پارک ییلدیز استانبول

پارک ییلدیز استانبول (Yildiz Park Istanbul) جزو مناطق تفریحی و البته تاریخی در استانبول است که در بشیکتاش قرار دارد. این پارک در گذشته جزو باغ های کاخ ییلدیز بوده و گردشگران تور استانبول می توانند نمای زیبایی از تنگه بسفر را ببینند. این پارک دارای دو بخش است که یک بخش آن مختص عموم بوده و شامل کارخانه چینی و سه عمارت ملتا، سیل و کدیر می باشد. همچنین دو دریاچه مصنوعی در این  پارک وجود دارد. در پارک ییلدیز استانبول می توانید انواع درختان کاج، سرخدار، شاه بلوط هندی، بلوط، سرو، سدر، مگنولیا، برگبو و درختان ارغوان را نیز مشاهده کنید. این پارک واقع در منطقه ییلدیز بوده و ما بین دو کاخ چراغان و ییلدیز می باشد. 

 

پارک ییلدیز استانبول 

تصویر پارک ییلدیز استانبول

پارک ییلدیز استانبول 

تصویر پارک ییلدیز استانبول

پارک ییلدیز استانبول 

تصویر پارک ییلدیز استانبول