پیشینه تاریخی نام شهر کرمان (قسمت اول)


از کرمان در دوران باستان، با نام های کرامان، کرمانیا، کرمانا، کرمن، کرمینه نام برده شده است. تا آنجا که در شاهنامه فردوسی، بیت شعری در وصف آن سروده شده است.

چون یک چند گذشت بر هفتواد/ بر آواز آن کرم، کرمان نهاد

 

پیشینه تاریخی نام شهر کرمان (قسمت اول)

در تاریخ کرمان هم، از آن به کت یا کت کرمان یاد می شود. به این ترتیب کرمان در کنار آبگیر پارس، کنار کوهی ساخته شد. در کرمان دریا وجود نداشت. بجز آبگینه پارسی که سر چشمه آن از دریای خلیج پارس بوده است. هرموز نام دیگر کرمان بود و از تفسیری که از آن بر می آید می گویند که، هرموز کنار آبگیر پارس است. آب آن شور است. و کشتی ها بر روی آن کار می کنند و بازرگانان دور آن جمع می شوند. خانه بازرگانان در اطراف روستا است و ارزن می کارند ونخل های زیادی دارند.
استخری می گوید: (از دریای پارس سوی هرموز می رود)


در قسمتی از شعر، فردوسی می گوید:


به پیش اندرون شهر و دریا به پشت/ دژی بر سر کوه و راهی درشت


پس پشت او بفند یکی آبگیر/ که دریای زنگارگون شد چو قیر


ز کشتی بر آمد بر هفتواد/ بر آوای آن کرم کرمان نهاد

 

پیشینه تاریخی نام شهر کرمان (قسمت اول)


فردوسی در اینجا، از هفتواد یاد کرده است. که پهلوی شناسان، آن را هفتان بوخت می نامیدند. در تاریخ باستانی، مادری که هفت پسر پشت سرهم بدنیا می آورد، پسر هفتم را هفتواد نام می نهادند. اردشیر از هفتواد و مردمانش به عنوان بت پرست، دروغگو، و پیر و برگشته از دین هورمز و امشاسپندان، یاد می کند. هفتواد همانند اسکندر، افراسیاب و ضحاک بوده است. آنچه اسنادتاریخی دیده می شود، اردوان که دشمن اردشیر است، اردشیر و دیگر پادشاهان را، از دین برگشته نمی خواند. فقط عنوان می کرده است که پادشاهی باید سزاور کسی باشد که پادشاه می شود و ایران از حکومت ملوک الطوایفی باید در بیاید. آنچه که دیده می شود و به گفته تاریخ شناسان، مردم و گروههای بزرگ هفتواد در آن زمان بت پرست بودند که بعدا به زرتشت روی آوردند. پسر هفتواد از آن سوی دریای عمان با سپاهی از عرب ها و مکرانیان به کمک پدرش شتافت. در آن زمان همه جای ایران را بودایی ها گرفته بودند.

 

پیشینه تاریخی نام شهر کرمان (قسمت اول)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

مطالب مشابه

شهر جرموک ارمنستان

شهر سنگی اوپلیستیخه گرجستان

شهر سیقناقی گرجستان

شهر سوخته بانکوک تایلند

بازار شهر چین کیش

شهر باستانی پرگا آنتالیا

افزودن نظر
  • هیچ نظری یافت نشد.
قدرت گرفته از کومنتو فارسی جوملا نال