مرکز خرید اونیو پاتایا تایلند

مرکز خرید اونیو پاتایا تایلند (The Avenue Shopping Pattaya Thailand) مرکز خریدی در پاتایا که در یک فضای باز قرار دارد. در حوالی این مرکز خرید یک رستوران با انواع غذاهای لذیذ وجود دارد. همچنین یک سینما و یک باشگاه بولینگ نیز در نزدیکی آن وجود دارد. از جمله امکانات مرکز خرید اونیو پاتایا تایلند می توان به وجود یک پارکینگ کوچک اشاره نمود. 

 

مرکز خرید اونیو پاتایا تایلند 

تصویر مرکز خرید اونیو پاتایا تایلند

مرکز خرید اونیو پاتایا تایلند 

تصویر مرکز خرید اونیو پاتایا تایلند

مرکز خرید اونیو پاتایا تایلند 

تصویر مرکز خرید اونیو پاتایا تایلند

مرکز خرید اونیو پاتایا تایلند 

تصویر مرکز خرید اونیو پاتایا تایلند

مرکز خرید اونیو پاتایا تایلند 

تصویر مرکز خرید اونیو پاتایا تایلند

مرکز خرید اونیو پاتایا تایلند 

تصویر مرکز خرید اونیو پاتایا تایلند

مرکز خرید اونیو پاتایا تایلند 

تصویر مرکز خرید اونیو پاتایا تایلند

مرکز خرید اونیو پاتایا تایلند 

تصویر مرکز خرید اونیو پاتایا تایلند