فرم استخدام - تکمیلی بخش آی تی
فرم استخدام
کارمند بخش آی تی - تکمیلی
نام و نام خانوادگی(*)
Invalid Input
تاریخ تولد(*)
Invalid Input
نشانی محل سکونت
Invalid Input
ایمیل:
Invalid Input
شماره تلفن همراه(*)
Invalid Input
رشته تحصیلی ؟
Invalid Input
مقطع تحصیلی؟
Invalid Input
وضعیت تاهل
Invalid Input
در کدامیک از حوزه های زیر فعالیت داشته اید؟
Invalid Input
خلاصه ای از سوابق شغلی خود را بنویسید
Invalid Input
پروژه های مهمی را که انجام داده اید ذکر کنید
Invalid Input
حقوق درخواستی ؟ (عدد ذکر شود، از درج عباراتی مانند توافقی پرهیز نمایید)(*)
Invalid Input
دلیل انتخاب این شغل را بیان کنید ؟
Invalid Input
نقطه قابل بهبود خود را چه میدانید ؟
Invalid Input
نقطه توانایی کلیدی خود را چه میدانید ؟
Invalid Input
بزرگترین موفقیت زندگی شما چیست ؟
Invalid Input
چه طرح و نقشه ای برای آینده دارید ؟
Invalid Input
واکنش شما در مقابل انتقاد دیگران چگونه است ؟
Invalid Input
نمونه یا نمونه هایی از فعالیت های گروهی که تا کنون انجام داده اید بیان نمائید.
Invalid Input
بزرگترین چالش زندگیتان چه بوده و چگونه آنرا حل کرده اید ؟
Invalid Input
انتظار شما از مدیر آینده خود چیست ؟
Invalid Input
انتظار شما از سازمانی که در آینده در آن شروع به فعالیت خواهید کرد چیست ؟
Invalid Input
دیگران شما را چگونه توصیف میکنند ؟
Invalid Input
اهل مطالعه هستید ؟
Invalid Input
بهترین جمله ای که تا کنون شنیده اید را بنویسید ؟
Invalid Input
سه شخصیتی که دوست دارید با آن ها در یک تیم باشید را نام ببرید؟
Invalid Input
(*)
ورودی نامعتبر