تور چین ویژه 22 بهمن زمستان 94


 

 

 

پكيج تور چین (پكن) ویژه 22 بهمن 94

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال 

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال 

هتل شانگری لا بیجینگ

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

خدمات تور

 

 

بلیط رفت و برگشت - اقامت همراه با صبحانه- ترانسفر فرودگاهی-راهنمای فارسی زبان- یک گشت خرید - بیمه مسافراتی

 

توضیحات

مسئولیت کنترل پاسپورت بابت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.

تلفن هاي رزرو تور : 42632   و 88530609 

 

 


 


پكيج تور چین (پكن - شانگهای) ویژه 22 بهمن 94

 

نام هتل

درجه هتل

موقعیت هتل 

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال 

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال 

             

هتل شانگری لا بیجینگ

شرایتون

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

پکن

شانگهای

---

---

--- 

--- 

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت - اقامت همراه با صبحانه- ترانسفر فرودگاهی-راهنمای فارسی زبان- یک گشت خرید - بیمه مسافراتی

توضیحات

مسئولیت کنترل پاسپورت بابت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.

تلفن هاي رزرو تور : 42632   و 88530609 

 

 

 

کلیک ها: 2052

تور چین ویژه بهمن زمستان 94


 

 

 

پكيج تور چین (پكن) ویژه بهمن 94

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال 

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال 

هتل شانگری لا بیجینگ

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

خدمات تور

 

 

بلیط رفت و برگشت - اقامت همراه با صبحانه- ترانسفر فرودگاهی-راهنمای فارسی زبان- یک گشت خرید - بیمه مسافراتی

 

توضیحات

مسئولیت کنترل پاسپورت بابت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.

تلفن هاي رزرو تور : 42632   و 88530609 

 

 


 


پكيج تور چین (پكن - شانگهای) ویژه بهمن 94

 

نام هتل

درجه هتل

موقعیت هتل 

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال 

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال 

             

هتل شانگری لا بیجینگ

شرایتون

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

پکن

شانگهای

---

---

--- 

--- 

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت - اقامت همراه با صبحانه- ترانسفر فرودگاهی-راهنمای فارسی زبان- یک گشت خرید - بیمه مسافراتی

توضیحات

مسئولیت کنترل پاسپورت بابت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.

تلفن هاي رزرو تور : 42632   و 88530609 

 

 

 

کلیک ها: 2125

تور چین ویژه نوروز 95


 

 

 

پكيج تور چین (پكن) ویژه نوروز 95

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال 

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال 

هتل شانگری لا بیجینگ

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

---

---

--- 

--- 

خدمات تور

 

 

بلیط رفت و برگشت - اقامت همراه با صبحانه- ترانسفر فرودگاهی-راهنمای فارسی زبان- یک گشت خرید - بیمه مسافراتی

 

توضیحات

مسئولیت کنترل پاسپورت بابت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.

تلفن هاي رزرو تور : 42632   و 88530609 

 

 


 


پكيج تور چین (پكن - شانگهای) ویژه نوروز 95

 

نام هتل

درجه هتل

موقعیت هتل 

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال 

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال 

             

هتل شانگری لا بیجینگ

شرایتون

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

پکن

شانگهای

---

---

--- 

--- 

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت - اقامت همراه با صبحانه- ترانسفر فرودگاهی-راهنمای فارسی زبان- یک گشت خرید - بیمه مسافراتی

توضیحات

مسئولیت کنترل پاسپورت بابت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.

تلفن هاي رزرو تور : 42632   و 88530609 

 

 

 

کلیک ها: 2344

تور چین ویژه تعطیلات دی زمستان 94


 

 

 

پكيج تور چین (پكن) تعطیلات دی 94

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال 

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال 

هتل شانگری لا بیجینگ

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

3100000

4300000

--- 

--- 

خدمات تور

 

 

بلیط رفت و برگشت - اقامت همراه با صبحانه- ترانسفر فرودگاهی-راهنمای فارسی زبان- یک گشت خرید - بیمه مسافراتی

 

توضیحات

مسئولیت کنترل پاسپورت بابت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.

تلفن هاي رزرو تور : 42632   و 88530609 

 

 


 


پكيج تور چین (پكن - شانگهای) تعطیلات دی 94

 

نام هتل

درجه هتل

موقعیت هتل 

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال 

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال 

             

هتل شانگری لا بیجینگ

شرایتون

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

پکن

شانگهای

4300000

5600000

--- 

--- 

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت - اقامت همراه با صبحانه- ترانسفر فرودگاهی-راهنمای فارسی زبان- یک گشت خرید - بیمه مسافراتی

توضیحات

مسئولیت کنترل پاسپورت بابت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.

تلفن هاي رزرو تور : 42632   و 88530609 

 

 

 

کلیک ها: 2278

بهای تور چین ویژه دی زمستان 94


 

 

 

پكيج تور چین (پكن) دی 94

 

نام هتل

درجه هتل

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال 

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال 

هتل شانگری لا بیجینگ

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل

3100000

4300000

--- 

--- 

خدمات تور

 

 

بلیط رفت و برگشت - اقامت همراه با صبحانه- ترانسفر فرودگاهی-راهنمای فارسی زبان- یک گشت خرید - بیمه مسافراتی

 

توضیحات

مسئولیت کنترل پاسپورت بابت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.

تلفن هاي رزرو تور : 42632   و 88530609 

 

 


 


پكيج تور چین (پكن - شانگهای) دی 94

 

نام هتل

درجه هتل

موقعیت هتل 

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 2 تخته

قيمت تور هر نفر 

در اطاق 1 تخته

کودک با تخت

۶ تا ۱۲ سال 

کودک بدون تخت

۲ تا ۶ سال 

             

هتل شانگری لا بیجینگ

شرایتون

درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 

پکن

شانگهای

4300000

5600000

--- 

--- 

خدمات تور

بلیط رفت و برگشت - اقامت همراه با صبحانه- ترانسفر فرودگاهی-راهنمای فارسی زبان- یک گشت خرید - بیمه مسافراتی

توضیحات

مسئولیت کنترل پاسپورت بابت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس ثبت نام کننده می باشد.

تلفن هاي رزرو تور : 42632   و 88530609 

 

 

 

کلیک ها: 2449

زیر مجموعه ها

سایر تورهای چین, تور چین ویژه فروردین

تور چین ویژه تعطیلات عید

تور چین ویژه نوروز

تور چین آبان,تور چین پاییز,تور لحظه آخری چین آبان

تور چین ویژه آبان,تور چین ویژه پاییز,تور لحظه آخری چین پاییز

تور چین ویژه تعطیلات آبان,تور چین ویژه تعطیلات پاییز,تور چين پاييز

تور چین ویژه عید غدیر,قیمت تور چین عید غدیر خم

رزرو تور چین عید غدیر,تور چین در تعطیلات عید غدیر

بهترین تورهای چین در عید غدیر,آفر تور چین ويژه عيد غدير

تور چین آذر,تور چین,تور چین پاییز,تور چین تعطیلات پاییز

تور چین ویژه پاییز,تورهای لحظه آخری چین

نرخ ویژه تورهای چین آذر,رزرو تور چین پاییز,تور چین ویژه تعطیلات آذر

تور چین زمستان,تور چین دی بهمن اسفند

تور چین ویژه زمستان,رزرو تور چین زمستان

آفر تور چین ویژه تعطیلات زمستان,نرخ ویژه تور چین دی بهمن اسفند

تور چین بهار,تور چین,تورهای ارزان چین بهار,رزرو تور چین بهار

تور چین عید نوروز,تور چین تعطیلات عید,نرخ تور چین بهار,تور چین خرداد

قیمت تور چین بهار,آفر تور چین بهار,تورهای خوب چین بهار,تور چین اردیبهشت,تور چین فروردین

تور چین تابستان,قیمت تور چین تابستان,تورهای خوب چین تابستان

رزرو تور چین تابستان,بهترین تورهای چین تابستان,تور چین تعطیلات تابستان

تور چین تیر مرداد شهریور,تورهای ارزان چین تابستان,برترین تورهای چین تابستان

تور چین شهریور,قیمت تور چین شهریور,برترین تورهای چین شهریور

آفر تور چین شهریور,نرخ تور چین شهریور,تورهای خوب چین شهریور

تورهای ارزان چین شهریور,نرخ ویژه تور چین شهریور,بهترین قیمت تور چین شهریور

تور چین پاییز,نرخ تور چين پاييز,تور چین مهر,تور چین آبان,تور چین آذر,بهترین تورهای چین فصل پاییز

نرخ ویژه تور چین پاییز,قیمت تور چین مهر ماه,آفر تور چین آبان ماه,رزرو تور چین آذر ماه

بهترین قیمت تور چین پاييز,نرخ مناسب تور چین پاییز,نرخ ارزان تور چین پاییز,تورهای خوب چین پاییز,تورهای لحظه آخری چین پاییز

تور چین تعطیلات عید فطر,بهترین تورهای چين عيد فطر

نرخ ارزان تور چین عید فطر,تورهای خوب چین عید فطر

آفر تور چین عید فطر,برترین تورهای چین عید فطر,قیمت مناسب تور چین عید فطر

تور چین مهر,تور چین پاییز,تور چین مهر ماه,ارزان ترین قیمت تور چین مهر

تورهای خوب چین فصل پاییز,قیمت ارزان تور چین مهر,تورهای لحظه آخری چین مهر

نرخ ویژه تور چین مهر,بهترین تورهای چین مهر,نرخ ارزان تور چین مهر