تور کیش اسفند 98 - 5.0 out of 5 based on 1 vote

تور کیش

  عکس عنوان خدمات هتل درجه هتل شروع قیمت موقعیت سایر مشخصات
عنوان تور کیش هتل داریوش خدمات هتل BB درجه هتل ★★★★★ شروع قیمت 1420000 تومان موقعیت میدان داریوش آخرین تغییرات : 1398/12/05
تعداد تخت
اتاق 2 تخته - اتاق 1 تخته - اتاق 3 تخته - کودک بدون تخت 2 تا 6 سال - کودک با تخت 6 تا 12 سال
خدمات تور
اقامت با صبحانه - بیمه مسافرتی - گشت شهری - ترانسفر فرودگاهی - بلیط رفت و برگشت
مدت اقامت
دو شب - سه روز

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
1.420.000
تومان
-
+
نرخ تور در اتاق 1 تخته
2.250.000
تومان
-
+
نرخ تخت اضافه
350.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 0 تا 2 سال
180.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 2 تا 5 سال
630.000
تومان
-
+
عنوان تور کیش هتل شایان خدمات هتل BB درجه هتل ★★★★★ شروع قیمت 1020000 تومان موقعیت میدان ساحل آخرین تغییرات : 1398/12/05
تعداد تخت
اتاق 1 تخته - اتاق 2 تخته - اتاق 3 تخته - کودک بدون تخت 2 تا 6 سال - کودک با تخت 6 تا 12 سال
خدمات تور
بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - گشت شهری - بیمه مسافرتی - اقامت با صبحانه
مدت اقامت
دو شب - سه روز

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
1.020.000
تومان
-
+
نرخ تور در اتاق 1 تخته
1.375.000
تومان
-
+
نرخ تخت اضافه
330.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 0 تا 2 سال
180.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 2 تا 5 سال
630.000
تومان
-
+
عنوان تور کیش هتل شایگان خدمات هتل BB درجه هتل ★★★★★ شروع قیمت 935000 تومان موقعیت میدان پردیس آخرین تغییرات : 1398/12/05
تعداد تخت
اتاق 1 تخته - اتاق 2 تخته - اتاق 3 تخته - کودک بدون تخت 2 تا 6 سال - کودک با تخت 6 تا 12 سال
خدمات تور
بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - گشت شهری - بیمه مسافرتی - اقامت با صبحانه
مدت اقامت
دو شب - سه روز

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
935.000
تومان
-
+
نرخ تور در اتاق 1 تخته
1.320.000
تومان
-
+
نرخ تخت اضافه
100.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 0 تا 2 سال
180.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 2 تا 5 سال
630.000
تومان
-
+
عنوان تور کیش هتل سورینت مریم خدمات هتل BB درجه هتل ★★★★ شروع قیمت 1100000 تومان موقعیت میدان امیر کبیر (مرکز جزیره) آخرین تغییرات : 1398/12/03
تعداد تخت
اتاق 2 تخته - اتاق 1 تخته - اتاق 3 تخته - کودک بدون تخت 2 تا 6 سال - کودک با تخت 6 تا 12 سال
خدمات تور
ترانسفر فرودگاهی - بلیط رفت و برگشت - گشت شهری - بیمه مسافرتی - اقامت با صبحانه
مدت اقامت
دو شب - سه روز

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
935.000
تومان
-
+
نرخ تور در اتاق 1 تخته
1.340.000
تومان
-
+
نرخ تخت اضافه
290.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 0 تا 2 سال
180.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 2 تا 5 سال
630.000
تومان
-
+
عنوان تور کیش هتل هلیا خدمات هتل BB درجه هتل ★★★★ شروع قیمت 855000 تومان موقعیت بلوار ساحل آخرین تغییرات : 1398/12/05
تعداد تخت
اتاق 1 تخته - اتاق 2 تخته - اتاق 3 تخته - کودک بدون تخت 2 تا 6 سال - کودک با تخت 6 تا 12 سال
خدمات تور
بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - بیمه مسافرتی - اقامت با صبحانه
مدت اقامت
دو شب - سه روز

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
855.000
تومان
-
+
نرخ تور در اتاق 1 تخته
1.140.000
تومان
-
+
نرخ تخت اضافه
120.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 0 تا 2 سال
180.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 2 تا 5 سال
630.000
تومان
-
+
عنوان تور کیش هتل فلامینگو خدمات هتل BB درجه هتل ★★★★ شروع قیمت 825000 تومان موقعیت بلوار دریا آخرین تغییرات : 1398/12/05
تعداد تخت
اتاق 1 تخته - اتاق 2 تخته - اتاق 3 تخته - کودک بدون تخت 2 تا 6 سال - کودک با تخت 6 تا 12 سال
خدمات تور
بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - گشت شهری - بیمه مسافرتی - اقامت با صبحانه
مدت اقامت
دو شب - سه روز

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
825.000
تومان
-
+
نرخ تور در اتاق 1 تخته
1.315.000
تومان
-
+
نرخ تخت اضافه
150.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 0 تا 2 سال
180.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 2 تا 5 سال
630.000
تومان
-
+
عنوان تور کیش هتل شایلی خدمات هتل BB درجه هتل ★★★ شروع قیمت 810000 تومان موقعیت بلوار دریا آخرین تغییرات : 1398/12/05
تعداد تخت
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال - اتاق 2 تخته - اتاق 1 تخته - اتاق 3 تخته - کودک با تخت 6 تا 12 سال
خدمات تور
گشت شهری - اقامت با صبحانه - بیمه مسافرتی - ترانسفر فرودگاهی - بلیط رفت و برگشت
مدت اقامت
دو شب - سه روز

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
810.000
تومان
-
+
نرخ تور در اتاق 1 تخته
1.100.000
تومان
-
+
نرخ تخت اضافه
150.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 0 تا 2 سال
180.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 2 تا 5 سال
630.000
تومان
-
+
عنوان تور کیش هتل پارسیان خدمات هتل BB درجه هتل ★★★ شروع قیمت 755000 تومان موقعیت میدان ساحل آخرین تغییرات : 1398/12/05
تعداد تخت
اتاق 1 تخته - اتاق 2 تخته - اتاق 3 تخته - کودک بدون تخت 2 تا 6 سال - کودک با تخت 6 تا 12 سال
خدمات تور
بیمه مسافرتی - گشت شهری - ترانسفر فرودگاهی - بلیط رفت و برگشت - اقامت با صبحانه
مدت اقامت
سه روز - دو شب

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
935.000
تومان
-
+
نرخ تور در اتاق 1 تخته
1.320.000
تومان
-
+
نرخ تخت اضافه
100.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 0 تا 2 سال
180.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 2 تا 5 سال
630.000
تومان
-
+
عنوان تور کیش هتل گراند خدمات هتل BB درجه هتل ★★★ شروع قیمت 750000 تومان موقعیت بلوار دریا آخرین تغییرات : 1398/12/05
تعداد تخت
اتاق 3 تخته - اتاق 2 تخته - اتاق 1 تخته - کودک بدون تخت 2 تا 6 سال - کودک با تخت 6 تا 12 سال
خدمات تور
اقامت با صبحانه - بیمه مسافرتی - گشت شهری - ترانسفر فرودگاهی - بلیط رفت و برگشت
مدت اقامت
سه روز - دو شب

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
750.000
تومان
-
+
نرخ تور در اتاق 1 تخته
940.000
تومان
-
+
نرخ تخت اضافه
85.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 0 تا 2 سال
180.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 2 تا 5 سال
630.000
تومان
-
+

تور کیش اسفند 98

جزیره کیش با داشتن اقلیمی گرمسیر در کنار آبهای خلیج فارس، زمستانهایش حسابی دیدنی است و به همین خاطر زمستان را بهترین فصل برای رفتن به این جزیره می دانند. اسفندماه نیز به این دلیل که ماه آخر زمستان است تور کیش اسفند آخرین فرصت شماست تا در آب و هوای فوق العاده کیش به این جزیره مسافرت کرده و این شانس را از دست ندهید. در این ماه بدلیل اینکه اکثر تورها خودشان را آماده برگزاری تورهای نوروزی می کنند و تمرکزشان روی آنهاست، به مسافران خود تخفیفات ویژه ای میدهند تا اسفند ماه را نیز پر از مسافر کنند. البته ناگفته نماند که حجم تقاضا برای مسافرت به کیش در ماه پایانی سال کم هم نیست و بدلیل آب و هوای ویژه کیش در زمستان، بسیاری از مردم دوست دارند که از رفتن به این جزیره لذت ببرند.

تور کیش اسفند

در مورد جزیره کیش

کیش جزیره ای است که بخشی از استان هرمزگان محسوب میشود و همچنین در کنار کشورهای عربی حوزه خلیج فارس قرار دارد. در کل جزیره کیش یک جزیره بین المللی محسوب میشود و از اکثر کشورهای جهان برای سیاحت در کیش به این جزیره می آیند. مطمئنا با رفتن به آنجا از بسیاری از ملیت ها و نژادها خواهید دید و همین مورد نیز بر جذابیت های جزیره اضافه می کند. تور كيش اسفند پیشنهاد می کند که لباس های مخصوص شنا و آب تنی را به همراه خود داشته باشید. زمستان آب و هوای معتدلی را برای کیش به ارمغان می آورد و همین باعث شده تا اکثر کسانی که در زمستان به کیش می روند دوست داشته باشند که آب تنی را به هر کار دیگری ترجیح بدهند. شن های ساحلی کیش باب آفتاب گرفتن و استراحت هستند و بخشی از ساحل کیش را نیز ساحل نقره ای می نامند. به این خاطر که شن های آن زیر تابش مستقیم آفتاب به رنگ نقره در می آیند و فوق العاده زیبا می گردند. این ویژگی کیش را از تمام جزایر دیگر متمایز کرده است و زیبایی بصری حیرت انگیزی را به جزیره داده است.

تور کیش اسفند

فرهنگ مردم کیش

احتمالا مجموعه فیلمی را که چند سال پیش، تعدادی از کارگردانان معروف ایرانی ساخته اند تماشا کرده اید. اگر هم نه، حتما توصیه می کنیم که این فیلم ها را ببینید تا از فرهنگ غنی مردمان این جزیره آگاه شوید. اکثر کسانی که کیش را برای مسافرت انتخاب می کنند، بیشتر به خاطر زیبایی های ساحلی و شهری به آنجا جذب می شوند و خیلی از مسافران نمی دانند که این موارد تنها جذابیت های جزیره نیستند و پا به جزیره ای می گذارند که تاریخ خیلی جالبی دارد. حتما به کشتی یونانی کیش سر بزنید. این کشتی در کنار زیبایی خاصی که دارد و مخصوص گرفتن عکس یادگاری است، سرگذست جالبی هم دارد که بهتر است از آن اطلاع پیدا کنید. به همین خاطر است که بهترین راه استفاده از تور کیش است تا از تور لیدر های خوب و مجرب بهره ببرید و برایتان از تاریخ و فرهنگ کیش بگویند.

تور کیش اسفند

تاریخچه جزیره کیش

این جزیره در دوره های تاریخی مختلفی مورد دست اندازی دشمنان و غارت گران خارجی از جمله انگلیسی ها و پرتغالی ها قرار گرفته است و هنوز هم بسیاری از آثار به جای مانده از آن وقایع قابل رویت هستند. بنابراین شما با رفتن به کیش از بخشی از تاریخ کشورمان هم آگاه می شوید و این امر بسیار ضروری است. ضروری از این جانب که در حالی که میتوانید به جزایر خارجی رفته و صرفا به تفریح و خوش گذرانی مشغول شوید، میتوانید بسیاری از تفریحات ویژه و لذت بخش را در کیش انجام داده و به فرهنگ غنی ایرانی موجود در کیش هم افتخار کنید.

تور کیش اسفند

غذاهای کیش

تنوع غذایی کیش بسیار بالاست و با هر سلیقه و ذائقه ای که به آنجا بروید حتما رستورانی وجود دارد که باب طبع شما باشد. از غذاهای اروپایی خصوصا ایتالیایی، تا غذاهای آسیای شرقی مانند سوشی ها مختلف که خوردنشان لب دریا بسیار لذت بخش است، و سایر غذاها از چهار گوشه جهان میتواند سفر شما را حسابی ویژه و خاص کند. رستوران هایی هم که در کیش مشغول فعالیت هستند اکثرا از رستوران های درجه یک ایرانی محسوب می شوند و تمام تلاش خود را برای حفظ اعتبار و مشتریان شان در این جزیره انجام می دهند.

این جزیره در اسفند ماه خود آماده خانه تکانی برای نوروز می کند و همان طور که اطلاع دارید برای عید تدارکات بسیاری فراهم می آورد. بودن در جزیره کیش حین این خانه تکانی همان تجربه فوق العاده ای است که تور کیش اسفند 98 به شما می دهد و نباید از دستش بدهید. سعی کنید این سفر را با کسی انجام بدهید که قبلا به آنجا رفته و اگر کسی برای این سفر آمادگی ندارد، حتما از تور لیدرهای با سواد و مجرب بهره ببرید. وقت برای استفاده کردن از آب و هوای مناسب زمستانی کم است و شما باید در این سفر همه موارد مهم و مناسب جزیره را امتحان کنید وگرنه مجبور می شوید یک سال دیگر صبر کنید تا کیش را در زمستان ببینید.

تور کیش اسفند

خیابان گردی در کیش

خیابان گردی های کیش هم از تفریحات مشتاقان این جزیره است. خیابان های تمیز و شیک کیش شما را به قدم زدن فرا می خوانند. بخشی از جزیره سنگ فرش است و دقیقا مانند خیابان های رم و پاریس می توانند قدم زدن را برای شما لذت بخش کنند. دیدن درخت های نخل کنار این خیابان ها حس و حال ایرانی جزیره را زنده می کند و ماشین هایی که با پلاک های خارجی از کنارتان عبور می کنند، فضای بین المللی کیش را می سازند. بنابراین در جزیره کیش شما فضای کاملا متنوع و متفاوتی را تجربه میکنید و همین یکی از عواملی است که تور کیش اسفند ماه 98 شما را به مسافرت به اینجا دعوت می کند.

تور کیش اسفند

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

مطالب مشابه

تور مالزی

تور تایلند

تور استانبول

تور آنتالیا

تور اروپا

تور هند

امتیاز کلی این مطلب (0)

0 از 5 ستاره
افزودن نظر