تور کیش تیر 99 - 4.0 out of 5 based on 2 votes

تور کیش

  عکس عنوان خدمات هتل درجه هتل شروع قیمت موقعیت سایر مشخصات
عنوان تور کیش هتل داریوش خدمات هتل BB درجه هتل ★★★★★ شروع قیمت 1420000 تومان موقعیت میدان داریوش آخرین تغییرات : 1398/12/05
تعداد تخت
اتاق 2 تخته - اتاق 1 تخته - اتاق 3 تخته - کودک بدون تخت 2 تا 6 سال - کودک با تخت 6 تا 12 سال
خدمات تور
اقامت با صبحانه - بیمه مسافرتی - گشت شهری - ترانسفر فرودگاهی - بلیط رفت و برگشت
مدت اقامت
دو شب - سه روز

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
1.420.000
تومان
-
+
نرخ تور در اتاق 1 تخته
2.250.000
تومان
-
+
نرخ تخت اضافه
350.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 0 تا 2 سال
180.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 2 تا 5 سال
630.000
تومان
-
+
عنوان تور کیش هتل شایان خدمات هتل BB درجه هتل ★★★★★ شروع قیمت 1020000 تومان موقعیت میدان ساحل آخرین تغییرات : 1398/12/05
تعداد تخت
اتاق 1 تخته - اتاق 2 تخته - اتاق 3 تخته - کودک بدون تخت 2 تا 6 سال - کودک با تخت 6 تا 12 سال
خدمات تور
بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - گشت شهری - بیمه مسافرتی - اقامت با صبحانه
مدت اقامت
دو شب - سه روز

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
1.020.000
تومان
-
+
نرخ تور در اتاق 1 تخته
1.375.000
تومان
-
+
نرخ تخت اضافه
330.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 0 تا 2 سال
180.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 2 تا 5 سال
630.000
تومان
-
+
عنوان تور کیش هتل شایگان خدمات هتل BB درجه هتل ★★★★★ شروع قیمت 935000 تومان موقعیت میدان پردیس آخرین تغییرات : 1398/12/05
تعداد تخت
اتاق 1 تخته - اتاق 2 تخته - اتاق 3 تخته - کودک بدون تخت 2 تا 6 سال - کودک با تخت 6 تا 12 سال
خدمات تور
بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - گشت شهری - بیمه مسافرتی - اقامت با صبحانه
مدت اقامت
دو شب - سه روز

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
935.000
تومان
-
+
نرخ تور در اتاق 1 تخته
1.320.000
تومان
-
+
نرخ تخت اضافه
100.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 0 تا 2 سال
180.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 2 تا 5 سال
630.000
تومان
-
+
عنوان تور کیش هتل سورینت مریم خدمات هتل BB درجه هتل ★★★★ شروع قیمت 1100000 تومان موقعیت میدان امیر کبیر (مرکز جزیره) آخرین تغییرات : 1398/12/03
تعداد تخت
اتاق 2 تخته - اتاق 1 تخته - اتاق 3 تخته - کودک بدون تخت 2 تا 6 سال - کودک با تخت 6 تا 12 سال
خدمات تور
ترانسفر فرودگاهی - بلیط رفت و برگشت - گشت شهری - بیمه مسافرتی - اقامت با صبحانه
مدت اقامت
دو شب - سه روز

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
935.000
تومان
-
+
نرخ تور در اتاق 1 تخته
1.340.000
تومان
-
+
نرخ تخت اضافه
290.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 0 تا 2 سال
180.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 2 تا 5 سال
630.000
تومان
-
+
عنوان تور کیش هتل هلیا خدمات هتل BB درجه هتل ★★★★ شروع قیمت 855000 تومان موقعیت بلوار ساحل آخرین تغییرات : 1398/12/05
تعداد تخت
اتاق 1 تخته - اتاق 2 تخته - اتاق 3 تخته - کودک بدون تخت 2 تا 6 سال - کودک با تخت 6 تا 12 سال
خدمات تور
بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - بیمه مسافرتی - اقامت با صبحانه
مدت اقامت
دو شب - سه روز

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
855.000
تومان
-
+
نرخ تور در اتاق 1 تخته
1.140.000
تومان
-
+
نرخ تخت اضافه
120.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 0 تا 2 سال
180.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 2 تا 5 سال
630.000
تومان
-
+
عنوان تور کیش هتل فلامینگو خدمات هتل BB درجه هتل ★★★★ شروع قیمت 825000 تومان موقعیت بلوار دریا آخرین تغییرات : 1398/12/05
تعداد تخت
اتاق 1 تخته - اتاق 2 تخته - اتاق 3 تخته - کودک بدون تخت 2 تا 6 سال - کودک با تخت 6 تا 12 سال
خدمات تور
بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - گشت شهری - بیمه مسافرتی - اقامت با صبحانه
مدت اقامت
دو شب - سه روز

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
825.000
تومان
-
+
نرخ تور در اتاق 1 تخته
1.315.000
تومان
-
+
نرخ تخت اضافه
150.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 0 تا 2 سال
180.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 2 تا 5 سال
630.000
تومان
-
+
عنوان تور کیش هتل شایلی خدمات هتل BB درجه هتل ★★★ شروع قیمت 810000 تومان موقعیت بلوار دریا آخرین تغییرات : 1398/12/05
تعداد تخت
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال - اتاق 2 تخته - اتاق 1 تخته - اتاق 3 تخته - کودک با تخت 6 تا 12 سال
خدمات تور
گشت شهری - اقامت با صبحانه - بیمه مسافرتی - ترانسفر فرودگاهی - بلیط رفت و برگشت
مدت اقامت
دو شب - سه روز

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
810.000
تومان
-
+
نرخ تور در اتاق 1 تخته
1.100.000
تومان
-
+
نرخ تخت اضافه
150.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 0 تا 2 سال
180.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 2 تا 5 سال
630.000
تومان
-
+
عنوان تور کیش هتل پارسیان خدمات هتل BB درجه هتل ★★★ شروع قیمت 755000 تومان موقعیت میدان ساحل آخرین تغییرات : 1398/12/05
تعداد تخت
اتاق 1 تخته - اتاق 2 تخته - اتاق 3 تخته - کودک بدون تخت 2 تا 6 سال - کودک با تخت 6 تا 12 سال
خدمات تور
بیمه مسافرتی - گشت شهری - ترانسفر فرودگاهی - بلیط رفت و برگشت - اقامت با صبحانه
مدت اقامت
سه روز - دو شب

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
935.000
تومان
-
+
نرخ تور در اتاق 1 تخته
1.320.000
تومان
-
+
نرخ تخت اضافه
100.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 0 تا 2 سال
180.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 2 تا 5 سال
630.000
تومان
-
+
عنوان تور کیش هتل گراند خدمات هتل BB درجه هتل ★★★ شروع قیمت 750000 تومان موقعیت بلوار دریا آخرین تغییرات : 1398/12/05
تعداد تخت
اتاق 3 تخته - اتاق 2 تخته - اتاق 1 تخته - کودک بدون تخت 2 تا 6 سال - کودک با تخت 6 تا 12 سال
خدمات تور
اقامت با صبحانه - بیمه مسافرتی - گشت شهری - ترانسفر فرودگاهی - بلیط رفت و برگشت
مدت اقامت
سه روز - دو شب

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
750.000
تومان
-
+
نرخ تور در اتاق 1 تخته
940.000
تومان
-
+
نرخ تخت اضافه
85.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 0 تا 2 سال
180.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 2 تا 5 سال
630.000
تومان
-
+

تور کیش تیر 99

جزیره کیش در تابستان ها مقصد بسیاری از ایرانیانی است که در فرصت فراغت از درس و مدرسه و دانشگاه، به این جزیره می آیند تا تعطیلات تابستانی خود را در کنار خلیج نیلگون خلیج فارس سپری کنند. تور کیش تیر ماه های شلوغ و گرم تابستان را به کسانی پیشنهاد می کند که دوست دارند در گرمای جزیره کیش در این فصل، به آب تنی در استخرهای آب سرد جزیره کیش بپردازند و بعد از آنها به پاساژ گردی بروند. البته این تمام تور کیش تیر نیست و شب های این جزیره در فصل تابستان صفای خاص خودش را دارد. اگر قصد دارید با بخشی از زیبایی ها و جاذبه های توریستی کیش در تیرماه آشنا بشوید، ادامه این مطلب را مطالعه بفرمایید. 

تور کیش تیر

گشت جزیره در شب

در تور کیش شما می توانید شب های فوق العاده ای را سپری کنید. در این ماه از سال، به خاطر  گرمای جزیره بخش زیادی از تفریحات و سرگرمی ها در شب برگزار می شود و مسافران نیز شب های کیش را به هیچ عنوان از دست نمی دهند. البته روز نیز میتواند برای بخش زیادی مناسب باشد و به همین خاطر ابتدا از جذابیت های جزیره کیش در طول روز می گوییم و بعد به سراغ شب های جزیره می رویم. تور کیش تیر 99 روزهای گرم تابستانی را برای کسانی مناسب می داند که دوست دارند از خلوتی سطح جزیره استفاده کنند. اولا اینکه در طول روز مثلا از ساعات 11 صبح تا 6 عصر پاساژها و دیگر مراکز خرید در جزیره نسبتا خلوت است و شما هم میتوانید از این خلوتی استفاده کرده و با طیب خاطر به گشت زنی در این مراکز خرید بپردازید.

تور کیش تیر

رانندگی در خیابان های خلوت کیش

ضمن اینکه خیابان های خلوت کیش برای کسانی که رانندگی را دوست دارند در خیابان های خلوت کیش تجربه کنند هم مناسب است. مسافرانی که علاقه مندند از ماشین های مدرن و روز جهان دیدن کرده و آنها را برای روز های گرم کیش کرایه کنند، میتوانند در روزهای گرم تابستانی کیش از این فرصت مناسب استفاده کنند و در لحظات داغ طول روز که اکثر مسافران زیر باد کولر مشغول استراحت هستند، به رانندگی و تجربه سرعت و هیجان با این ماشین های زیبا و مدرن بپردازند. ضمن اینکه تور كيش تير ۹۹ به مسافران توصیه می کند که از استخرهای آب سرد و شیک سطح جزیره نیز بهره ببرند. البته در اکثر هتل های جزیره این گونه استخرهایی وجود دارد و همه کسانی که در هوای گرم کیش تن به آب سرد استخرها سپرده اند، حتما با ما هم عقیده هستند که این کار فوق العاده لذت بخش خواهد بود.

تور کیش تیر

تفریحات و سرگمی های کیش

بنابراین شما در طول روز هم میتوانید تفریحات و سرگمی های مناسبی را تجربه کنید، اما پیشنهاد ما به شما این است که بیشتر انرژی خود را برای زمان های غروب و شب در جزیره ذخیره کنید. در زمان هایی که هوای کیش خنک است شما با خیال راحت می توانید در خیابان های جزیره به گشت زنی بپردازید و تمام تفریحات و کارهایی را که تدارک دیده اید انجام بدهید. رفتن به ساحل و نشستن در آنجا خود بخشی از زمان زیبای شب را به خودش اختصاص خواهد داد. بعضی دوست دارند به داخل آب دریا شیرجه بزنند و یا تفریحات دریایی مثل قایق رانی و جت اسکی را انجام دهند و برخی دیگر هم، ترجیح می دهند در مراسم های مختلفی که در شب های جزیره برگزار می شوند شرکت کنند. در هر صورت شما هر کاری را که در این زمان و مکان و در تور کیش تیر ماه 99 انجام بدهید، برایتان حسابی لذت بخش خواهد بود. کنسرت های شبانه ای که خوانندگان معروف موسیقی پاپ کشورمان برگزار می کنند یا موسیقی محلی جنوب در ساحل کیش حسابی گوش نواز خواهد بود و هر کس با هر ذائقه ای که دارد میتواند موسیقی مورد علاقه اش را پیدا کرده و به آن گوش بسپارد.

تور کیش تیر

شب های تابستانی کیش

حتما در تلویزیون از این گونه مراسم و جشن هایی که در کیش برگزار می شوند را دیده اید. این جشن ها در شب های تابستانی کیش مخاطبان بسیاری دارد و حضور در این جشن ها خاطرات زیبایی را برایتان رقم خواهد زد. مسابقات ساحلی، نمایشگاه های مختلف، جشنواره ها و مواردی از این دست همگی در راستای افزایش جاذبه های توریستی کیش انجام می شود و بنابراین کسانی که از گرمای جنوب می ترسند، می توانند با خیال راحت تور کیش را انتخاب کرده و حسابی کیف کنند.

تور کیش تیر

غذاهای متنوع در کیش

اما برای بسیاری از ما ایرانیان هر سفری با غذاها و خوراکی های آن سنجیده می شود. در کیش از این بابت شما مشکلی نخواهید داشت و به مقدار کافی تنوع در غذاهای جزیره وجود دارد. از غذاهای بین المللی اروپایی و شرق دور گرفته تا غذاهای سنتی ایرانی، همه را می توانید در رستوران ها و غذاخوری های کیش تست کنید. غذاهای محلی کیش و استان هرمزگان هم علاقمندان بسیاری دارد و خیلی از مسافران خارجی ترجیح می دهند به جای خوردن غذاهای اروپایی یا فست فودها، از این غذاهای سنتی و لذیذ جزیره کیش میل کنند.

 تور کیش تیر

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

مطالب مشابه

تور مالزی

تور تایلند

تور استانبول

تور آنتالیا

تور اروپا

تور هند

امتیاز کلی این مطلب (0)

0 از 5 ستاره
افزودن نظر