,000
تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت
3,550,000
تومان
عنوان تور استانبول هتل آیکون خدمات هتل BB درجه هتل ★★★★ شروع قیمت 3550000تومان موقعیت مرکز شهر آخرین تغییرات : 1398/09/16
تعداد تخت
اتاق 2 تخته - اتاق 1 تخته - کودک با تخت 6 تا 12 سال - کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
خدمات تور
اقامت با صبحانه - بیمه مسافرتی - گشت شهری - ترانسفر فرودگاهی - بلیط رفت و برگشت - لیدر فارسی زبان
مدت اقامت
هشت روز - چهار روز - سه شب

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
3,550,000
تومان
نرخ تور در اتاق 1 تخته
4,850,000
تومان
نرخ تخت اضافه
3,550,000
تومان
کودک 2 تا 6 سال بدون تخت
2,260,000
تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت
3,550,000
تومان
عنوان تور استانبول هتل توپکاپی خدمات هتل BB درجه هتل ★★★ شروع قیمت 3250000تومان موقعیت مرکز شهر آخرین تغییرات : 1398/09/16
تعداد تخت
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال - اتاق 2 تخته - اتاق 1 تخته - کودک با تخت 6 تا 12 سال
خدمات تور
بلیط رفت و برگشت - اقامت با صبحانه - بیمه مسافرتی - ترانسفر فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - گشت شهری
مدت اقامت
سه شب - چهار روز

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
3,100,000
تومان
نرخ تور در اتاق 1 تخته
3,590,000
تومان
نرخ تخت اضافه
3,100,000
تومان
کودک 2 تا 6 سال بدون تخت
2,260,000
تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت
3,100,000
تومان
عنوان تور استانبول هتل کریستال خدمات هتل BB درجه هتل ★★★★ شروع قیمت 3500000تومان موقعیت مرکز شهر آخرین تغییرات : 1398/09/16
تعداد تخت
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال - اتاق 2 تخته - اتاق 1 تخته - کودک با تخت 6 تا 12 سال
خدمات تور
بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - اقامت با صبحانه - بیمه مسافرتی - گشت شهری
مدت اقامت
چهار روز - سه شب

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
3,500,000
تومان
نرخ تور در اتاق 1 تخته
4,400,000
تومان
نرخ تخت اضافه
3,500,000
تومان
کودک 2 تا 6 سال بدون تخت
2,260,000
تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت
3,500,000
تومان
عنوان تور استانبول هتل گرند لیزا خدمات هتل BB درجه هتل ★★★ شروع قیمت 2950000تومان موقعیت مرکز شهر آخرین تغییرات : 1398/09/16
تعداد تخت
کودک با تخت 6 تا 12 سال - کودک بدون تخت 2 تا 6 سال - اتاق 2 تخته - اتاق 1 تخته
خدمات تور
اقامت با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی - بلیط رفت و برگشت - لیدر فارسی زبان - بیمه مسافرتی - گشت شهری
مدت اقامت
چهار روز - سه شب

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
2,950,000
تومان
نرخ تور در اتاق 1 تخته
3,350,000
تومان
نرخ تخت اضافه
2,950,000
تومان
کودک 2 تا 6 سال بدون تخت
2,260,000
تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت
2,950,000
تومان
عنوان تور آنتالیا هتل لارا سیمسیک خدمات هتل FB درجه هتل ★★★ شروع قیمت 2890000 تومان موقعیت مرکز شهر آخرین تغییرات : 1398/09/16
تعداد تخت
کودک با تخت 6 تا 12 سال - کودک بدون تخت 2 تا 6 سال - اتاق 2 تخته - اتاق 1 تخته
خدمات تور
اقامت با صبحانه-نهار-شام - بیمه مسافرتی - لیدر فارسی زبان - بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی
مدت اقامت
شش شب - هفت روز

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
2,890,000
تومان
نرخ تور در اتاق 1 تخته
3,500,000
تومان
نرخ تخت اضافه
2,890,000
تومان
کودک 2 تا 6 سال بدون تخت
2,190,000
تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت
2,350,000
تومان
عنوان تور آنتالیا هتل هیمروس خدمات هتل FB درجه هتل ★★★ شروع قیمت 3790000 تومان موقعیت ساحلی آخرین تغییرات : 1398/09/16
تعداد تخت
اتاق 1 تخته - اتاق 2 تخته - کودک بدون تخت 2 تا 6 سال - کودک با تخت 6 تا 12 سال
خدمات تور
بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - گشت شهری - بیمه مسافرتی - اقامت با صبحانه-نهار-شام
مدت اقامت
شش روز - شش شب

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
3,790,000
تومان
نرخ تور در اتاق 1 تخته
4,700,000
تومان
نرخ تخت اضافه
3,790,000
تومان
کودک 2 تا 6 سال بدون تخت
2,190,000
تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت
2,840,000
تومان
عنوان تور آنتالیا هتل آرماس گل خدمات هتل FB درجه هتل ★★★ شروع قیمت 3090000 تومان موقعیت مرکز شهر آخرین تغییرات : 1398/09/16
تعداد تخت
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال - اتاق 2 تخته - اتاق 1 تخته - کودک با تخت 6 تا 12 سال
خدمات تور
بیمه مسافرتی - گشت شهری - لیدر فارسی زبان - ترانسفر فرودگاهی - اقامت با صبحانه-نهار-شام - بلیط رفت و برگشت
مدت اقامت
هفت روز - شش شب

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
3,090,000
تومان
نرخ تور در اتاق 1 تخته
4,300,000
تومان
نرخ تخت اضافه
3,090,000
تومان
کودک 2 تا 6 سال بدون تخت
219,000
تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت
249,000
تومان
عنوان تور آنتالیا هتل نظر بیچ خدمات هتل FB درجه هتل ★★★★★ شروع قیمت 2890000تومان موقعیت نزدیک ساحل آخرین تغییرات : 1398/09/16
تعداد تخت
اتاق 1 تخته - کودک بدون تخت 2 تا 6 سال - اتاق 2 تخته - کودک با تخت 6 تا 12 سال
خدمات تور
بلیط رفت و برگشت - اقامت با صبحانه-نهار-شام - بیمه مسافرتی - گشت شهری - لیدر فارسی زبان - ترانسفر فرودگاهی
مدت اقامت
شش روز - شش شب

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
2,890,000
تومان
نرخ تور در اتاق 1 تخته
3,500,000
تومان
نرخ تخت اضافه
2,890,000
تومان
کودک 2 تا 6 سال بدون تخت
2,190,000
تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت
2,360,000
تومان
عنوان تور آنتالیا هتل مایا ورلد ایمپریال کمر خدمات هتل FB درجه هتل ★★★★★ شروع قیمت 3090000تومان موقعیت نزدیک ساحل آخرین تغییرات : 1398/09/16
تعداد تخت
کودک با تخت 6 تا 12 سال - کودک بدون تخت 2 تا 6 سال - اتاق 2 تخته - اتاق 1 تخته
خدمات تور
بلیط رفت و برگشت - لیدر فارسی زبان - گشت شهری - بیمه مسافرتی - اقامت با صبحانه-نهار-شام
مدت اقامت
شش شب - هفت روز

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
3,090,000
تومان
نرخ تور در اتاق 1 تخته
3,700,000
تومان
نرخ تخت اضافه
3,090,000
تومان
کودک 2 تا 6 سال بدون تخت
2,190,000
تومان
کودک 6 تا 12 سال با تخت
2,450,000
تومان
عنوان تور کوش آداسی هتل پانوراما هیل خدمات هتل HB درجه هتل ★★★★ شروع قیمت 8840000 تومان موقعیت مرکز شهر آخرین تغییرات : 1398/09/14
تعداد تخت
اتاق 2 تخته - اتاق 1 تخته - کودک با تخت 6 تا 12 سال - کودک بدون تخت 2 تا 6 سال
خدمات تور
لیدر فارسی زبان - ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی - گشت شهری - اقامت با صبحانه-نهار-شام - بلیط رفت و برگشت
مدت اقامت
هفت روز - شش شب

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
3,670,000
تومان
نرخ تور در اتاق 1 تخته
4,180,000
تومان
نرخ تخت اضافه
3,670,000
تومان
نرخ تور برای کودک 2 تا 6 سال بدون تخت
2,390,000
تومان
نرخ تور برای کودک 6 تا 12 سال با تخت
3,160,000
تومان
عنوان تور کوش آداسی هتل سورملی خدمات هتل HB درجه هتل ★★★ شروع قیمت 12370000 تومان موقعیت مرکز شهر آخرین تغییرات : 1398/09/14
تعداد تخت
اتاق 1 تخته - اتاق 2 تخته - کودک بدون تخت 2 تا 6 سال - کودک با تخت 6 تا 12 سال
خدمات تور
بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - گشت شهری - بیمه مسافرتی - اقامت با صبحانه
مدت اقامت
شش شب - هفت روز

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
3,790,000
تومان
نرخ تور در اتاق 1 تخته
4,475,000
تومان
نرخ تخت اضافه
3,790,000
تومان
نرخ تور برای کودک 2 تا 6 سال بدون تخت
2,390,000
تومان
نرخ تور برای کودک 6 تا 12 سال با تخت
3,220,000
تومان
عنوان تور کوش آداسی هتل فانتاسیا خدمات هتل FB درجه هتل ★★★★★ شروع قیمت 4750000تومان موقعیت مرکز شهر آخرین تغییرات : 1398/09/14
تعداد تخت
اتاق 1 تخته - اتاق 2 تخته - کودک بدون تخت 2 تا 6 سال - کودک با تخت 6 تا 12 سال
خدمات تور
بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - گشت شهری - بیمه مسافرتی - اقامت با صبحانه - اقامت با صبحانه-نهار-شام
مدت اقامت
شش شب

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
4,750,000
تومان
نرخ تور در اتاق 1 تخته
6,010,000
تومان
نرخ تخت اضافه
4,750,000
تومان
نرخ تور برای کودک 2 تا 6 سال بدون تخت
2,390,000
تومان
نرخ تور برای کودک 6 تا 12 سال با تخت
4,750,000
تومان
عنوان تور کوش آداسی هتل رامادا ریزورت خدمات هتل HB - BB درجه هتل ★★★★ شروع قیمت 10780000 تومان موقعیت نزدیک ساحل آخرین تغییرات : 1398/09/14
تعداد تخت
کودک با تخت 6 تا 12 سال - کودک بدون تخت 2 تا 6 سال - اتاق 2 تخته - اتاق 1 تخته
خدمات تور
بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - گشت شهری - بیمه مسافرتی - اقامت با صبحانه
مدت اقامت
شش شب - هفت روز

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
4,090,000
تومان
نرخ تور در اتاق 1 تخته
4,890,000
تومان
نرخ تخت اضافه
4,090,000
تومان
نرخ تور برای کودک 2 تا 6 سال بدون تخت
23,900,000
تومان
نرخ تور برای کودک 6 تا 12 سال با تخت
33,400,000
تومان
عنوان تور کوش آداسی هتل ملیک خدمات هتل HB درجه هتل ★★★★★ شروع قیمت 7600000 تومان موقعیت نزدیک ساحل آخرین تغییرات : 1398/09/14
تعداد تخت
اتاق 1 تخته - اتاق 2 تخته - کودک بدون تخت 2 تا 6 سال - کودک با تخت 6 تا 12 سال
خدمات تور
بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - گشت شهری - بیمه مسافرتی - اقامت با صبحانه
مدت اقامت
شش شب - هفت روز

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
3,550,000
تومان
نرخ تور در اتاق 1 تخته
4,000,000
تومان
نرخ تخت اضافه
3,550,000
تومان
نرخ تور برای کودک 2 تا 6 سال بدون تخت
2,390,000
تومان
نرخ تور برای کودک 6 تا 12 سال با تخت
3,100,000
تومان
عنوان تور بدروم هتل دیاموند خدمات هتل FB درجه هتل ★★★★ شروع قیمت 5190000تومان موقعیت آخرین تغییرات : 1398/09/16
تعداد تخت
اتاق 2 تخته - اتاق 1 تخته - اتاق 3 تخته - کودک بدون تخت 2 تا 6 سال - کودک با تخت 6 تا 12 سال
خدمات تور
بیمه مسافرتی - گشت شهری - لیدر فارسی زبان - اقامت با صبحانه-نهار-شام - اقامت با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی - بلیط رفت و برگشت
مدت اقامت
هفت روز - شش شب - دو شب

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
5,140,000
تومان
نرخ تور در اتاق 1 تخته
5,580,000
تومان
نرخ تخت اضافه
5,140,000
تومان
نرخ تور برای کودک 2 تا 6 سال بدون تخت
2,990,000
تومان
نرخ تور برای کودک 6 تا 12 سال با تخت
3,730,000
تومان
عنوان تور بدروم هتل گرین بیچ ریزورت خدمات هتل FB درجه هتل ★★★ شروع قیمت 3840000تومان موقعیت مرکز شهر آخرین تغییرات : 1398/09/16
تعداد تخت
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال - اتاق 2 تخته - کودک با تخت 6 تا 12 سال - اتاق 1 تخته
خدمات تور
اقامت با صبحانه - بیمه مسافرتی - گشت شهری - لیدر فارسی زبان - ترانسفر فرودگاهی - بلیط رفت و برگشت
مدت اقامت
هفت روز - شش شب

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
3,840,000
تومان
نرخ تور در اتاق 1 تخته
4,635,000
تومان
نرخ تخت اضافه
3,840,000
تومان
نرخ تور برای کودک 2 تا 6 سال بدون تخت
2,990,000
تومان
نرخ تور برای کودک 6 تا 12 سال با تخت
3,080,000
تومان
عنوان تور بدروم هتل بدروم پارک ریزورت خدمات هتل FB درجه هتل ★★★★★ شروع قیمت 5375000تومان موقعیت نزدیک ساحل آخرین تغییرات : 1398/09/16
تعداد تخت
اتاق 1 تخته - کودک با تخت 6 تا 12 سال - کودک بدون تخت 2 تا 6 سال - اتاق 2 تخته
خدمات تور
اقامت با صبحانه-نهار-شام - بیمه مسافرتی - گشت شهری - لیدر فارسی زبان - ترانسفر فرودگاهی - بلیط رفت و برگشت
مدت اقامت
هفت روز - شش شب

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
5,375,000
تومان
نرخ تور در اتاق 1 تخته
6,600,000
تومان
نرخ تخت اضافه
5,375,000
تومان
نرخ تور برای کودک 2 تا 6 سال بدون تخت
2,590,000
تومان
نرخ تور برای کودک 6 تا 12 سال با تخت
4,210,000
تومان
عنوان تور بدروم هتل روسو ورد خدمات هتل FB - BB درجه هتل ★★★★★ شروع قیمت 4800000تومان موقعیت نزدیک ساحل آخرین تغییرات : 1398/09/16
تعداد تخت
اتاق 2 تخته - کودک با تخت 6 تا 12 سال - کودک بدون تخت 2 تا 6 سال - اتاق 1 تخته
خدمات تور
بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - اقامت با صبحانه-نهار-شام - بیمه مسافرتی - گشت شهری - لیدر فارسی زبان
مدت اقامت
شش شب - هفت روز

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
5,160,000
تومان
نرخ تور در اتاق 1 تخته
6,240,000
تومان
نرخ تخت اضافه
5,160,000
تومان
نرخ تور برای کودک 2 تا 6 سال بدون تخت
2,590,000
تومان
نرخ تور برای کودک 6 تا 12 سال با تخت
3,925,000
تومان
عنوان تور بدروم هتل سامارا خدمات هتل FB درجه هتل ★★★★ شروع قیمت 5300000تومان موقعیت آخرین تغییرات : 1398/09/16
تعداد تخت
اتاق 1 تخته - کودک با تخت 6 تا 12 سال - کودک بدون تخت 2 تا 6 سال - اتاق 3 تخته - اتاق 2 تخته
خدمات تور
اقامت با صبحانه - بیمه مسافرتی - گشت شهری - لیدر فارسی زبان - ترانسفر فرودگاهی - اقامت با صبحانه-نهار-شام - بلیط رفت و برگشت
مدت اقامت
هفت روز - شش شب

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
5,300,000
تومان
نرخ تور در اتاق 1 تخته
6,455,000
تومان
نرخ تخت اضافه
5,300,000
تومان
نرخ تور برای کودک 2 تا 6 سال بدون تخت
2,590,000
تومان
نرخ تور برای کودک 6 تا 12 سال با تخت
4,140,000
تومان

تور ترکیه آذر 98

تور ترکیه آذر

آب و هوای ترکیه در آذرماه

تور ترکیه آذر یکی از بهترین انتخاب هایی است که می توانید برای سفر کردن در نظر بگیرید. در آذرماه، آب و هوای ترکیه خنک می باشد ولی بهتر است، همراه خود لباس های گرم هم بیاورید.

جاذبه های گردشگری ترکیه در آذرماه

پیاده‌روی در میان برگ‌های پاییزی پارک امیرگان

تور ترکیه آذر

پارک امیرگان، یکی از بزرگ ترین پارک های شهر ترکیه می باشد. قدم زدن در این پارک در فصل پاییز، یکی از جاذبه های گردشگری در تور تركيه آذر ۹۸ به شمار می رود. در این پارک، زمین های بازی را تعبیه کردند که شما می توانید، همراه دوستان یا خانواده اوقات خوبی را آنجا سپری کنید.

گشت‌وگذار پاییزی در جنگل فاتح

تور ترکیه آذر

رفتن به این پارک زیبا در فصل پاییز، بسیار دلنشین است. می توانید در این پارک زیبا دوچرخه سواری کرده و از مناظر اطراف لذت ببرید. هم چنین خوردن یک عصرانه در کنار دوستان یا خانواده بسیار می چسبد.

گشت‌وگذار پاییزی در جنگل بلگراد استانبول

تور ترکیه آذر

در تور ترکیه، حتما به جنگل بلگراد سر بزنید. طبیعت بکر و درختانی با برگ های زرد و طلایی، منظره رویایی را پدید آورده، که بسیار آرامش بخش می باشد. هم چنین رفتن به گردشگاه های سر سبز در فصل پاییز، بسیار لذت بخش است.

سایر مکان های گردشگری ترکیه

•    برج گالاتا در استانبول
•    موزه ایاصوفیه
•    مسجد سلطان احمد
•    مسجد سلیمانیه
•    قصر توپکاپی
•    تنگه بسفر
•    جزایر پرنس
•    پارک گلخانه
•    خیابان استقلال
•    حمام خرم سلطان
•    کاخ دلمه باغچه استانبول

حراج پاییزی ترکیه

تور ترکیه آذر

یکی از جاذبه های گردشگری، رفتن به فروشگاه های مختلف و خرید کردن است. در واقع  یکی از مزیت های  انتخاب تور ترکیه آذر 98، حراج های پاییزی می باشد. در واقع شما در فصل پاییز، شاهد حراج لباس های فصل گذشته می باشید و می توانید با قیمت های پایین آنها را خریداری کنید. پیشنهاد می کنیم،  قبل از رفتن به بازار، حتما به اندازه کافی پول همراه خود ببرید تا حراجی های فوق العاده ترکیه را از دست ندهید.  

ارزان‌ترین هتل‌ها برای مسافرت به ترکیه در پاییز

در فصل پاییز، نسبت به سایر فصل ها، مسافران کمتری به ترکیه سفر می کنند؛ به همین دلیل قیمت هتل ها در آذر ماه بسیار ارزان است. با انتخاب تور ترکیه آذر ماه 98 می توانید مقدار زیادی در هزینه های خود صرفه جویی کنید.

فستیوال ترکیه در آذر ماه

تور ترکیه آذر

فستیوال ها شامل موزیک های زنده، رقص، شور و نشاط است که می توانید اوقات خوبی را آنجا سپری کنید. گاهی هم شامل غذا یا بازی های هیجان انگیز و مسابقات مختلفی می باشد. انتخاب تور ترکیه این فرصت را به شما می دهد تا در یکی از این فستیوال ها شرکت کنید.

فستیوال مولانا و درویش‌های چرخان

یکی از فستیوال هایی که باید در فصل پاییز حتما در آن شرکت کنید، فستیوال مولانا و درویش‌های چرخان می باشد. مولانا یکی از شاعر های معروف ایرانی است که هر سال در این فستیوال، سالگرد او را جشن می گیرند. این فستیوال در قونیه برگزار می شود که هشت ساعت با ترکیه فاصله دارد. در این فستیوال شاهد موسیقی و رقص سماع مولانا هستید. پیشنهاد می کنیم در تور لحظه آخری ترکیه این فستیوال را از دست ندهید.

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

مطالب مشابه

تور مالزی

تور تایلند

تور استانبول

تور آنتالیا

تور اروپا

تور هند

امتیاز کلی این مطلب (0)

0 از 5 ستاره
افزودن نظر