فرم استخدام - تکمیلی کارآموز بخش تور
فرم استخدام
کاراموزی بخش تورهای مسافرتی - تکمیلی
نام و نام خانوادگی(*)
Invalid Input
تاریخ تولد(*)
Invalid Input
نشانی محل سکونت
Invalid Input
ایمیل:
Invalid Input
شماره تلفن همراه(*)
Invalid Input
خلاصه ای از سوابق شغلی خود را بنویسید
Invalid Input
دلیل انتخاب این شغل را بیان کنید ؟
Invalid Input
نقطه قابل بهبود خود را چه میدانید ؟
Invalid Input
نقطه توانایی کلیدی خود را چه میدانید ؟
Invalid Input
بزرگترین موفقیت زندگی شما چیست ؟
Invalid Input
چه طرح و نقشه ای برای آینده دارید ؟
Invalid Input
واکنش شما در مقابل انتقاد دیگران چگونه است ؟
Invalid Input
نمونه یا نمونه هایی از فعالیت های گروهی که تا کنون انجام داده اید بیان نمائید.
Invalid Input
بزرگترین چالش زندگیتان چه بوده و چگونه آنرا حل کرده اید ؟
Invalid Input
انتظار شما از مدیر آینده خود چیست ؟
Invalid Input
انتظار شما از سازمانی که در آینده در آن شروع به فعالیت خواهید کرد چیست ؟
Invalid Input
دیگران شما را چگونه توصیف میکنند ؟
Invalid Input
اهل مطالعه هستید ؟
Invalid Input
بهترین جمله ای که تا کنون شنیده اید را بنویسید ؟
Invalid Input
سه شخصیتی که دوست دارید با آن ها در یک تیم باشید را نام ببرید؟
Invalid Input
(*)
ورودی نامعتبر