فیل کوچولو در جست جوی دوست

روزی روزگاری در جنگلی بزرگ، حیوانات گوناگونی با شادی زندگی می کردند. روزی فیل کوچولو که دوستی نداشت و تنها زندگی میکرد، تصمیم گرفت در جنگل جستجو کند و دوستی برای خود پیدا کند . اولین حیوانی که ملاقات کرد، میمون بود . میمون از شاخه ای اویزان شده بود . فیل به میمون گفت : سلام ، روزتون بخیر . من دوستی ندارم ، میشه باهم دوست بشیم؟ میمون نگاهی به سرتاپای فیل انداخت و گفت : نه، من نمیتونم باهات دوست باشم ، تو نمیتونی از درخت بالا بیای و مثل من از این شاخه به اون شاخه تاب بخوری .

 

فیل کوچولو در جست جوی دوست

 

فیل غمگین شد ولی سعی کرد باز هم لبخند بزند و به جستجو ادامه دهد . گنجشک کوچکی بر روی گل سرخی نشسته بود. فیل کنار بوته گل سرخ ایستاد و با احترام به گنجشک گفت : سلام روزتون بخیر ، من دوستی ندارم، میتونیم باهم دوست بشیم؟ گنجشک سرش را بالا کرد به فیل نگاهی انداخت و سپس پاسخ داد : نه ،ما اصلا نمیتونیم باهم دوست باشیم. به بالهای من نگاه کن ، من میتونم پرواز کنم ولی تو نمیتونی. ما چه جور میتونیم دوست باشیم! فیل با ناراحتی سرش را پایین انداخت و به جستجو ادامه داد. خرگوش سفید بازیگوشی با سرعت از کنار فیل عبور کرد . فیل با خوشحالی فریاد زد : سلام میشه بیاستید ؟ خرگوش ایستاد و به سمت فیل برگشت در حالی که دم پنبه ای و سفیدش با سرعت بالا و پایین میرفت، گفت : سلام... فیل لبخندی زد و گفت : من دوستی ندارم میشه باهم دوست بشیم؟

خرگوش کمی عقب رفت و نگاهی به فیل انداخت و گفت : معلومه که نه . تو میتونی مثل من بپری ؟ معلومه که نمیتونی . پس چه جور ما میتونیم باهم دوست باشیم. فیل با غصه سرش را پایین انداخت . .ناگهان خرگوش گوشهایش را تکانی داد و فریاد زد: ای وای صدای پاهای ببر میاد . فرار کن فرار کن. فیل تا خواست جوابی بدهد ، خرگوش با سرعت پشت بوته ها پنهان شده بود. فیل با لبخند به ببر گفت : سلام ، روزتون بخیر . چرا شما میخواید این حیوونهای کوچیک و بی ازار رو بخورید ؟ اونها که کاری باهاتون ندارند . ببر اخمی کرد و نعره ای سر داد : سرت به کار خودت باشه. فیل کوچولو نگاهی به خودش و سپس به ببر انداخت ، پاهاش بزرگ و قوی اش را بالا برد و به صورت ببر کوبید . ببر بر اثر ضربه فیل به گوشه ای پرتاب شد و بعد با خجالت از جا بلند شد و با سرعت در جنگل پنهان شد . بعد از رفتن ببر ، گنجشک و میمون و خرگوش به ارامی از بین درختها بیرون امدند و دور فیل کوچولوی شجاع جمع شدند . همه ی آنها متوجه شدند که فیل کوچولو میتونه بهترین دوست انها باشد.

 

فیل کوچولو در جست جوی دوست

فیل کوچولو در جست جوی دوست

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
افزودن نظر
  • هیچ نظری یافت نشد.
قدرت گرفته از کومنتو فارسی جوملا نال

مطالب مشابه

مالزی در یک نگاه

رفت و آمد در مالزی

تعطیلات در مالزی

مسجد ایرانیان در هند

سیکاندرا در هندوستان

ارگ آگرا در هند