مرکز خرید رویال گاردن پلازا پاتایا تایلند

مرکز خرید رویال گاردن پلازا پاتایا تایلند (Royal Garden Plaza Shopping Pattaya Thailand) یک مرکز خرید کاملا مجهز که در سه طبقه ساخته شده است. این مرکز خرید فروشگاهی با تمامی امکاناتی است که گردشگران زیادی را مجذوب خود می نماید. رستوران، مرکز تفریحی، سینما و فروشگاههای متعدد برخی از امکانات مرکز خرید رویال گاردن پلازا پاتایا تایلند هستند. قیمت اجناس موجود در این بازار نیز مناسب هستند.   

 

مرکز خرید رویال گاردن پلازا پاتایا تایلند 

تصویر مرکز خرید رویال گاردن پلازا پاتایا تایلند

مرکز خرید رویال گاردن پلازا پاتایا تایلند 

تصویر مرکز خرید رویال گاردن پلازا پاتایا تایلند

مرکز خرید رویال گاردن پلازا پاتایا تایلند 

تصویر مرکز خرید رویال گاردن پلازا پاتایا تایلند

مرکز خرید رویال گاردن پلازا پاتایا تایلند 

تصویر مرکز خرید رویال گاردن پلازا پاتایا تایلند

مرکز خرید رویال گاردن پلازا پاتایا تایلند 

تصویر مرکز خرید رویال گاردن پلازا پاتایا تایلند

مرکز خرید رویال گاردن پلازا پاتایا تایلند 

تصویر مرکز خرید رویال گاردن پلازا پاتایا تایلند

مرکز خرید رویال گاردن پلازا پاتایا تایلند 

تصویر مرکز خرید رویال گاردن پلازا پاتایا تایلند