تور کیش بهمن 98 - 5.0 out of 5 based on 2 votes

تور کیش

  عکس عنوان خدمات هتل درجه هتل شروع قیمت موقعیت سایر مشخصات
عنوان تور کیش هتل داریوش خدمات هتل BB درجه هتل ★★★★★ شروع قیمت 1420000 تومان موقعیت میدان داریوش آخرین تغییرات : 1398/12/05
تعداد تخت
اتاق 2 تخته - اتاق 1 تخته - اتاق 3 تخته - کودک بدون تخت 2 تا 6 سال - کودک با تخت 6 تا 12 سال
خدمات تور
اقامت با صبحانه - بیمه مسافرتی - گشت شهری - ترانسفر فرودگاهی - بلیط رفت و برگشت
مدت اقامت
دو شب - سه روز

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
1.420.000
تومان
-
+
نرخ تور در اتاق 1 تخته
2.250.000
تومان
-
+
نرخ تخت اضافه
350.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 0 تا 2 سال
180.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 2 تا 5 سال
630.000
تومان
-
+
عنوان تور کیش هتل شایان خدمات هتل BB درجه هتل ★★★★★ شروع قیمت 1020000 تومان موقعیت میدان ساحل آخرین تغییرات : 1398/12/05
تعداد تخت
اتاق 1 تخته - اتاق 2 تخته - اتاق 3 تخته - کودک بدون تخت 2 تا 6 سال - کودک با تخت 6 تا 12 سال
خدمات تور
بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - گشت شهری - بیمه مسافرتی - اقامت با صبحانه
مدت اقامت
دو شب - سه روز

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
1.020.000
تومان
-
+
نرخ تور در اتاق 1 تخته
1.375.000
تومان
-
+
نرخ تخت اضافه
330.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 0 تا 2 سال
180.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 2 تا 5 سال
630.000
تومان
-
+
عنوان تور کیش هتل شایگان خدمات هتل BB درجه هتل ★★★★★ شروع قیمت 935000 تومان موقعیت میدان پردیس آخرین تغییرات : 1398/12/05
تعداد تخت
اتاق 1 تخته - اتاق 2 تخته - اتاق 3 تخته - کودک بدون تخت 2 تا 6 سال - کودک با تخت 6 تا 12 سال
خدمات تور
بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - گشت شهری - بیمه مسافرتی - اقامت با صبحانه
مدت اقامت
دو شب - سه روز

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
935.000
تومان
-
+
نرخ تور در اتاق 1 تخته
1.320.000
تومان
-
+
نرخ تخت اضافه
100.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 0 تا 2 سال
180.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 2 تا 5 سال
630.000
تومان
-
+
عنوان تور کیش هتل سورینت مریم خدمات هتل BB درجه هتل ★★★★ شروع قیمت 1100000 تومان موقعیت میدان امیر کبیر (مرکز جزیره) آخرین تغییرات : 1398/12/03
تعداد تخت
اتاق 2 تخته - اتاق 1 تخته - اتاق 3 تخته - کودک بدون تخت 2 تا 6 سال - کودک با تخت 6 تا 12 سال
خدمات تور
ترانسفر فرودگاهی - بلیط رفت و برگشت - گشت شهری - بیمه مسافرتی - اقامت با صبحانه
مدت اقامت
دو شب - سه روز

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
935.000
تومان
-
+
نرخ تور در اتاق 1 تخته
1.340.000
تومان
-
+
نرخ تخت اضافه
290.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 0 تا 2 سال
180.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 2 تا 5 سال
630.000
تومان
-
+
عنوان تور کیش هتل هلیا خدمات هتل BB درجه هتل ★★★★ شروع قیمت 855000 تومان موقعیت بلوار ساحل آخرین تغییرات : 1398/12/05
تعداد تخت
اتاق 1 تخته - اتاق 2 تخته - اتاق 3 تخته - کودک بدون تخت 2 تا 6 سال - کودک با تخت 6 تا 12 سال
خدمات تور
بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - بیمه مسافرتی - اقامت با صبحانه
مدت اقامت
دو شب - سه روز

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
855.000
تومان
-
+
نرخ تور در اتاق 1 تخته
1.140.000
تومان
-
+
نرخ تخت اضافه
120.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 0 تا 2 سال
180.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 2 تا 5 سال
630.000
تومان
-
+
عنوان تور کیش هتل فلامینگو خدمات هتل BB درجه هتل ★★★★ شروع قیمت 825000 تومان موقعیت بلوار دریا آخرین تغییرات : 1398/12/05
تعداد تخت
اتاق 1 تخته - اتاق 2 تخته - اتاق 3 تخته - کودک بدون تخت 2 تا 6 سال - کودک با تخت 6 تا 12 سال
خدمات تور
بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - گشت شهری - بیمه مسافرتی - اقامت با صبحانه
مدت اقامت
دو شب - سه روز

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
825.000
تومان
-
+
نرخ تور در اتاق 1 تخته
1.315.000
تومان
-
+
نرخ تخت اضافه
150.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 0 تا 2 سال
180.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 2 تا 5 سال
630.000
تومان
-
+
عنوان تور کیش هتل شایلی خدمات هتل BB درجه هتل ★★★ شروع قیمت 810000 تومان موقعیت بلوار دریا آخرین تغییرات : 1398/12/05
تعداد تخت
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال - اتاق 2 تخته - اتاق 1 تخته - اتاق 3 تخته - کودک با تخت 6 تا 12 سال
خدمات تور
گشت شهری - اقامت با صبحانه - بیمه مسافرتی - ترانسفر فرودگاهی - بلیط رفت و برگشت
مدت اقامت
دو شب - سه روز

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
810.000
تومان
-
+
نرخ تور در اتاق 1 تخته
1.100.000
تومان
-
+
نرخ تخت اضافه
150.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 0 تا 2 سال
180.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 2 تا 5 سال
630.000
تومان
-
+
عنوان تور کیش هتل پارسیان خدمات هتل BB درجه هتل ★★★ شروع قیمت 755000 تومان موقعیت میدان ساحل آخرین تغییرات : 1398/12/05
تعداد تخت
اتاق 1 تخته - اتاق 2 تخته - اتاق 3 تخته - کودک بدون تخت 2 تا 6 سال - کودک با تخت 6 تا 12 سال
خدمات تور
بیمه مسافرتی - گشت شهری - ترانسفر فرودگاهی - بلیط رفت و برگشت - اقامت با صبحانه
مدت اقامت
سه روز - دو شب

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
935.000
تومان
-
+
نرخ تور در اتاق 1 تخته
1.320.000
تومان
-
+
نرخ تخت اضافه
100.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 0 تا 2 سال
180.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 2 تا 5 سال
630.000
تومان
-
+
عنوان تور کیش هتل گراند خدمات هتل BB درجه هتل ★★★ شروع قیمت 750000 تومان موقعیت بلوار دریا آخرین تغییرات : 1398/12/05
تعداد تخت
اتاق 3 تخته - اتاق 2 تخته - اتاق 1 تخته - کودک بدون تخت 2 تا 6 سال - کودک با تخت 6 تا 12 سال
خدمات تور
اقامت با صبحانه - بیمه مسافرتی - گشت شهری - ترانسفر فرودگاهی - بلیط رفت و برگشت
مدت اقامت
سه روز - دو شب

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
750.000
تومان
-
+
نرخ تور در اتاق 1 تخته
940.000
تومان
-
+
نرخ تخت اضافه
85.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 0 تا 2 سال
180.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 2 تا 5 سال
630.000
تومان
-
+

تور کیش بهمن 98

شمار زیادی از ایرانیان ترجیح می دهند که بسیاری از خریدهای عید نوروز خود را در شهرهای دیگر انجام دهند و به این صورت بتوانند اجناس متنوع تری را در فروشگاه های جدید پیدا کنند. شهرهای زیادی در کشور وجود دارد که مردم بتوانند به خرید از آنها اقدام کنند، از جمله شهرهای مرزی و حتی جنوبی کشور. بسیاری هم این کار را در کشورهای همسایه از جمله ترکیه انجام میدهند. اما کم نیستند کسانی که دوست دارند برای خرید کردن به جایی بروند که به جز این کار، تفریح و سیاحت هم انجام داده و در کل سفر خوبی را پشت سر بگذارند. بهترین انتخاب برای چنین اشخاصی، جزیره زیبای کیش است. اگر مطلب تور کیش بهمن را مطالعه نمایید، دلیل این انتخاب و مزایای آن را متوجه خواهید شد.

تور کیش بهمن

آب و هوای کیش در بهمن ماه

در جزیره کیش مهم ترین نکته ای که در بهمن ماه به چشم میخورد، آب و هوای معدل و مناسب این جزیره است. در کل بهترین فصل برای رفتن به کیش را فصل زمستان میدانند چرا که مثل بهار و تابستان گرم نیست. تور کیش توصیه می کند که تا جای ممکن تلاش کنید برای سفر خود از قبل برنامه ریزی جامعی داشته باشید. خواندن این مطلب هم در انتخاب این برنامه به شما کمک خواهد کرد. در قدم اول، لازم است که هتل ها و فروشگاه های خوب و معروف کیش را پیدا کرده و بر اساس خصوصیات آنجا  و هزینه هایی که لازم است برای شان انجام دهید، مواردی را در برنامه خود قرار دهید.

تور کیش بهمن

خرید کردن در کیش

در کیش برای خرید کردن با گستره وسیعی از انتخاب ها روبرو خواهید بود. در کنار چند فروشگاه و پاساژ بسیار بزرگی که در این جزیره وجود دارد، تعداد بسیار زیادی بازارچه هم وجود دارد که می توانید لباس های محلی استان هرمزگان و جزیره کیش را از آنجا تهیه کنید. لوازم خانگی هم میتواند خرید دیگری برای شما باشد. لوازم خانگی محصول تولیدات داخلی و خارجی در این جزیره به وفور در انواع و اقسام برندها و مارک ها وجود دارند. حتی شاید بتوانید از بعضی از آنها خرید اقساطی نیز انجام دهید. ممکن است بعضی از فروشگاه ها تخفیفات نوروزی خود را از همین روزها آغاز نمایند و بدین صورت شما خواهید توانست از خرید با تخفیف بهره مند شوید. تور کیش بهمن 98 توصیه می کند که از لوازم تولید داخلی خرید بیشتری انجام دهید، چرا که هم قیمت های مناسب تری دارند و هم اینکه، از تولید داخلی حمایت کرده اید. ضمنا تخفیفات نوروزی هم بیشتر به تولیدات داخلی اختصاص دارند و بهتر است که از این اجناس لوازم مورد نیاز خود را تهیه نمایید.

تور کیش بهمن

معرفی هتل های کیش

هتل های کیش هم بهترین هتل هایی هستند که شما میتوانید در کشور پیدا  کنید. این جمله اغراق نیست به این خاطر که ماهیت جزیره کیش، توریستی و گردشگری است و کیفیت خدمت رسانی این هتل ها به قدری بالاست که بتوانند در بازار رقابت جذب توریست دوام بیاورند. هتل هایی مانند: هتل داریوش، هتل آریا و هتل ترنج از جمله این هتل ها هستند که اگر هم قصد داشته باشید به هتل های ارزان تری بروید، موارد متعددی از هتل ها در کیش هستند که در کنار اینکه خدمات مناسبی به شما ارائه می دهند، قیمت پایین تری از مسافران خودشان می گیرند.

حتی اگر در کیش به مسافر خانه ها کوچک هم بروید، باز به مشکل خاصی برنخواهید خورد چرا که در این جزیره تمام مسافرخانه ها اتاق هایی تمیز و با وسایل رفاهی و امکانات لازم را در اختیار مشتریان خود قرار می دهند. اما در این صورت از برخی موارد محروم خواهید ماند. به عنوان مثال شما اگر بتوانید در هتل ترنج کیش اقامت کنید، این فرصت را خواهید داشت که به راحتی و در کم ترین زمان ممکن خود را به ساحل رسانده و از تفریحات موجود لذت ببرید. این هتل ساحلی برنامه مختلفی هم برای سرگرم کردن مسافران خود تدارک می بیند. یا مثلا هتل داریوش با معماری و طراحی داخلی بسیار زیبایش احساس بسیار خوبی از بودن در جزیره کیش را به شما خواهد داد.

تور کیش بهمن

گردش و تفریح در کیش

اما شما در تور کیش بهمن ماه 98 کمترین زمان ممکن را در هتل خواهید گذراند. در این ماه به قدری آب و هوای جزیره خوب و دوست داشتنی است که کمتر مسافری دلش می خواهد که به هتل برود و خود را از این آب و هوا محروم کند. بهتر است که روزها به دریا رفته و  تنی به آب بزنید و بعد از این تفریحات دریایی نیز، پاساژهای کیش را حسابی چرخیده و اجناس مورد نیازتان را خریداری کنید. برای شب های شما نیز در جزیره کیش برنامه های متعددی وجود دارد. ویژگی مهم این جزیره این است که در همه روزهای سال برنامه های تفریحی و جشنواره ها و نمایشگاه ها و فستیوال های مختلفی وجود دارد. شب را تا صبح می توانید با این سرگرمی ها پر کنید و فقط برای خواب به اتاق تان بروید. پس بهتر است که با در نظر گرفتن همه این موارد، دست به انتخاب بزنید و از قبل مشخص کنید که چقدر برای هتل و محل خواب تان قصد دارید هزینه کنید و اینکه چه اجناسی را نیاز دارید و آنها را از کجا قصد دارید تهیه کنید.

تور کیش بهمن

غذاهای کیش

اما مساله مهم دیگر در این مسافرت، غذاهایی است که در کیش وجود دارد. جزیره بین المللی کیش این خوبی را دارد که از تمام نقاط دنیا دستور العمل های غذایی را جذب کرده و بدین ترتیب شما فرصت خواهید یافت دستپخت بهترین سرآشپزان ایران و حتی دنیا را میل کنید. بسیاری از سرآشپزهای خوب و معتبر جهان در رستوران های درجه یک کیش مشغول به کار هستند و شما میتوانید غذاهایی را در کیش صرف نمایید که تا ماه ها مزه و طعم شان زیر زبان شما بماند.

بهترین زمان سفر به کیش

تور کیش زمستان 98 این ماه را بهترین ماه برای رفتن به کیش می داند و بدین ترتیب موارد بیشتری هم برای معرفی کردن در چنته دارد. از جمله این موارد میتوان به پارک های ساحلی، بازی های آبی، گشت زدن در دریا، مسابقات مختلفی که برگزار می شوند و شما این شانس را خواهید یافت که جایزه های بزرگی را برنده شوید و چندین و چند ویژگی دیگر که لازم است که به کیش سفر کنید تا بتوانید از آن ها لذت ببرید.

تور کیش بهمن

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

مطالب مشابه

تور مالزی

تور تایلند

تور استانبول

تور آنتالیا

تور اروپا

تور هند

امتیاز کلی این مطلب (0)

0 از 5 ستاره
افزودن نظر