تور کیش زمستان 98 - 5.0 out of 5 based on 2 votes

تور کیش

  عکس عنوان خدمات هتل درجه هتل شروع قیمت موقعیت سایر مشخصات
عنوان تور کیش هتل داریوش خدمات هتل BB درجه هتل ★★★★★ شروع قیمت 1420000 تومان موقعیت میدان داریوش آخرین تغییرات : 1398/12/05
تعداد تخت
اتاق 2 تخته - اتاق 1 تخته - اتاق 3 تخته - کودک بدون تخت 2 تا 6 سال - کودک با تخت 6 تا 12 سال
خدمات تور
اقامت با صبحانه - بیمه مسافرتی - گشت شهری - ترانسفر فرودگاهی - بلیط رفت و برگشت
مدت اقامت
دو شب - سه روز

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
1.420.000
تومان
-
+
نرخ تور در اتاق 1 تخته
2.250.000
تومان
-
+
نرخ تخت اضافه
350.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 0 تا 2 سال
180.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 2 تا 5 سال
630.000
تومان
-
+
عنوان تور کیش هتل شایان خدمات هتل BB درجه هتل ★★★★★ شروع قیمت 1020000 تومان موقعیت میدان ساحل آخرین تغییرات : 1398/12/05
تعداد تخت
اتاق 1 تخته - اتاق 2 تخته - اتاق 3 تخته - کودک بدون تخت 2 تا 6 سال - کودک با تخت 6 تا 12 سال
خدمات تور
بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - گشت شهری - بیمه مسافرتی - اقامت با صبحانه
مدت اقامت
دو شب - سه روز

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
1.020.000
تومان
-
+
نرخ تور در اتاق 1 تخته
1.375.000
تومان
-
+
نرخ تخت اضافه
330.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 0 تا 2 سال
180.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 2 تا 5 سال
630.000
تومان
-
+
عنوان تور کیش هتل شایگان خدمات هتل BB درجه هتل ★★★★★ شروع قیمت 935000 تومان موقعیت میدان پردیس آخرین تغییرات : 1398/12/05
تعداد تخت
اتاق 1 تخته - اتاق 2 تخته - اتاق 3 تخته - کودک بدون تخت 2 تا 6 سال - کودک با تخت 6 تا 12 سال
خدمات تور
بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - گشت شهری - بیمه مسافرتی - اقامت با صبحانه
مدت اقامت
دو شب - سه روز

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
935.000
تومان
-
+
نرخ تور در اتاق 1 تخته
1.320.000
تومان
-
+
نرخ تخت اضافه
100.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 0 تا 2 سال
180.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 2 تا 5 سال
630.000
تومان
-
+
عنوان تور کیش هتل سورینت مریم خدمات هتل BB درجه هتل ★★★★ شروع قیمت 1100000 تومان موقعیت میدان امیر کبیر (مرکز جزیره) آخرین تغییرات : 1398/12/03
تعداد تخت
اتاق 2 تخته - اتاق 1 تخته - اتاق 3 تخته - کودک بدون تخت 2 تا 6 سال - کودک با تخت 6 تا 12 سال
خدمات تور
ترانسفر فرودگاهی - بلیط رفت و برگشت - گشت شهری - بیمه مسافرتی - اقامت با صبحانه
مدت اقامت
دو شب - سه روز

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
935.000
تومان
-
+
نرخ تور در اتاق 1 تخته
1.340.000
تومان
-
+
نرخ تخت اضافه
290.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 0 تا 2 سال
180.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 2 تا 5 سال
630.000
تومان
-
+
عنوان تور کیش هتل هلیا خدمات هتل BB درجه هتل ★★★★ شروع قیمت 855000 تومان موقعیت بلوار ساحل آخرین تغییرات : 1398/12/05
تعداد تخت
اتاق 1 تخته - اتاق 2 تخته - اتاق 3 تخته - کودک بدون تخت 2 تا 6 سال - کودک با تخت 6 تا 12 سال
خدمات تور
بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - بیمه مسافرتی - اقامت با صبحانه
مدت اقامت
دو شب - سه روز

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
855.000
تومان
-
+
نرخ تور در اتاق 1 تخته
1.140.000
تومان
-
+
نرخ تخت اضافه
120.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 0 تا 2 سال
180.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 2 تا 5 سال
630.000
تومان
-
+
عنوان تور کیش هتل فلامینگو خدمات هتل BB درجه هتل ★★★★ شروع قیمت 825000 تومان موقعیت بلوار دریا آخرین تغییرات : 1398/12/05
تعداد تخت
اتاق 1 تخته - اتاق 2 تخته - اتاق 3 تخته - کودک بدون تخت 2 تا 6 سال - کودک با تخت 6 تا 12 سال
خدمات تور
بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - گشت شهری - بیمه مسافرتی - اقامت با صبحانه
مدت اقامت
دو شب - سه روز

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
825.000
تومان
-
+
نرخ تور در اتاق 1 تخته
1.315.000
تومان
-
+
نرخ تخت اضافه
150.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 0 تا 2 سال
180.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 2 تا 5 سال
630.000
تومان
-
+
عنوان تور کیش هتل شایلی خدمات هتل BB درجه هتل ★★★ شروع قیمت 810000 تومان موقعیت بلوار دریا آخرین تغییرات : 1398/12/05
تعداد تخت
کودک بدون تخت 2 تا 6 سال - اتاق 2 تخته - اتاق 1 تخته - اتاق 3 تخته - کودک با تخت 6 تا 12 سال
خدمات تور
گشت شهری - اقامت با صبحانه - بیمه مسافرتی - ترانسفر فرودگاهی - بلیط رفت و برگشت
مدت اقامت
دو شب - سه روز

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
810.000
تومان
-
+
نرخ تور در اتاق 1 تخته
1.100.000
تومان
-
+
نرخ تخت اضافه
150.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 0 تا 2 سال
180.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 2 تا 5 سال
630.000
تومان
-
+
عنوان تور کیش هتل پارسیان خدمات هتل BB درجه هتل ★★★ شروع قیمت 755000 تومان موقعیت میدان ساحل آخرین تغییرات : 1398/12/05
تعداد تخت
اتاق 1 تخته - اتاق 2 تخته - اتاق 3 تخته - کودک بدون تخت 2 تا 6 سال - کودک با تخت 6 تا 12 سال
خدمات تور
بیمه مسافرتی - گشت شهری - ترانسفر فرودگاهی - بلیط رفت و برگشت - اقامت با صبحانه
مدت اقامت
سه روز - دو شب

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
935.000
تومان
-
+
نرخ تور در اتاق 1 تخته
1.320.000
تومان
-
+
نرخ تخت اضافه
100.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 0 تا 2 سال
180.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 2 تا 5 سال
630.000
تومان
-
+
عنوان تور کیش هتل گراند خدمات هتل BB درجه هتل ★★★ شروع قیمت 750000 تومان موقعیت بلوار دریا آخرین تغییرات : 1398/12/05
تعداد تخت
اتاق 3 تخته - اتاق 2 تخته - اتاق 1 تخته - کودک بدون تخت 2 تا 6 سال - کودک با تخت 6 تا 12 سال
خدمات تور
اقامت با صبحانه - بیمه مسافرتی - گشت شهری - ترانسفر فرودگاهی - بلیط رفت و برگشت
مدت اقامت
سه روز - دو شب

جزئیات نرخ خدمات

نرخ تور در اتاق 2 تخته
750.000
تومان
-
+
نرخ تور در اتاق 1 تخته
940.000
تومان
-
+
نرخ تخت اضافه
85.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 0 تا 2 سال
180.000
تومان
-
+
نرخ تور برای کودک 2 تا 5 سال
630.000
تومان
-
+

تور کیش زمستان 98

تور کیش زمستان

جزیره کیش جزو معدود جزایری در جهان است که شما در فصل زمستان میتوانید با خیال راحت لباس از تن درآورده و داخل دریا شیرجه بزنید. اتفاقا دمای آب و هوا درکیش، زمستان به بهترین شرایط خود می رسد و به این ترتیب می توانید در فصل زمستان بیشترین لذت را از این جزیره توریستی ببرید. فصل زمستان بهترین فصل برای مسافرت کردن به کیش است و شما این فرصت مناسب را در تور کیش زمستان خواهید یافت که از تمام امکانات و تسهیلات رفاهی و تفریحی در این جزیره برخوردار شوید. دیگر هیچ محدودیتی برای تفریح کردن نخواهید داشت و مثل تابستان نیست که از ترس گرما جرات نکنید به سمت دریا بروید. در فصل زمستان شما می توانید سر ظهر هم به ساحل رفته و درخشش موج های دریا را زیر تابش نور خورشید تماشا کنید.

تور کیش زمستان

کیش یا به قول بومیان آنجا، کیشوند جزیره ای با حدود بیست و چهار هزار نفر جمعیت، سالانه بالغ بر یک میلیون و هفت صد هزار نفر مسافر را در خود جای میدهد. این جزیره در استان هرمزگان در جنوب ایران واقع شده و سواحل زیادی را هم مرز با خلیج نیلگون فارس دارد. برای اینکه بتوانید در اقامت خود شرایط بسیار مناسبی را تجربه نمایید، به معرفی چند هتل خوب در کیش می پردازیم تا بتوانید حین مسافرت در تور كيش هتل مناسب خودتان را هم انتخاب کنید.

تور کیش زمستان

هتل داریوش، هتلی است که با هزینه ای حدود صد و بیست و پنج میلیون دلار ساخته شده است. این هزینه که آدم را به یاد هتل های درجه یک غربی می اندازد، چیزی از همان هتل ها نیز کمتر ندارد. معماری این هتل بزرگ و وسیع بر اساس معماری های ایران باستان انجام شده و شما در بدو ورود به آنجا، حس عظمت و شکوه ایران باستان را درخواهید یافت. ستون های تخت جمشید، دیوار نگاری ها و کنده کاری های دروان هخامنشی، پله های زیبا و دیگر مجسمه هایی که فقط در تخت جمشید شیراز وجود دارند، در این هتل به زیبایی هر چه تمام تر بازسازی شده اند به گونه ای که با اصل خود مو نمی زنند. هتل ارم هم هتل دیگری است که از نظر زیبایی و امکانات می تواند برای اسکان و اقامت شما کاملا مناسب باشد. هتل ارم در هر فصلی از سال میزبان تعداد زیادی مسافر است و هزینه ای هم که شما بابت خدمات و سرویس های این هتل می پردازید، کاملا ارزش رفاه شما را دارد. هتل ترنج نیز سومین هتل در جزیره کیش است که تور کیش زمستان 98 به شما پیشنهاد می کند. این هتل که هتلی ساحلی هم است، بسیار برای فصل زمستان مناسب خواهد بود. در فصل زمستان این خصوصیت که هتل محل اقامت شما به ساحت نزدیک باشد بسیار مهم است. دیگر می توانید در هر ساعتی از شبانه روز که اراده کنید به دریا رفته و با شنا کردن یا دیگر ورزش های آبی مشغول شوید. حتی اگر خودتان هم اهل چنین تفریحاتی نباشید، تماشا کردن موج سواری و جت اسکی دیگران نیز میتواند حسابی شما را سر ذوق بیاورد. هیجانی که این ورزش های دریایی و آبی به تماشاگر منتقل می کنند هیجانی وصف ناشدنی است و زیبایی خلیج فارس هم این حس هیجان را برایتان افزون خواهد کرد. ضمنا از این بابت که ممکن است بوی بد دریا و ساحل شما را اذیت کند خیالتان راحت باشد، در کیش و خلیج فارس هیچ نقطه ای وجود ندارد که بوی بد معمول در اکثر جزایر را داشته باشد. آب دریا و شن های ساحل حسابی تمیز و پاک هستند و شفافیت آب و برق زدن و درخشیدن ساحل های شنی معروف به سواحل نقره ای حسابی برایتان شگفت انگیز خواهند بود.

تور کیش زمستان

وقتی خیالتان از هتلی که قصد اقامت در آن را دارید راحت شد، حالا وقتش است که غذای مورد علاقه خود را در لیست بلند بالای آن هتل انتخاب کنید. تمام هتل ها و رستوران هایی که در سطح جزیره مشغول به کار هستند، لیست های شلوغی است. جزیره کیش، جزیره ای بین المللی است و به خاطر همین ویژگی هم انواع و اقسام غذاهای دنیا را میتوانید صرف کنید. در هر رستورانی شما نوع خاصی از غذا را پیدا خواهید کرد. یک رستوران بصورت تخصصی غذاهای ایتالیایی سرو می کند و رستوران دیگری، فقط غذاهای شرق آسیا را به خورد مشتریانش می دهد. حتی غذاخوریهای سنتی نیز هستند که غذاهای محلی کیش و استان هرمزگان را طبخ می کنندو شما میتوانید در طول اقامت و سیاحت خود در جزیره کیش از تمام این غذاها بخورید و اشتهای خود را حسابی راضی نگاه دارید. ضمنا با توجه به اینکه فصل زمستان درکیش کاملا معتدل است و به هیچ فصلی از سال شباهت ندارد، این گونه نیست که فقط غذا و میوه های زمستان یافت شود و میتوانید از تمام غذاها و میوه های متعلق به همه فصول سال میل کنید. تور کیش زمستان ۹۸ امیدوار است که از این حجم تنوع در غذاهای جزیره کیش حسابی لذت ببرید.

تور کیش زمستان

نام پارک جنگلی را همه ما تا به حال بارها شنیده ایم و حتی ممکن است که در شهر محل زندگی خودتان هم پارک جنگلی های خوبی داشته باشید. اما پارک ساحلی نوع خاصی از پارک است که شما نمونه آن را در هیچ جایی به غیر از جزیره کیش پیدا نخواهید کرد. پارک ساحلی سیمرغ و پارک ساحلی مرد ماهی گیر دو مورد از این پارک ساحلی های بسیار زیبا و جذاب هستند. در پارک سیمرغ میتوانید یک دل سیر دوچرخه سواری کنید و از مسیرهای مخصوص دوچرخه سواری هم برای انجام این کار استفاده کنید. پارک ساحلی مرد ماهی گیر هم به داشتن درخت های بزرگ که به عنوان نورگیرهای بزرگ عمل میکنند معروف است. حتما به این دو پارک ساحلی زیبا سری بزنید و از تفریح ها و بازی هایی که در این دو مکان قرار دارند لذت ببرید.

 تور کیش زمستان

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

مطالب مشابه

تور مالزی

تور تایلند

تور استانبول

تور آنتالیا

تور اروپا

تور هند

امتیاز کلی این مطلب (0)

0 از 5 ستاره
افزودن نظر