مرکز خريد چاونگ سامويی تایلند

مرکز خريد چاونگ سامويی تایلند (Chaweng Shopping Center Samui Thailand) جزو مراکز خرید خوب و معروف در شهر سامویی تایلند می باشد. این مرکز خرید مکان مناسبی برای خرید انواع سوغاتی محسوب می شود. بوتيک ها و جواهر فروشی هاي زیادی در مرکز خريد چاونگ سامويی تایلند وجود دارند. همچنین لباس های دست دوز نیز در این مرکز خردید به فروش می رسند. 

 

مرکز خريد چاونگ سامويی تایلند 

تصویر مرکز خريد چاونگ سامويی تایلند

مرکز خريد چاونگ سامويی تایلند 

تصویر مرکز خريد چاونگ سامويی تایلند

مرکز خريد چاونگ سامويی تایلند 

تصویر مرکز خريد چاونگ سامويی تایلند