رستوران شرزه شیراز

رستوران شرزه شیراز یکی از رستوران های شیراز در خیابان زند و در نزدیکی مجموعه وکیل قرار دارد. این رستوران به شکل سنتی بنا شده است و در آن موسیقی زنده اجرا می شود. نان های داغ رستوران شرزه برای میهمانان تور شیراز در نانوایی رستوران تهیه می شوند. در این رستوران انواع غذاهای سنتی و ایرانی، و انواع کباب ها سرو می شود. 

 

رستوران شرزه شیراز

تصویر رستوران شرزه شیراز

رستوران شرزه شیراز

تصویر رستوران شرزه شیراز

رستوران شرزه شیراز

تصویر رستوران شرزه شیراز