پلکان نو پیدایش تالار آپادانا - 5.0 out of 5 based on 1 vote

پلکان نو پیدایش تالار آپادانا

در سوی خاوری ایران خاوری کاخ آپادانا شیراز یا بارگاه داریوش بزرگ، باز دو پلکان دو سویی در دو ردیف نمودار و نامبردار به پلکان نو می باشد که در آبان ماه ۱۳۱۱ خورشیدی بر نشان کاوشها و خاک برداری از سوی پرفسور هرتسفلد سرپرست گروه گسیلی دانشگاه خاوری شیکاگو پیدا شد. درازای دیوار پیش بست پلکان ردیف دوم از روبه روی پله دست راست تا پایانه دست چپ 35/81 متر و شماره پله هر پلکان ۳۱  می باشد و در ازای هر پله 85 / 4 متر و پهنای آن ۳۵ سانتی متر و بلندی آن ۸ سانتی متر است. در بالای این دیوار، سرتاسر کنگره هایی به گونه ای بسیار زیبا و سنگ تراشی شده است. در دیوار پلکان ردیف جلو، چهره هشت تن سرباز نیزه دار پارسی و مادی که در دو صف، روبه روی هم ایستاده اند نگارده شده و پشت سر آنها در دو سوی یعنی در هر یک از دو سه گوشه دو سوی دیوار پیش بست تندیس شیری که گاوی را می درد با یک ردیف درخت سرو دیده می شود. و نیز در میان دو ردیف سربازان پارسی و مادی که روبه روی یکدیگر ایستاده اند جای آزاد و بی نگارهای پدیدار است، که گویا آن را برای انگاردن و کندن سنگ نبشته گذارده اند.

پلکان نو پیدایش تالار آپادانا

در سوی راست دیوار پیش بست پلکان ردیف دوم (از سوی روبه روی پلکان ها) در سه ردیف افقی از بالا به پایین چندین تن از سران سپاه و بزرگان لشکر مادی و پارسی و سربازان ویژه شاهنشاهی، نامور به جاویدان و ارابه دار و کماندار و نیزه دار نمایان است که گویا چشم به راه ورود نمایندگان توده های گوناگون پیرو شاهنشاهی ایران که نگاره آنها در سوی چپ دیوار نامبرده به گونه ای برجسته و نمایان سنگ تراشی شده است، می باشند... در ردیف نخست (صف بالا) سران سپاه و ارابه دار ویژه شاهی و سوای آنها دیده می شوند و در ردیف دوم و سوم در بخشی از سوی راست آنها چند تن از سربازان و نگهبانان پارسی و مادی دیده می شوند و در ردیف دوم نیزه دار خوزی می باشند که می خواهند همگی در آیین جشن نوروز انبار باشند.

پلکان نو پیدایش تالار آپادانا

هر ردیف از نگاره های سربازان و نگهبانان نامبرده در بالا را رشته های افقی گلهایی از گونه گل یاس از هم جدا می سازد. دیوار پیش بست پلکان کهنه نیز دارای همین سنگ تراشی و نگاره ها بوده است، ولی پاره ای از سنگ تراشی های آن را در مرز سال ۱۸۱۰ میلادی، گروهی به نام گروه اوسلی و پس از آن جهانگردان دیگر انگلیسی برده و برای نمایش در موزه لندن گذاشته اند و اکنون در آنجا می باشد.

پلکان نو پیدایش تالار آپادانا

در سو چپ پیش بست پلکان نو پیدایشدر 23 انجمن که در جدایی هر انجمن درخت سروی پدیدار است. پیکر و نگاره نمایندگان توده های پیرو خشایارشا را که در آغاز پادشاهی او باجگزار ایران بوده اند. در این جا در سه ردیف افقی نگاره و شاهکارهای هنری روزگار هخامنشیان را به خوبی نشان داده اند. هر دسته ای از آنها را یک تن دربان و راهنمای پارسی و مادی، با گرفتن دست سرپرست آنان به پیشگاه شاه راهنمایی می کند.

این نگاره ها چهره ملت های باجگزاری هستند که در روز عید نوروز، باج و پیشکش های خود را آورده و می خواهند به پیشگاه خشایارشا شاه توانا که در آن روزگار، شاهنشاه و سرور ۳۱ کشور باجگزار بوده (که در پیش نام کشورها آورده شد) پیشکش نمایند.

پلکان نو پیدایش تالار آپادانا

چون پارسیان از نژاد پاک و ناب ایرانی و افزون بر این همیشه آماده برای فداکاری و خدمت به میهن خود بوده اند، از پرداخت هرگونه باج و خراگ (خراج) بخشوده گشتند و از این روست که نگاره و پیکر آنان در رده دسته توده های باجگزار دیده نمی شود. از دیدن این انجمن سنگ تراشی و برندگان باج و پیشکش که آیین و بر ساخته هر ساله توده های گوناگون بوده، می توان به ارج و گستردگی کشور هخامنشیان و جغرافیایی سیاسی و توده های پیرو آن به خوبی پی برد.

گستردگی و گشادی این آبراهه ها به اندازه ای است که یک تن انسان به آسانی با سر خمیده می تواند از درون آنها گذر کند. آب برف و باران بام ها و آب های آلوده و ناپاک ساختمانها به وسیله این آبراهه ها به سوی خاور ساختمان ها و دامنه کوه روان بوده است.

پلکان نو پیدایش تالار آپادانا

سنگ نبشته دیوار پلکان نو

دیوار پیش بست پلکان در دو سو، نزدیک به پسين، دو سنگ نبشته دارد: سنگ نبشته دست راست به دو خط ایلامی و بابلی است و سنگ نبشته دست چپ به خط میخی پارسی است که هر دو زمان خشایارشا کنده شده و پچواک آن چنین است:

"خدای بزرگی است اهورامزدا، که زمین را آفرید، که آسمان را آفرید که بشر را آفرید، که شادی را برای انسان آفرید، که خشایارشا را شاه کرده، یگانه شاهی از شاهان، یگانه فرمانداری از بسیاران.

پلکان نو پیدایش تالار آپادانا

منم خشایارشا، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشورهایی که دارای مردمان گوناگون است شاه این سرزمین بزرگ پهناور، پسر داریوش شاه هخامنشی خشایارشا، شاه بزرگ گوید: آن چه من در این جا کرده ام و آن چه را که پدرم کرده، همه را به یاری و کمک اهورامزدا کرده ایم. اهورامزدا با خدایان، مرا و پادشاهی مرا و آن چه که کرده ام پاینده بدارد" و در دو سوی هر پله پرورده بخش های درونی دیوار باختری و نرده های سنگی کنار خاوری پلکان ها آراسته است به دو سرباز با ابزار جنگی که پارسی بارگاه کاخ سدستون و در خاور کاخ آپادانا که ۱۳ تا از ستون های آن هنوز پابرجاست و شمال خاوری کاخ است و به گونه پاسداری ایستاده اند.

پلکان نو پیدایش تالار آپادانا

پلکان نو پیدایش و همانند آن که در سوی شمال بارگاه، آپادانا قرار گرفته است، برابر سنگ نوشته بالا و سنگ نوشته پلکان کهنه آن از بناهای خشایارشا می باشد. تا پیش از پیدایش پلمه های زرین و سیمین، بارگاه نامبرده به کاخ خشایارشا نامبردار بوده ولی سپس روشن شد که تنها پلکان های دو سوی بارگاه به فرمان خشایارشا ساخته شده و خود کاخ بار از بناهای داریوش بزرگ بوده است.

پلکان نو پیدایش تالار آپادانا

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

مطالب مشابه

هتل آپادانا مشهد

هتل تالار شیراز

هتل آرا دهلی نو هند

هتل آپادانا تخت جمشید شیراز

هتل آپادانا قشم

هتل دی لیلا پالاس کمپینسکی دهلی نو

امتیاز کلی این مطلب (0)

0 از 5 ستاره
افزودن نظر