تور ترکیه ویژه 22 بهمن زمستان 94


 

 

 

مشخصات  پكيج تور استانبول 2 شب و 3 روز ویژه بهمن زمستان 94

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال 

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال 

           
توپکاپی

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

گرند لیزا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

---  --- 
کریستال استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

لیون استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

دورا استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

 --- 

---  

گلدن ایج 1 استانبول درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

گلدن پارک استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

سرملی استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

گرند سواهیر استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

بیز سواهیر استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

توضیحات

 

بلیط رفت و برگشت - اقامت 2 شب و 3 روز اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی

 

توضیحات

مكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به ترکیه پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.

تلفن هاي رزرو تور : 42632   و 88530609 

     

 

تور ترکیه ویژه بهمن زمستان 94


 

 

 

مشخصات  پكيج تور استانبول 2 شب و 3 روز ویژه بهمن زمستان 94

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال 

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال 

           
توپکاپی

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

گرند لیزا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

---  --- 
کریستال استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

لیون استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

دورا استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

 --- 

---  

گلدن ایج 1 استانبول درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

گلدن پارک استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

سرملی استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

گرند سواهیر استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

بیز سواهیر استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

توضیحات

 

بلیط رفت و برگشت - اقامت 2 شب و 3 روز اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی

 

توضیحات

مكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به ترکیه پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.

تلفن هاي رزرو تور : 42632   و 88530609 

     

 

تور ترکیه ویژه نوروز 95


 

 

 

مشخصات  پكيج تور استانبول 2 شب و 3 روز ویژه نوروز 95

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال 

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال 

           
توپکاپی

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

--- 

--- 

--- 

--- 

گرند لیزا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

--- 

--- 

---  --- 
دورا استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

--- 

--- 

--- 

--- 

لیون استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

--- 

--- 

--- 

--- 

کریستال استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

--- 

--- 

 --- 

---  

گلدن پارک استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

--- 

--- 

--- 

--- 

سرملی استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

--- 

--- 

--- 

---  

گلدن ایج 1 استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

--- 

--- 

--- 

---  

گرند سواهیر استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

--- 

--- 

--- 

---  

بیز سواهیر استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

--- 

--- 

--- 

---  

توضیحات

 

بلیط رفت و برگشت - اقامت 2 شب و 3 روز اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی

 

توضیحات

مكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به ترکیه پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.

تلفن هاي رزرو تور : 42632   و 88530609 

     

 

تور ترکیه ویژه دی زمستان 94


 

 

 

مشخصات  پكيج تور استانبول 2 شب و 3 روز دی زمستان 94

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال 

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال 

           
توپکاپی

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

گرند لیزا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

---  --- 
کریستال استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

لیون استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

دورا استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

 --- 

---  

گلدن ایج 1 استانبول درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

گلدن پارک استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

سرملی استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

گرند سواهیر استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

بیز سواهیر استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

---  

توضیحات

 

بلیط رفت و برگشت - اقامت 2 شب و 3 روز اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی

 

توضیحات

مكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به ترکیه پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.

تلفن هاي رزرو تور : 42632   و 88530609 

     

 

تور ترکیه ویژه آذر 94


 

 

 

مشخصات  پكيج تور استانبول 2 شب و 3 روز آذر 94

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال 

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال 

           
توپکاپی

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

586000

682000

--- 

--- 

گرند لیزا

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

594000

666000

---  --- 
کریستال استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

674000

958000

--- 

--- 

لیون استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

678000

838000

--- 

--- 

دورا استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

678000

838000

 --- 

---  

گلدن ایج 1 استانبول درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

722000

898000

--- 

---  

گلدن پارک استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

738000

938000

--- 

--- 

سرملی استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

838000

921000

--- 

---  

گرند سواهیر استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

874000

923000

--- 

---  

بیز سواهیر استانبول

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

874000

927000

--- 

---  

توضیحات

 

بلیط رفت و برگشت - اقامت 2 شب و 3 روز اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی

 

توضیحات

مكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه به ترکیه پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین ميسر است.

تلفن هاي رزرو تور : 42632   و 88530609 

     

 

زیر مجموعه ها

سایر تورهای ترکیه,بهترین تورهای ترکیه

تورهای خوب ترکیه,تور مناسب ترکیه

تور لحظه آخری ترکیه

تور ترکیه آبان,تور ترکیه پاییز,تور لحظه آخری ترکیه آبان

تور ترکیه ویژه آبان,تور ترکیه ویژه پاییز,تور لحظه آخری ترکیه پاییز

تور ترکیه ویژه تعطیلات آبان,تور ترکیه ویژه تعطیلات پاییز,تور تركيه پاييز

تور ترکیه ویژه عید غدیر,قیمت تور ترکیه عید غدیر خم,

رزرو تور ترکیه عید غدیر,تور ترکیه در تعطیلات عید غدیر,

بهترین تورهای ترکیه در عید غدیر,آفر تور ترکیه ويژه عيد غدير

تور ترکیه آذر,تور ترکیه,تور ترکیه پاییز,تور ترکیه تعطیلات پاییز

قیمت تور ترکیه پاییز,نرخ ویژه تورهای ترکیه آذر

تور ترکیه آذر,تور ترکیه,تور ترکیه پاییز,تور ترکیه تعطیلات پاییز

تور ترکیه زمستان,تور ترکیه دی بهمن اسفند,نرخ تور ترکیه زمستان

آفر تور ترکیهدی بهمن اسفند,رزرو تور ترکیه زمستان

تور ترکیه ویژه تعطیلات زمستان,تور ترکیه دی بهمن اسفند

تور ترکیه بهار,تور ترکیه فروردین,تور ترکیه اردیبهشت,تورهای خوب ترکیه بهار

تور ترکیه نوروز,تور ترکیه عید نوروز,تور ترکیه تعطیلات عید,نرخ تور ترکیه بهار

قیمت تور ترکیه بهار,رزرو تور ترکیه بهار,بهترین تورهای ترکیه بهار,تورهای ارزان ترکیه بهار,تور ترکیه خرداد

تور ترکیه تابستان,تور ترکیه تیر مرداد شهریور,نرخ مناسب تور ترکیه

برترین تورهای ترکیه تابستان,رزرو تور ترکیه تابستان,تور ترکیه تعطیلات تابستان

تورهای لحظه آخری ترکیه تابستان,تورهای ارزان ترکیه تابستان,تور ترکیه ویژه تابستان,قیمت تور ترکیه تابستان

تور ترکیه شهریور,قیمت تور ترکیه شهریور,برترین تورهای ترکیه شهریور

تورهای خوب ترکیه شهریور,تورهای ارزان ترکیه شهریور,رزرو تور ترکیه شهریور

قیمت مناسب تور ترکیه شهریور,نرخ ویژه تور ترکیه شهریور,بهترین قیمت تور ترکیه شهریور

تور ترکیه پاییز,تور ترکیه مهر,نرخ تور تركيه پاييز,نرخ ویژه تور ترکیه پاییز,نرخ ارزان تور ترکیه پاییز

قیمت تور ترکیه مهر ماه,آفر تور ترکیه آبان ماه,رزرو تور ترکیه آذر ماه,تور ترکیه آبان,تور ترکیه آذر,ارزان ترین قیمت تور ترکیه پاییز

بهترین تورهای ترکیه فصل پاییز,قیمت ارزان تور ترکیه پاییز,تورهای خوب ترکیه پاییز,تورهای لحظه آخری ترکیه پاییز

تور ترکیه تعطیلات عید فطر,بهترین تورهای تركيه عيد فطر,برترین تورهای ترکیه عید فطر

قیمت مناسب تور ترکیه عید فطر,ارزان ترین تورهای ترکیه عید فطر,رزرو تور ترکیه عید فطر

قیمت تور ترکیه تعطیلات عید فطر,آفر تور ترکیه عید فطر,نرخ ویژه تور ترکیه عید فطر,تورهای خوب ترکیه عید فطر

تور ترکیه مهر,تور تركيه پاییز,تور ترکیه مهر ماه,تورهای لحظه آخری ترکیه مهر

نرخ ارزان تور ترکیه مهر,بهترین قیمت تور ترکیه مهر,نرخ مناسب تور ترکیه مهر

نرخ ویژه تور ترکیه مهر,تورهای خوب ترکیه مهر,بهترین تورهای ترکیه مهر,ارزان ترین قیمت تور ترکیه مهر