سینما شناور پوکت تایلند

سینما شناور پوکت تایلند (Floating Cinema Thailand) یکی از دیدنیهای تایلند در بین جزایر خلیج پوکت و بین دو صخره در جزیره کودا است. این سینما توسط "اوله اسکرین" بر روی یک قایق طراحی و ساخته شده و  در مارس 2012 افتتاح شد. سینما شناور پوکت تایلند به مناسبت فستیوال فیلم "فیلم روی صخره ناو نوی" ساخته شد. مسافران تور تایلند برای رفتن به این سینما باید از قایق استفاده کنند. 

 

سینما شناور پوکت تایلند

تصویر سینما شناور پوکت تایلند

 سینما شناور پوکت تایلند

تصویر سینما شناور پوکت تایلند

سینما شناور پوکت تایلند 

تصویر سینما شناور پوکت تایلند