باغ پرندگان كوالالامپور مالزی

باغ پرندگان كوالالامپور مالزی (Kuala Lumpur Bird Park Malaysia) در سال 1991 و در شهر کوالالامپور افتتاح شده است. این باغ حدود بیست هکتار وسعت داشته و بیش از 3000 پرنده از 200 گونه مختلف را در حود گنجانده است. باغ پرندگان كوالالامپور مالزی در دنیا بزرگ‌ ترين پارکی است كه پرندگان در آن به‌ شكل آزاد نگهداری مي شوند. در این باغ دریاچه ای مصنوعی برای قایق سواری، فضایی برای قدم زدن، محل هایی برای ورزش و بازی بچه ها و استراحت کردن برای گردشگران تور مالزی در نظر گرفته اند. 

 

باغ پرندگان كوالالامپور مالزی

تصویر باغ پرندگان كوالالامپور مالزی

 باغ پرندگان كوالالامپور مالزی

تصویر باغ پرندگان كوالالامپور مالزی

 باغ پرندگان كوالالامپور مالزی

تصویر باغ پرندگان كوالالامپور مالزی

باغ پرندگان كوالالامپور مالزی 

تصویر باغ پرندگان كوالالامپور مالزی

 باغ پرندگان كوالالامپور مالزی

تصویر باغ پرندگان كوالالامپور مالزی

 باغ پرندگان كوالالامپور مالزی

تصویر باغ پرندگان كوالالامپور مالزی