شهر باستانی الیمپوس آنتالیا

شهر باستانی الیمپوس آنتالیا (Olimpos Antalya) یکی از شهرهای کهن و چشم نواز است که در قسمت جنوبی آنتالیا قرار دارد. در دوره مارکوس یک دروازه در این شهر بنا شده است. قسمتی از پل تئاتر رومی نیز در این شهر تاریخی قرار دارد. شهر باستانی الیمپوس آنتالیا پوشیده از گیاهان برگ مو و گل های خرزهره است که برای مسافران تور آنتالیا بسیار دیدنی و جذاب هستند. 

 

شهر باستانی الیمپوس آنتالیا

تصویر شهر باستانی الیمپوس آنتالیا

شهر باستانی الیمپوس آنتالیا

تصویر شهر باستانی الیمپوس آنتالیا

شهر باستانی الیمپوس آنتالیا

تصویر شهر باستانی الیمپوس آنتالیا

شهر باستانی الیمپوس آنتالیا

تصویر شهر باستانی الیمپوس آنتالیا