ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

غلبه بر استرس با ۵ حرکت ساده یوگا

تمام افراد در شرایط مختلف دچار استرس می شوند. البته تمام استرس ها بد نیستند اما ممکن است منجر به مشکلات فراوانی برای سلامتی شوند. اگر به دنبال راه حلی برای کاهش استرس هستید، پیشنهاد می کنیم یوگا را امتحان کنید.

حرکت ۱: استراحت فعال

غلبه بر استرس با ۵ حرکت ساده یوگا

نحوهٔ انجام حرکت استراحت فعال

•    به پشت دراز بکشید. زانوها را خم کرده و پاها را به‌اندازهٔ لگن‌تان از هم فاصله بدهید. پاها را از مُچ به پایین کمی حرکت داده و بگذارید سمت داخلی زانوها به‌سوی یکدیگر قرار بگیرند.
•    یک نفس عمیق بکشید و دست‌های خود را به طرفین بکشید تا به‌ شکل حرف T در بیایند. نفس را بیرون داده و هم‌زمان دست‌ها را روی سینه، روی هم قرار بدهید، به‌ مدت ۱۰ نفس عمیق، در همین حالت باقی بمانید.
•    دوباره نفس را داخل بدهید و دست‌ها را باز کنید. نفس را بیرون داده و دست‌ها را روی هم قرار بدهید؛ طوری که این بار دست چپ بالا قرار بگیرد.

حرکت ۲: سوخ آسانا (وضعیت نشستهٔ چهارزانو یا راحت)

غلبه بر استرس با ۵ حرکت ساده یوگا

نحوهٔ انجام حرکت سوخ آسانا

•    چهار زانو روی زمین بنشینید. ساق پای راست را جلوی ساق پای چپ قرار بدهید. استخوان‌های ساق باید ضربدری و زانوها درست بالای مُچ پاها قرار بگیرند.
•    سپس کف دست‌ها را به‌ سمت پایین، روی ران‌ها قرار بدهید. این حالت احساس استحکام ایجاد می‌کند. آرنج‌ها را در دو طرف قرار بدهید و بگذارید عضلات گردن از گوش‌ها رها شوند.
•    پشت گردن را صاف نگه دارید و بالای سر را به‌ سوی سقف بکشید. به مدت 10 نفس عمیق، در همین حالت بمانید.
•    مدل پاها را عوض کنید و این بار ساق پای چپ، جلوی پای راست قرار بگیرد. پاها را از مُچ به پایین آزاد بگذارید تا جدای از بدن حرکت کنند.

حرکت ۳: سلام بر خورشید (نوع A نیمه)

غلبه بر استرس با ۵ حرکت ساده یوگا

سلام بر خورشید نیمه (Ardha Surya Namaskara) حرکت بسیار مفیدی است. انجام این حرکت می تواند به کاهش استرس، بهبود گردش خون، افزایش اکسیژن در بدن و کاهش سریع‌تر سطح کورتیزول کمک کند.

نحوهٔ انجام حرکت سلام بر خورشید نوع A نیمه

•    روی تشک بایستید. پاها را کنار هم قرار بدهید یا به‌اندازهٔ لگن باز کنید. دست‌هایتان را دو طرف بدن‌تان قرار بدهید و به آرامی نفس بکشید.
•    یک نفس عمیق بکشید و دست‌هایتان را به‌سمت سقف بلند کنید.
•    نفس خود را بیرون بدهید و تا جای ممکن خم بشوید. بازوها و دست‌ها باید دو طرف پاها، روی زمین قرار بگیرند. اگر می‌خواهید پشت‌تان را بیشتر بکشید، زانوهایتان را کمی خم کنید.
•    دوباره نفس عمیق بکشید و دست‌ها را جلوتر گذاشته و بدن را تا نیمه بلند کنید. سینه را به‌ سمت جلو باز نمایید. به جلو نگاه کنید (اوتان آسانای نیمه).
•    نفس را بیرون بدهید و بیشتر روی پاها خم بشوید.
•    دوباره نفس عمیق بکشید و با دست‌های کشیده بایستید. ستون فقرات را بکشید و دست‌ها را بالای سر بلند کنید.
•     همزمان با عمل بازدم، دست‌ها را در دو طرف پایین بیاورید. این حرکت را  چند بار تکرار کنید.

حرکت ۴: ویرابادر آسانا ۲ (جنگجوی ۲)

غلبه بر استرس با ۵ حرکت ساده یوگا

ویرابادر آسانا ۲ (Virabhadrasana II) و سایر حالت‌های ایستاده، باعث تقویت پاها و افزایش استقامت می شود.

نحوهٔ انجام حرکت ویرابادر آسانا ۲

•    روی دو پا بایستید و دست‌ها را کنار بدن قرار دهید. همزمان با عمل دم، دست‌ها را طوری بکشید که شکل حرف T بشوید و پاها را طوری باز کنید که مُچ پاهایتان در راستای مُچ دست‌ها قرار بگیرند، هم چنین عضلات شکم و لگن خود را منقبض کنید.
•    پای راست خود را از درون کاسهٔ لگن به‌سمت بیرون بچرخانید و پشت لگن و پای خود را کمی به‌سمت داخل، به‌طرف جلوی پا بچرخانید.
•    زمانی که نفس را بیرون می‌دهید، زانوی جلویی را آن‌قدر خم کنید که زانویتان بالای مُچ پا قرار بگیرد. پای عقبی را صاف و محکم نگه دارید.
•    دست‌ها باید همچنان از بدن جدا باشند، و در همین حال ماهیچه‌های گردن از گوش‌ها رها بشوند. برای اطمینان از اینکه عضلات گردن را منقبض نکرده‌اید، گردن را بچرخانید. به دست جلویی خود خیره شوید و ۱۰ نفس بلند بکشید.
•    برای بیرون آمدن از این حالت، پای جلویی را صاف کرده و پاها را به‌ موازات هم بچرخانید. این تمرین را برای سمت چپ هم تکرار کنید.

حرکت ۵: پرون شاو آسانا (وضعیت جسد)

غلبه بر استرس با ۵ حرکت ساده یوگا

نحوهٔ انجام حرکت پرون شاو آسانا

•    روی شکم دراز بکشید و دست‌ها را در کنار بدن خود قرار بدهید. پاها را به‌راحتی رها کنید.
•    می‌توانید سرتان را بچرخانید و تا نیمه بیاورید، یا آرنج‌ها را خم کنید و کف دست‌ها را روی هم مانند بالش قرار بدهید.
•    به‌مدت ۵ تا ۱۰ دقیقه در همین حالت بمانید.
•    برای خارج شدن از این حالت، دست‌ها و زانوها را به‌آرامی حرکت بدهید تا حالت میز ایجاد شود. لگن را به سمت ‌عقب و به‌سوی پاشنه‌ها بکشید و به شکل حالت سجدهٔ کودک (Child Pose) در بیایید.

کلیک ها: 8
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

ورزش‌های مفید برای رهایی از افتادگی شانه

کشش دوسویه (Goalpost Stretch)

ورزش‌های مفید برای رهایی از افتادگی شانه
افتادگی شانه موجب جمع شدن قفسه سینه به سمت داخل می‌شود. این حرکت کششی به باز شدن ماهیچه‌های قفسه‌ سینه و قرارگیری شانه‌ها در جای درست و طبیعی‌شان کمک می‌کند.

نحوه انجام حرکت

•    یک تسمه یوگا، طناب یا کمربند بردارید و در یک حالت ایستاده یا نشسته قرار بگیرید.
•    طناب را در دست گرفته و درحالی‌که مچ‌ها رو به سمت زمین‌ هستند، دست‌ها را روبه‌رویتان صاف کنید.
•    دست‌ها را کمی بازتر از عرض شانه قرار داده و با دم عمیق دست‌ها را بالای سر ببرید.
•    سپس با بازدم، آرنج‌ها را از دو طرف خم کنید و موازی با خط شانه‌ها پایین بیاورید.
•    شانه‌ها و قفسه سینه را به سمت ستون مهره‌ها باز کنید.
•    دوباره با دم عمیق، دست‌ها را بالا ببرید و با بازدم به حالت اول برگردید.
•    این کار را ۳ تا ۵ بار تکرار کنید.

کشش دست‌ها از پشت (Back Bound Hand Stretch)

ورزش‌های مفید برای رهایی از افتادگی شانه

این حرکت برای مقابله با افتادگی شانه بسیار مفید می باشد.

نحوه انجام حرکت

•    در یک حالت راحت ایستاده یا نشسته قرار بگیرید.
•    شانه‌ها را از گوش‌ها به سمت پایین دور کرده و دست‌ها را از پشت به هم برسانید.
•    با دست چپ، آرنج دست راست، و با دست راست، آرنج دست چپ را بگیرید.
•    قفسه سینه را باز و بالا نگه دارید و شانه‌ها را تا جایی که می‌توانید به عقب و به سمت ستون مهره‌ها بکشید.
•    در این حالت، ۳ تا ۵ نفس عمیق بکشید و جای دست‌ها را عوض کنید و ۳ تا ۵ نفس عمیق در حرکت بمانید.

کشش فشرده‌سازی کتف (Shoulder Blade Squeeze)

ورزش‌های مفید برای رهایی از افتادگی شانه
این حرکت به قوی شدن ماهیچه‌های کتف و در نتیجه جلوگیری از افتادگی شانه ها کمک می کند.

نحوه انجام حرکت

•    به صورت کشیده بنشینید.
•    شانه‌ها را از گوش‌ها دور کنید.( تصور کنید که یک مداد را بین دو کتف نگه‌ داشته‌اید)
•    ۱۰ ثانیه در این حالت بمانید و ۱۰ بار این کار را انجام دهید.
•    در طول روز ۳ الی ۴ بار این تمرین را تکرار کنید.

ماساژ شانه (Soft-Tissue Chest Massage)

ورزش‌های مفید برای رهایی از افتادگی شانه
این حرکت، باعث نرم شدن ماهیچه‌های قفسه سینه می شود. زمانی که ماهیچه‌ها سفت باشند، شانه‌ها را به سمت خود می‌کشند و باعث بدتر شدن وضعیت افتادگی شانه می گردد.

نحوه انجام حرکت

•    یک توپ تنیس بردارید و آن را جایی بین ماهیچه‌های شانه و استخوان ترقوه قرار دهید.
•    در نزدیکی گوشهٔ یک دیوار یا لبه ستون قرار بگیرید.
•    توپ را بین شانه و لبهٔ دیوار قرار داده و  به‌آرامی بدن‌تان را به سمت دیوار فشار دهید و در حرکت‌های چرخشی، آن نقطه از بدن را ماساژ‌ دهید.
•    اجازه دهید فشار توپ و دیوار تمام گرفتگی‌ها را برطرف کند.

کشش T شکل (Supine T)

ورزش‌های مفید برای رهایی از افتادگی شانه
بهتر است این حرکت را شب‌ها قبل از خواب یا صبح‌ها پس از بیداری انجام دهید. این تمرین به باز شدن قفسه سینه کمک کرده و در رفع گرفتگی عضلات آن (که موجب افتادگی شانه می‌شود) مؤثر است.

نحوه انجام حرکت

•    به پشت دراز بکشید، زانوها را خم کنید و کف را روی زمین قرار دهید.
•    دست‌ها را باز کرده و کف دست‌ها را رو به بالا قرار دهید.
•    حالا بدن‌تان شکل T به خود گرفته است.
•    یک حوله لوله‌شده یا فوم مخصوص در زیر ستون مهره‌ها قرار دهید، کم کم کشش و فشار را بیشتر کنید.
•    اگر از حوله استفاده می‌کنید، حتما باسن و سر را نیز روی آن قرار دهید.
•    هر روز به مدت ۱۰ دقیقه این کار را تکرار کنید.

کشش قدرتی (Resistance Rowing)

ورزش‌های مفید برای رهایی از افتادگی شانه
این حرکت به قوی شدن ماهیچه‌های پشت شانه کمک کرده و باعث تنظیم صحیح محل قرارگیری شانه‌ها می شود.

نحوه انجام حرکت

•    یک «کش قدرتی» (resistance band) تهیه کنید.
•    این کش را در ارتفاعی نزدیک به کمر‌تان به دستگیره درب یا جای مناسب و امنی وصل کنید.
•    انتهای طناب‌ها را بگیرید و چند قدم به عقب بروید.
•    پاها را کمی باز کنید و موازی هم قرار دهید.
•    زانوها را از حالت انقباض خارج کرده و کمرتان را صاف کنید و بالاتنه را سفت بگیرید.
•    هم چنین می‌توانید روی صندلی یا توپ‌های مخصوص (stability ball) بنشینید.
•    شانه‌ها را محکم گرفته و آرنج‌ها را خم کنید و به عقب ببرید.
•    به‌آرامی به حالت اول برگردید.
•    در ابتدا با یک ست ۱۰ تایی شروع کنید.
•    کم‌کم ۲ یا ۳ ست ۱۰ تایی از این تمرین را انجام دهید.

کشش روی دیوار (Wall Angels)

ورزش‌های مفید برای رهایی از افتادگی شانه

این حرکت  باعث قوی شدن ماهیچه‌های کمر (که وظیفه نگهداری از شانه‌ها را دارند) می‌شود. با قوی شدن ماهیچه های کمر،  افتادگی شانه نیز کمتر خواهد شد.

نحوه انجام حرکت

•    از پشت به یک دیوار تکیه دهید.
•    آرنج‌ها را خم کرده و پشت دست‌تان را به دیوار تکیه دهید.
•    به‌آرامی دست‌ها را بالای سر ببرید و مراقب باشید تا آرنج‌ها و دست‌ها از دیوار جدا نشوند.
•    دست‌ها و آرنج را روی دیوار به سمت پایین بکشید.
•    دست‌ها و آرنج‌ها را تا جایی بالا و پایین ببرید که تماس آنها با دیوار قطع نشود.
•    این حرکت را ۱۰ بار و به‌ آرامی تکرار کنید.

کلیک ها: 4
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

نرمش های مؤثر برای لاغری شکم بعد از زایمان

بلندکردن لگن (Pelvic tilt)

نرمش های مؤثر برای لاغری شکم بعد از زایمان

•    روی زمین به پشت دراز بکشید، یک بالش زیر باسن و بالش دیگری را بین پاهای خود قرار دهید.
•    دست‌هایتان را دو طرف خود قرار دهید و کف پاهایتان را روی زمین بگذارید.
•    اکنون نفسی عمیق بکشید، سپس هوا را به تدریج و آهسته به بیرون از شش‌ها بفرستید.
•    هنگام تنفس، شکم‌تان را به سمت بیرون بکشید.
•    سپس با منقبض کردن باسن، لگن‌تان را به سمت بالا بکشید.
•    در این حالت به مدت ۵ ثانیه باقی بمانید، سپس بدن‌تان را به حالت آزاد درآورید و این مرحله را ۱۰ بار تکرار کنید.

نکته:

اگر زایمان طبیعی داشته‌اید، این حرکت ورزشی را می‌توانید یک هفته بعد از زایمان، شروع کنید. اما اگر عمل سزارین داشتید، ۸ هفته بعد شروع نمایید.

پل لگن (Pelvic bridge)

•    ابتدا روی زمین به پشت بخوابید.
•    کف پاهایتان را روی زمین بگذارید و پاها را کمی از هم دور کنید.
•    زانوها را خم کرده، هوا را به درون ریه‌ها بکشید، سپس به آرامی هوا را بیرون بدهید و در همین حال ماهیچه‌های شکم‌تان را بیرون و داخل ببرید.
•    سپس به آرامی لگن‌تان را به سمت بالا بکشید و باسن‌تان را از روی زمین جدا کنید، به طوری‌که بدن‌تان شبیه یک پل شود.
•    دو ثانیه به همین حالت باقی بمانید و سپس به حالت اولیه برگردید.
•    این حرکت را ۱۰ بار تکرار کنید.

حرکت پاشنه (Heel slides)

نرمش های مؤثر برای لاغری شکم بعد از زایمان

•    ابتدا  روی زمین به پشت بخوابید.
•    کف پاهایتان را روی زمین بگذارید و پاها را کمی از هم دور کنید.
•    شکم‌تان را داخل ببرید و پاشنهٔ پای چپ‌تان را محکم به کف زمین فشار دهید.
•    لگن‌تان را ثابت نگهدارید. ابتدا هوا را به درون ریه‌هایتان بکشید، سپس به تدریج هوا را بیرون بفرستید و در همان حال ماهیچه‌های شکم‌تان را بیرون و داخل ببرید.
•    سپس پاشنهٔ پای چپ‌تان را از کف زمین بلند کنید و در حالی که زانویتان خم است، آن را در راستای بدن‌تان بکشید.
•   این تمرین را برای هر پا، ۵ تا ۱۰ بار تکرار کنید.

انقباض شکم (Modified hundred)

•    ابتدا روی پشت بخوابید و پاهایتان را کمی با فاصله از هم قرار دهید.
•    کف پاهایتان را روی زمین و دست‌هایتان را در دو طرف بدن بگذارید.
•    یک نفس عمیق بکشید، سپس تلاش کنید، ماهیچه‌های شکم‌تان را بیرون بدهید.
•    اکنون مانند یک لاک‌پشت، ابتدا سر و گردن‌تان را از روی زمین بلند کنید.
•    سپس دست‌هایتان که دو طرف بدن‌تان قرار داده‌؛ کمی از روی زمین بلند کنید.
•    در همین حال عضلات شکم‌تان را منقبض کرده و سپس شل کنید.
•    در همین حالت به مدت ۲ ثانیه باقی بمانید و سپس آرام، سرتان را روی زمین بگذارید.
•    این حرکت را ۱۰ بار انجام بدهید.

 شکم صاف (Flat-belly fly)

نرمش های مؤثر برای لاغری شکم بعد از زایمان

•    ابتدا به پشت روی زمین دراز بکشید و پاها را کمی از هم باز کنید.
•    پاهایتان را بالا ببرید و در حالت ۹۰ درجه قرار بدهید.
•    سپس زانو ها خم کنید. یک دست‌تان را روی شکم‌تان و دست دیگرتان را کنار بدن‌تان (به‌طوری که کف دست‌تان روی زمین باشد) قرار بدهید.
•    نفس عمیق بکشید و ماهیچه‌های شکم‌تان را به آرامی به طرف داخل جمع کنید.
•    سپس پاهایتان را تا جایی که می‌توانید از هم دور نگهدارید و چند ثانیه در همین حالت بمانید.
•    این حرکت ورزشی را ۱۰ بار انجام بدهید.

ضربهٔ حوله (Towel pulse)

نرمش های مؤثر برای لاغری شکم بعد از زایمان

•    به پشت روی زمین دراز بکشید.
•    سپس یک حوله را از روی ساق پایتان عبور دهید و دو طرف حوله را با دو دست‌تان نگهدارید.
•    ران‌هایتان را منقبض کرده و دو طرف حوله را با فشار بسیار به سمت خود بکشید.
•    حتما زمانی که می خواهید این کار را انجام دهید، از طریق شکم نفس بکشید.
•    سپس آرام شانه‌هایتان را از روی کف زمین بلند کرده و چند ثانیه در این حالت باقی بمانید.
•    ماهیچه‌های شکم‌تان را ۱۰ تا ۱۲ مرتبه، جمع و آزاد کنید.

کشیدن یک پا با حوله (Single leg stretch with towel)

•    یکی از پاهایتان را بالا ببرید و به موازات کف زمین نگه دارید.
•    سپس پای دیگرتان را هم بالا برده و به صورت ۹۰ درجه نگهدارید.
•    حوله‌تان را روی ران پای‌تان قرار داده و آن را جهت مخالف خودتان هل بدهید.
•    سپس سر و شانه‌تان را کمی بالا بیاورید.
•    فراموش نکنید که تنفس عمیق را انجام دهید.
•    پاها را عوض کنید و همین حرکات را با پای بعدی هم انجام دهید.
•     این حرکات را 10 بار برای هر دو پا تکرار کنید.

کرانچ (Crunches)

نرمش های مؤثر برای لاغری شکم بعد از زایمان

•    ابتدا به پشت روی زمین دراز بکشید.
•    پاهایتان را از زانو خم کنید و کف پاهایتان را کاملا به زمین بچسبانید.
•    دست‌ها را پشت سر قلاب کرده و به آرامی سر و گردن و شانه‌هایتان را بالا بیاورید تا جایی که به شکم‌تان فشار وارد شود.
•    این حرکت را ۱۰ بار انجام بدهید.

تکیه به دیوار (Wall sit)

نرمش های مؤثر برای لاغری شکم بعد از زایمان

•    ابتدا کنار دیوار ایستاده و کمر و باسن‌تان را به دیوار تکیه بدهید.
•    سپس آرام به گونه‌ای بنشینید که با زانوی خود زاویه ۹۰ درجه تشکیل دهید.
•    تمام مدت شکم‌تان را منقبض کنید.
•    هم چنین برای تاثیرگذاری بیشتر، می توانید از یک توپ پیلاتس استفاده کنید.
•    توپ را بین زانوان خود قرار بدهید و دوباره به همان حالت قبل، بنشینید و در همان حال به توپ فشار بیاورید.
•    این حرکت را ۲۰ بار تکرار کنید و سپس در حالت ایستاده قرار بگیرید.

کلیک ها: 5
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

یوگای صورت

حتما تا به حال اسم ورزش یوگا را شنیده اید. در این مقاله قصد داریم چند حرکت یوگا مخصوص صورت را به شما آموزش بدهیم. این تمرینات به شما کمک می کند که پوستی سفت و محکم داشته باشید. به‌گفتهٔ خانم فومیکو تاکاتسو (Fumiko Takatsu) که خالق روش یوگای صورت است، با چند دقیقه انجام حرکات کششی در روز، افتادگی عضلات صورت از بین می‌رود و این عضلات سفت می‌شوند. انجام این حرکات، باعث صاف شدن خطوط صورت، رفع افتادگی پلک ها، شکل گرفتن گونه‌ها، سفت شدن پوست گردن و… می‌شود.

۱. از بین بردن خطوط و چروک پیشانی (Forehead Smoother)

یوگای صورت

این حرکت، علاوه بر اینکه از ایجاد چین‌وچروک جلوگیری می کند، باعث آرام کردن عضلات پیشانی نیز می شود. استفاده از فشاردرمانی، روشی شبیه طب سوزنی است که در آن به‌ جای سوزن از فشار انگشت‌ها استفاده می‌شود و برای از بین بردن تنش بسیار موثر است.

مراحل:

•    هر دو دست خود را مشت کنید. بند انگشتان میانی و اشارهٔ خود را در مرکز پیشانی‌تان قرار داده و فشار دهید.
•    به فشار دادن ادامه دهید و هم‌زمان دست‌هایتان را به‌آرامی به طرفین بکشید.
•    در پایان، به‌آرامی انگشتان‌تان را روی شقیقه‌هایتان فشار دهید.
•    این تمرین را ۴ بار دیگر تکرار کنید.

۲. سفت کردن پوست گردن (Neck Lift)

این حرکت به سفت شدن گردن و فک کمک کرده و از آویزان شدن پوست گردن و ایجاد غبغب جلوگیری می‌کند.

یوگای صورتمراحل:

•    تا جایی که می‌توانید لب‌هایتان را به یک سمت جمع کنید (باید در گونهٔ خود احساس کشش کنید).
•    سرتان را به همان سمت بچرخانید و هم‌زمان سر را با زاویه‌ای حدود ۴۵ درجه بالا ببرید. باید در گردن خود احساس کشش کنید.
•    ۳ ثانیه در همین حالت بمانید.
•    همین حرکت را در جهت مخالف تکرار کنید.

۳. سفت کردن پوست صورت (Face Lift)

این حرکت موجب صاف شدن خطوط خنده شده و افتادگی پلک‌ها و گونه‌ها را از بین می‌برد.

مراحل:

•    کف دست‌ها را روی شقیقه‌ها قرار دهید.
•    دست‌ها را به‌سمت بالا و عقب فشار دهید تا دو طرف صورت بالا کشیده شود.
•    دهان‌تان را باز کنید و لب‌ها را به شکل «O» دربیاورید. فک‌تان را به‌سمت پایین بکشید تا صورت‌تان تا جای ممکن کشیده و بلند شود.
•    ۵ ثانیه در این حالت بمانید. این تمرین را ۲ بار دیگر تکرار کنید.


۴. از بین بردن افتادگی پلک‌ها (Eye Lift)

این حرکت موجب بالا رفتن پلک‌های افتاده، پوست شل و آویزان شده و خطوط خنده را صاف می‌کند.

یوگای صورتمراحل:

•    شانه‌ها را پایین بیاورید. یک دست را مستقیم بالا ببرید و سپس آن را روی سرتان بگذارید و نوک انگشتان‌تان را روی شقیقه‌تان قرار دهید.
•    به‌ آرامی با نوک انگشتان‌تان، ناحیه موردنظر را فشار دهید و صورت‌تان را به بالا و عقب بکشید. سپس سرتان را به‌سمت شانه‌تان خم کنید.
•    در همین حالت بمانید و  به‌ آرامی با دهان‌تان نفس بکشید.
•    هم چنین می توانید دست دیگرتان را با زاویهٔ ۴۵ درجه دراز کرده و هم‌زمان با عمل بازدم، زبان‌تان را به پایین و به‌سمت زمین بچسبانید.
•    همین حرکات را در سمت دیگر نیز تکرار کنید.

۵. محل قرارگیری انگشتان در تمرینِ از بین بردن افتادگی پلک‌ها

•    در این تمرین، محل قرارگیری انگشتان بسیار مهم است. به همین دلیل بهتر است این حرکت را روبه روی آینه انجام دهید.
•    در این تمرین انگشت دوم باید در گوشهٔ بیرونی ابرو قرار داشته باشد و انگشت سوم نیز روی شقیقه باشد. زمانی که این تمرین را انجام می‌دهید، باید محل قرارگیری انگشتان را حفظ کنید.

کلیک ها: 6
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

تاثیر ورزش سوار کاری بر سلامت

طبق تحقیقات پژوهشگران؛ سوارکاری همانند ورزش های دیگر دارای فواید زیادی برای بدن است، و می تواند بر سلامتی سیستم بدن تاثیر زیادی بگذارد. در ادامه این مطلب شما را با مهمترین مواردی که می تواند سوارکاری برای بدن مفید باشد را بازگو خواهیم کرد.

تاثیر ورزش سوار کاری بر سلامت

فوایدی که ورزش سوارکاری برای بدن دارد

•سوارکاری با اسب می تواند سلامت عضلات را هر چه بیشتر بهبود بخشد. عضلاتی مانند تنه، کمر و ماهیچه های لگن در ورزش سوارکاری درگیر می شوند که این موضوع می تواند آنها را هر چه بهتر تقویت کند، و باعث استحکام و هماهنگی بافت های عضلانی در آن قسمت ها گردد.

•سوارکاری یک ورزش ایزومتریک است که می تواند سبب متعادل شدن وضعیت بدن شود. همینطور این ورزش به فرد این قدرت را می دهد که حالت بدن خود را بهبود بخشد.

•در سوارکاری به علت آنکه فشار بر روی زین ماندن تنظیم و هماهنگی می گردد، تمرین مفیدی برای هماهنگی سطح عمومی بدن خواهد بود.

تاثیر ورزش سوار کاری بر سلامت

•امروزه ثابت شده است که سوار کاری می تواند به بهبود جریان خون در بدن کمک کند، و همچنین باعث ارتقا سطح عملکرد سیستم قلبی و عروقی شده و آن را تقویت می کند.

•سوارکاری یک تمرین سالم برای افرادی است که می خواهند به طرز صحیحی وزن کم کنند. زیرا عمل یورتمه رفتن در این ورزش باعث می شود تا به عضله ها فشار آمده و در نتیجه سبب کاهش وزن در این افراد می شود.

•طبق مطالعاتی که در دانشگاه آریزونا انجام شده است، سوارکاری نیز همچون ورزش بدمینتون و رقص احساس نشاط را در فرد دو چندان می کند. بنابراین اگر می خواهید تا برای انجام فعالیتهایتان در طول روز انرژی کافی داشته باشید این ورزش را به طور مداوم انجام دهید.

تاثیر ورزش سوار کاری بر سلامت

•تحقیقات دیگری نشان داده است که  سروتین که یک نوع هورمون شادی در بدن است، با انجام ورزش و حرکات سوارکاری فعال و تقویت می شود. همین امر موجب بهبود سلامت ذهن و ارتقا سطح عواطف و بهبود عملکرد مغز در بدن می گردد.

•ورزش سوار کاری حس اعتماد به نفس را در فرد افزایش می دهد، و مانع استرس و اضطراب در شخص می شود. همینطور باعث می شود تا ترشح هورمون های خوب نظیر شادی در بدن افزایش گردد و فرد حس لذت بخشی را تجربه کند.

تاثیر ورزش سوار کاری بر سلامت

در آخر اینکه سوارکاری یکی از ورزش های سالمی است که می توانید آن را به عنوان یک بازی و تفریح هیجان انگیز برای خود انتخاب کنید. اما یادتان باشد که در هنگام سوارکاری نکات ایمنی را رعایت کنید تا خطر وقوع اتفاق های ناگوار از قبیل ضرب دیدگی و یا آسیب های جسمی در شما کاهش پیدا کند. برای این منظور وسایل ایمنی نظیر کلاه و یا دستکش و غیره که از ضروریات انجام این ورزش است را با خود همیشه همراه داشته باشید، و به توصیه کارشناس مربوطه در این زمینه نیز گوش دهید. امیدواریم ورزش سوارکاری بتواند اوقات خوشی را برایتان فراهم آورد.

کلیک ها: 4