ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

فیل کوچولو در جست جوی دوست

روزی روزگاری در جنگلی بزرگ، حیوانات گوناگونی با شادی زندگی می کردند. روزی فیل کوچولو که دوستی نداشت و تنها زندگی میکرد، تصمیم گرفت در جنگل جستجو کند و دوستی برای خود پیدا کند . اولین حیوانی که ملاقات کرد، میمون بود . میمون از شاخه ای اویزان شده بود . فیل به میمون گفت : سلام ، روزتون بخیر . من دوستی ندارم ، میشه باهم دوست بشیم؟ میمون نگاهی به سرتاپای فیل انداخت و گفت : نه، من نمیتونم باهات دوست باشم ، تو نمیتونی از درخت بالا بیای و مثل من از این شاخه به اون شاخه تاب بخوری .

 

فیل کوچولو در جست جوی دوست

 

فیل غمگین شد ولی سعی کرد باز هم لبخند بزند و به جستجو ادامه دهد . گنجشک کوچکی بر روی گل سرخی نشسته بود. فیل کنار بوته گل سرخ ایستاد و با احترام به گنجشک گفت : سلام روزتون بخیر ، من دوستی ندارم، میتونیم باهم دوست بشیم؟ گنجشک سرش را بالا کرد به فیل نگاهی انداخت و سپس پاسخ داد : نه ،ما اصلا نمیتونیم باهم دوست باشیم. به بالهای من نگاه کن ، من میتونم پرواز کنم ولی تو نمیتونی. ما چه جور میتونیم دوست باشیم! فیل با ناراحتی سرش را پایین انداخت و به جستجو ادامه داد. خرگوش سفید بازیگوشی با سرعت از کنار فیل عبور کرد . فیل با خوشحالی فریاد زد : سلام میشه بیاستید ؟ خرگوش ایستاد و به سمت فیل برگشت در حالی که دم پنبه ای و سفیدش با سرعت بالا و پایین میرفت، گفت : سلام... فیل لبخندی زد و گفت : من دوستی ندارم میشه باهم دوست بشیم؟

خرگوش کمی عقب رفت و نگاهی به فیل انداخت و گفت : معلومه که نه . تو میتونی مثل من بپری ؟ معلومه که نمیتونی . پس چه جور ما میتونیم باهم دوست باشیم. فیل با غصه سرش را پایین انداخت . .ناگهان خرگوش گوشهایش را تکانی داد و فریاد زد: ای وای صدای پاهای ببر میاد . فرار کن فرار کن. فیل تا خواست جوابی بدهد ، خرگوش با سرعت پشت بوته ها پنهان شده بود. فیل با لبخند به ببر گفت : سلام ، روزتون بخیر . چرا شما میخواید این حیوونهای کوچیک و بی ازار رو بخورید ؟ اونها که کاری باهاتون ندارند . ببر اخمی کرد و نعره ای سر داد : سرت به کار خودت باشه. فیل کوچولو نگاهی به خودش و سپس به ببر انداخت ، پاهاش بزرگ و قوی اش را بالا برد و به صورت ببر کوبید . ببر بر اثر ضربه فیل به گوشه ای پرتاب شد و بعد با خجالت از جا بلند شد و با سرعت در جنگل پنهان شد . بعد از رفتن ببر ، گنجشک و میمون و خرگوش به ارامی از بین درختها بیرون امدند و دور فیل کوچولوی شجاع جمع شدند . همه ی آنها متوجه شدند که فیل کوچولو میتونه بهترین دوست انها باشد.

 

فیل کوچولو در جست جوی دوست

فیل کوچولو در جست جوی دوست

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

مطالب مشابه

مالزی در یک نگاه

رفت و آمد در مالزی

تعطیلات در مالزی

مسجد ایرانیان در هند

سیکاندرا در هندوستان

ارگ آگرا در هند

امتیاز کلی این مطلب (0)

0 از 5 ستاره
افزودن نظر
  • هیچ نظری یافت نشد