مزرعه تمساح پاتایا تایلند

مزرعه تمساح پاتایا تایلند (The Million Years Stone Park & Pattaya Crocodile Farm) در 9 کیلومری پاتایا واقع شده است. در این مزرعه  بیش از 30 هزار تمساح از گونه های مختلف وجود دارند که از سراسر دنیا جمع آوری شده اند. این تمساح ها در اندازه های چند سانتی متری تا 6 متری را شامل می شوند. بازدید از این تمساح ها از روی قایق های آهنی صورت می گیرد. مربیان تمساح ها نیز حرکات نمایشی را با تمساح ها اجرا می کنند. مزرعه تمساح پاتایا تایلند بزرگترین مرکز پرورش و نگهداری تمساح و کروکودیل در جهان است. این مزرعه نیز طرفداران زیادی در بین مسافران تور تایلند دارد. 

 

مزرعه تمساح پاتایا تایلند

تصویر مزرعه تمساح پاتایا تایلند

مزرعه تمساح پاتایا تایلند 

تصویر مزرعه تمساح پاتایا تایلند

 مزرعه تمساح پاتایا تایلند

تصویر مزرعه تمساح پاتایا تایلند

مزرعه تمساح پاتایا تایلند 

تصویر مزرعه تمساح پاتایا تایلند

 مزرعه تمساح پاتایا تایلند

تصویر مزرعه تمساح پاتایا تایلند

مزرعه تمساح پاتایا تایلند 

تصویر مزرعه تمساح پاتایا تایلند